444 4 845

Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı

"Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim" Programı ile Dünyanın Geleceği Değişecek

 

Uğur Okulları olarak tüm dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında uygulamaya geçirilen “Sorumlu Üretim ve Tüketim” farkındalığına katkıda bulunmak amacıyla yola çıktık.

Yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına 2021-2022 eğitim öğretim döneminden bu yana Türkiye genelinde farkındalık oluşturacak bir programı öğrencilerimiz ile buluşturuyoruz. Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesinin önüne geçme ve evimiz olan dünyamızı koruma bilinci doğrultusunda uygulanan Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı ile doğaya ve insan doğasına uygun biçimde birçok soruna çözüm üretiyoruz.

Program, Birleşmiş Milletler’in özel eğitim kolu UNITAR tarafından uygulamaya konulmuş 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacından biri olan ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ merkezinde şekillendirildi. Çevresel sorunlar doğrultusunda belirlenen 4 ana tema olan; Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm başlıkları altında ele alınan çalışmalar yaparak dünyanın geleceğine katkı sunuyoruz.

Belirtilen tema başlıkları altında gerçekleştirilen projeler;

Temalarımız ve Kazanımları;

Tarım ve Gıda

Yeryüzündeki yaşam ve biyoçeşitlilik için tarımsal yöntemlere dikkat çekerek; sağlıklı gıda ürünlerine erişime, ekilebilir ve dikilebilir araziler ile canlı türlerinin yaşamına verdiğimiz öneme değinerek üretim ve tüketim alışkanlıklarımız doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz.

Enerji

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları üzerinden yeşil enerji, temiz enerji ve karbon salınımı gibi konular üzerinde yoğunlaşarak hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki enerji sorunlarına çözümler üretip yeni fikirler ediniyoruz.

Su

Su kaynakları ve su ekosisteminin korunması için yapılabilecek uygulamalar üzerinde fikir alışverişinde bulunarak, temiz su erişiminin önemine dikkat çekip farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Geri Dönüşüm

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları üzerinden yeşil enerji, temiz enerji ve karbon salınımı gibi konular üzerinde yoğunlaşarak hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki enerji sorunlarına çözümler üretip yeni fikirler ediniyoruz.

1 Yılda Neler Yaptık?

Gıda Tüketimi
Gıda tüketimi ve tarımsal faaliyet farkındalıkları, üretim ve tedarik zinciri süreçlerindeki su ayak izini %20 oranında azaltmayı,
Elektrik ve Doğalgaz
Elektrik ve doğalgaz kullanımı ile enerji kaynakları temelindeki karbon ayak izini %1,5 oranında azaltmayı,
Üretim Zinciri
Tüm temalardaki üretim zinciri, tedarik süreçleri ve tüketim alışkanlıklarından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı toplam su ayak izini %20 oranında azaltmayı,
Plastik Kullanımı
Plastik kullanımını %30 oranında azaltmayı ve aynı oranda geri dönüşümü desteklemeyi hedeflediğimizin somut göstergeleridir.
Tarım ve Gıda

Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi 4920 öğrencinin katılımıyla yaptığımız doğal temizlik ürünü yapımı çalışmalarıyla 2 ay içinde yaklaşık 5 ton narenciye çöp olmaktan kurtarıldı.

3920 lise öğrencisinin 2 aylık çalışmalarıyla okul yemekhanesinden elde edilen yaklaşık 1,6 ton organik atık kompost gübreye dönüştürülerek kullanıldı. 2 ayda toplam 6.5 ton gıda atığı dönüşümü sağlandı.

Enerji

5680 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin iki aylık enerji tasarrufuyla, karbon ayak izi kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltımı şeklinde gerçekleştirildi. Bu miktar, kişi başına 2 ağacın oksijen üretimiyle temizleyebileceği kirliliğin giderilmesi anlamına geliyor.

Ayrıca 2017 elektrik tüketim istatistiklerine ve ücretlendirmesine göre 60278,75 kWh’lik enerji tasarrufu 1.114.225 TL'lik tasarrufa denk geliyor. Bu yolla doğaya kişi başı en az 2 ağaç armağan edildi.

Su

10.600 okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencisinin katılımıyla 2 ayda evlerde minimum 1922,5 metreküplük su tasarrufu sağlandı. Yılda 23070 metreküp su tasarrufuna denk gelen bu değer, ülkemizin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü’nün yarısına denk geliyor.

Ayrıca eylem planlarımız ile öğrencilerimizin her birinin evinde aylık minimum 3 metreküp suyun sebepsiz kullanılmasının önüne geçildi.

4920 öğrencinin doğal temizlik ürünü etkinliği ile ise 66 ton suyun kimyasallardan arınmış şekilde doğaya bırakılması sağlandı.

Geri Dönüşüm Teması

7520 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin 2 aylık çalışmalarıyla 3.5 ton plastik kullanımının önüne geçildi.


7000 ortaokul ve lise öğrencisinin 2 aylık etkinliği ile minimum 1 ton tekstil ürününün ileri dönüşümü sağlandı. Ayrıca 7000 ortaokul ve lise öğrencisinin 2 aylık eylem planları sonucu 1.9 ton kağıt tasarrufu sağlandı ve 3.9 ton kağıt geri dönüşüme gönderilerek döngüsel ekonomiye katıldı. Bu sayede toplamda ortalama 97 çam ağacının kesilmesinin önüne geçildi. Bu değer yılda 3.5 dönümlük (3500 metrekarelik) Kızılçam veya 2.6 dönümlük (2600 metrekarelik) Karaçam ormanlık alanına denk geliyor.

#DünyayaUğurluGelelim #UğurdaSorumluÜretimveTüketim

Uğurlu Olmanın
Tam Zamanı

Size en yakın okulumuzu seçerek ön kayıt formunu doldurabilirsiniz.

UĞUR'A BAŞVUR
İletişim Formu
İletişim Formu
Lütfen robot olmadığınızı doğrulayınız.