KURUMSAL Kurucumuz Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı İnsan Kaynakları EĞİTİM ÖĞRETİM Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız YENİ KAMPÜSLER UĞURLU OLMAK Sorularla Uğur Okulları Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı Uğur Makes You Global - U Makes U Global U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi Eğitime Teknolojik Destek Uğur International U-Tigers Club U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası Blog İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı

"Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim" Programı İle Dünyanın Geleceği Değişecek

Uğur Okulları olarak tüm dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında uygulamaya geçirilen “Sorumlu Üretim ve Tüketim” farkındalığına katkıda bulunmak amacıyla yola çıktık. 

Yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için farkındalık oluşturacak yepyeni bir programı öğrencilerimiz ile buluşturuyoruz. Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesinin önüne geçme ve evimiz olan dünyamızı koruma bilinci doğrultusunda uygulanan ‘Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’ ile doğaya ve insan doğasına uygun biçimde birçok soruna çözüm üretmeyi hedefliyoruz.

Program, Birleşmiş Milletler’in özel eğitim kolu UNITAR tarafından uygulamaya konulmuş 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacından biri olan ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ merkezinde şekillendirildi. Çevresel sorunlar doğrultusunda belirlenen 4 ana tema olan; Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm başlıkları altında ele alınacak çalışmalar ile dünya üzerindeki ağaçlardan hane başına ortalama 5 tanesinin dünyamızı daha da güzelleştirmesine katkı sunmuş olacağız.

 Belirtilen tema başlıkları altında gerçekleştirilen projeler;

Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı ile bilim ve teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanıp, üretkenlik becerisi edinecek ve bu beceriyle yaşantısına değer katacak nesillere öncülük etmeyi hedefliyoruz. MEB müfredat kazanımlarıyla uyumlu ders içi etkinlikler, disiplinlerarası çalışmalar ve eylem planları ile öğrencilerimizin doğaya karşı sorumlu davranışlarını pekiştirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu farkındalık ile üretim ve tüketim süreçlerindeki denge ve verimliliği sağlayarak, hedeflerimize uygun alışkanlıklar ve bilinçli bir yaşam kültürü oluşturarak bu süreçte aktif bir rol üstlenmek istiyoruz.


Temalarımız ve Kazanımları:

Tarım ve Gıda

Yeryüzündeki yaşam ve biyoçeşitlilik için tarımsal yöntemlere dikkat çekerek; sağlıklı gıda ürünlerine erişime, ekilebilir ve dikilebilir araziler ile canlı türlerinin yaşamına verdiğimiz öneme değinerek üretim ve tüketim alışkanlıklarımız doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Enerji

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları üzerinden yeşil enerji, temiz enerji ve karbon salınımı gibi konular üzerinde yoğunlaşarak hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki enerji sorunlarına çözümler üretip yeni fikirler edinmeyi planlıyoruz.

Su

Su kaynakları ve su ekosisteminin korunması için yapılabilecek uygulamalar üzerinde fikir alışverişinde bulunarak, temiz su erişiminin önemine dikkat çekip farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Geri Dönüşüm

Kullanılabilecek ve kullanılamayacak atıkların geri dönüşümünün hangi yöntemlerle ve nasıl sağlanabileceğini değerlendirerek, geri dönüşüme katkı sağlayabileceğimiz üretim ve tüketim alışkanlıklarımız doğrultusunda, öğrencilerimizle değişimde ihtiyaç duyabileceğimiz yöntemleri konuşuyoruz.

Belirtilen tema başlıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar,  

Bu çalışmalarla dünya üzerindeki ağaçlardan hane başına ortalama 5 tanesinin dünyayı daha da güzelleştirmesine katkı sunmuş olacağız.   

 

#DünyayaUğurluGelelim
#UğurdaSorumluÜretimveTüketim

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım