İstanbul Çamlıca Uğur Ortaokulu

Eğitim Öğretim

Kişiye Özgü Öğretim Modeli
Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı
Öğrenci Odaklı Eğitim
Çocuklukta Felsefe: P4U
Akademik Kur Sistemi
Lise Sınavına Hazırlık Programı
Uğur Okullarında Sınav Sistemi
Uğur Sınava Hazırlık Merkezi
Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim
Uğur’da STEM Eğitimi
Uğur’da İngilizce
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Uğur International
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Uğur’da Sanat Var
Uğur’da Aktif Yaşam

Kişiye Özgü Öğretim Modeli

Uğur Okullarında, her öğrencinin kendi akademik ve bireysel gelişimleri dikkate alınarak kişiye özgü öğretim modeli uygulanır. Öğrencilerinin temel akademik becerilerini geliştirmelerinin yanında yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarında 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı ve interaktif ortamda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi alarak İngilizce dil becerileri geliştirilir. 6. sınıf öğrencilerinin seviyeleri tespit edilir ve proje tabanlı analitik düşünebilme ile yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri sağlanır. 7 ve 8. sınıfta ise ASDF destekli “Lise Sınavına Hazırlık Programı” uygulanarak ulusal sınavlara hazırlık yapılır.

Sınıftaki Eğitimde Akademik Programlama
• Akademik ve kişisel gelişimi destekleyecek eğitim
• Eleştirel ve üst düzey düşünme yeteneği
• Kişisel hedef koyma ve içe bakış
• Yaratıcılık ve öz güven geliştirme çalışmaları

Öğrenme Süreci İçin Tasarlanmış Aktiviteler Yardımıyla Davranışı Şekillendirme
• İş birliği ve başkalarına saygı
• Sorumluluk ve liderlik
• Etkili iletişim
• Sağlıklı yaşam becerisine katkıda bulunarak doğru kişisel tercihlere yönlendirme

Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı

Uğur Okullarında tüm eğitim öğretim süreçlerinde “Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı” uygulanır.  Akademik anlamda başarılı ve bilgi donanımına sahip olan öğrencilerin; teknolojiyi bilinçli kullanan, kendini hem Türkçe hem de yabancı dilde en iyi şekilde ifade eden global bireyler olarak yetişmesi ön plandadır. Öğrencilerin doğru öğrenme ortamlarında; kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunmaları, deneyimleyerek öğrenmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve beceriler çerçevesinde tüm dünyada kabul gören nitelikler kazandırılır.

Türkçe

Türkçe eğitim programı çerçevesinde, öğrencilerin toplumsal ilişkilerde güçlü bağlar kurması, etkili sunumlar yapabilmesi, kendilerini doğru ifade edebilmesi, konuşma ve tartışma kültürüne sahip bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Ayrıca öğrenciler hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilen, düzenli kitap okuma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, edebi yetkinliği olan bireyler olarak yetişir.

Yabancı Dil

Yabancı Dil ile öğrencilerin global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Bu kapsamda öğrenciler, ders içi faaliyetlerden yurt dışı eğitim programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yabancı dili edinerek aktif bireyler olarak dünyaya açılmaya hazırlanır. Lise kademesindeki öğrencileri Mentora Amerikan School çift diploma programı ile desteklenir. Öğrencileri lise eğitimine devam ederken çift diploma programına başvurabilir ve yurt dışındaki üniversitelere daha kolay yerleşme imkanı bulur.

Bilimin ve Teknolojinin Dili

“Matematik, Bilgi Teknolojileri, STEM & erkenSTEM” eğitimi ile öğrencilerin okuduğundan doğru çıkarım yapabilen, problemlere bilimsel, akılcı ve uygulanabilir çözümler üreten bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda bilimsel ve analitik bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirerek onların başarılı birer fen ve matematik okuryazarı olmaları sağlanır. Böylece teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler yetiştirilir. Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) disiplinlerinin birleşiminden oluşan STEM ve erkenSTEM yaklaşımı benimsenir. Derslerde öğrencilerin edindikleri bilgileri hayat problemleri üzerinde kullandığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu STEM ve erkenSTEM etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Sınavların Dili

Sınavlara hazırlıkta 55 yıllık deneyim ve birikimin verdiği güçle hazırlanan sınava hazırlık programımız her kademe özelinde öğrencilerin gelişim düzeylerine göre planlanmıştır. Eğitim programı, 5. sınıflarda öğrencilerin akademik başarısını desteklemek için Akademik Gelişim İzleme Sınavları (AGİS) ve Genel Başarı Sınavları (GBS); 6.sınıflarda Akademik Kur Sistemi, AGİS ve GBS; 7. sınıflarda Akademik Kur Sistemi ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı üzerine kurgulanır. Akademik Kur Sistemi, yılda 4 defa sekizer haftayı kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. 9. Değerlendirme Haftası’nda “Tamamlama Testleri” ile konular pekiştirilir. Bu haftanın sonunda Liselere Giriş Deneme Sınavı (LGDS) uygulanarak öğrencinin tüm eksiklerinin tamamlanması hedeflenir.

 8. sınıflarda ise eğitim programı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) üzerine temellendirilir. 55 yıllık sınava hazırlık tecrübesine sahip, MEB müfredatına uyumlu, özgün tarzda hazırlanmış yeni nesil sorulardan oluşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenciler sınava hazırlanır.

9 ve 10.sınıflardaki akademik takip sürecini, öğrencilerimizin temel bilgileri ve becerileri kazanmaları adına 4 kura ayrılarak gerçekleştirilir. Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS), Tamamlama Testleri ile aynı doğrultuda hazırlanan Üniversite Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) uygulanarak öğrencilerin o kur içerisinde öğrendiği konuları pekiştirmesi sağlanır. Ayrıca yıl içerisinde uygulanan ve o döneme kadar olan tüm konuları kapsayan Genel Başarı Sınavı (GBS) ile de öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilir.

11.sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci basamağı olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) hazırlanırken 9 ve 10.sınıf müfredatında yer alan konuların tekrarını yapmış, 11.sınıf MEB dersi ile de Alan Yeterlilik Testi (AYT) konularını öğrenmiş olur. Dönem içerisinde öğrencilere uygulanan YKS denemeleri ile de öğrencilerin hem TYT hem de AYT bölümlerindeki akademik gelişimleri takip edilir. 

12.sınıf öğrencilerinin ise MEB’in 12.sınıf müfredatını işleyip aynı zamanda YKS’ye hazırlamak için oluşturduğumuz kaynak kitaplarımızla girecekleri sınava hazır hale gelmeleri amaçlanır.. Üniversiteye hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine her bir ders için özenle hazırlanan konu anlatım kitapları, soru bankaları ve konu kavrama testleri çıktıkları bu zorlu yolculuklarında onların en büyük yardımcılarıdır. Öğrenciler dönem içerisinde ÖSYM sınavları baz alınarak hazırlanan deneme sınavlarıyla kendi gelişimlerini görebilir. 

İnsanlık ve Davranış Dili

Uğurlu öğrencilerin, evrensel ve ulusal değer yargılarını İnsanlık ve Davranış Dili yaklaşımıyla öğrenmeleri ve sevgi dolu bir birey olarak yetişmeleri hedeflenir. Okullarımızda öncelikle İyi İnsan Olmak felsefesinden yola çıkarak öğrencilerin Davranış Dilini çok iyi benimsemeleri ve davranışa dönüştürmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını ifade edebilen, sürdürülebilir bir dünya için sorumlu adımlar atan, sınırlarını bilen ve bu sınırları koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, motivasyonu ve sosyal ilgisi yüksek, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma olumlu katkıda bulunmaları önemlidir.

Sanat ve Spor Becerileri

Tüm bu alanlardaki ilerlemenin yanında öğrencilerin Sanat ve Spor Becerileri alanında kendini geliştirmesini ve donanımlı bir bireyler olmaları hedeflenir. Görsel sanatlar, müzik, eğitici drama dersleri ile öğrencilerin “Sanat” becerisini geliştiriyor, birey olma yolunda alınan kararların ve hedeflenen başarıların alt yapısı olarak, kültür ve sanat eğitimleriyle öğrencilere evrensel değerler kazandırıyoruz. Satranç, beden eğitimi ve spor dersleri ile de “Spor” becerisini geliştirmeyi; öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma gibi yetkinlikler kazandırmak hedefleniyor

Öğrenci Odaklı Eğitim

Uğur Okullarında, ASDF Eğitim Modeli ile öğrencilerin öğrenme stillerindeki farklılıklar dikkate alınarak eğitim planlanır. Uğur Okullarına özgü bu yaklaşım ile her öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri dikkate alınarak öğrenme alışkanlığı incelenir. Öğrenciye özgü danışmanlarla verimli çalışma yöntemleri belirlenerek gerekli yönlendirmeler yapılır.

Öğrenme Süreci

Akademik ve bireysel gelişim odaklı eğitim modeli, öğrencileri başarıya ulaştırır. Uğur Okullarının alanında uzman akademik kadrosu tarafından öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve başarılarını artırmak için kişiye özgü öğretim programı tasarlanır.

Yaşam Süreci

Uğur Okulları, kişiye özel U-Coach ile kendini gerçekleştirebilen bireylerin yetişmesini sağlar. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanarak bağımsız düşünmeyi, doğru seçimler yapmayı ve başarıya odaklanmayı öğrenmesi hedeflenir.

Gelişim Süreci

Uğur Okullarında, her öğrenciye özel eğitim verilir. Onların sınıf dışında da yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak kişisel gelişimleri desteklenir.


İletişim Süreci

Uğur Okullarında öğrencilerin aileleri ve arkadaşlarıyla olan yakın bağlarını korumalarına yardımcı olunur. Kişiye özel uzman psikolojik danışman ve psikologlar ile öğrencilerin iletişim gücünün geliştirilmesi sağlanır.

Çocuklukta Felsefe: P4U

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ile tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır.

Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile literatürden destek alınarak başlanan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi; düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.

Akademik Kur Sistemi

Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 5, 6 ve 7. sınıflarda ASDF destekli “Akademik Kur Sistemi” uygulanır.

Öğrenciler okula başladıkları andan itibaren, Akademik Kur Sistemi ile derslerde edindikleri her kazanımda etkin bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan öğrencilerin kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir.

Akademik Kur Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Kur Sistemi ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek oluşturulan esnek sınıflarda, pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her kademe özelinde temel, yeterli ve akademik düzey grupları oluşturulur.

5, 6 ve 7. sınıflara yılda dört defa Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) uygulanır. Her dersten farklı zorluk seviyelerinde “Değerlendirme/Tamamlama” çalışması dokümanı hazırlanır. Her kurun sonunda; 6 ve 7. sınıflara Liselere Giriş Deneme Sınavı (LGDS) uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir. Her AGİS sonucunda eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucuna göre öğrenme gruplarına özgü çalışmalar yapılır.
 

Akademik Gelişim Dosyası (AGD)

Uğur Okullarında her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izlenir; değerlendirilir ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüm çalışmalar “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. Böylece öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeleri, başarıları geleceklerine yön verecek  e-portfolyolarında toplanır. Öğretmen ve veliler, öğrencinin gelişimini portfolyosundan takip edebilir.

Lise Sınavına Hazırlık Programı

Uğur Okullarının "Lise Sınavına Hazırlık Programı" ile öğrenciler sınava hazırlık sürecine bir adım önde başlar. Özgün deneme sınavları, deneyimli akademik kadro ile nitelikli bir hazırlık sürecine dahil olurlar.

Uğur Okullarında liseye hazırlık çalışmaları, 7 ve 8. sınıflarda sınava hazırlık programı dahilinde sürdürülür. 7. sınıftan itibaren deneme sınavları ve özgün sınava hazırlık çalışmaları yapılarak eğitim verilir. 7 ve 8. sınıfta yapılan LGS denemeleri ile öğrenciler, 7 ve 8. sınıftaki konularını pekiştirerek liseye hazırlık sürecini birlikte yürütür. Belirlenen hedefler doğrultusunda Liselere Geçiş  Sınavlarına (LGS) hazırlık çalışmaları ve denemeler yapılarak sınav kaygısı en aza indirilir.

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Uğur Okullarında, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan ulusal sınavlara hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimleri sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

• Uğur Kabul Sınavı (UKS)

• Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)

• Liselere Giriş Deneme Sınavı (LGDS)

• Genel Başarı Sınavı (GBS)

• Liselere Geçiş Sınavı (LGS)

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)

•    Uğur English Test (UET)

•    Uğur Revision Test (URT)

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi

Öğrenci ve velilerine ulusal sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan, öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi;  belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlar. 51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimine sahip Uğur Okullarında, eğitim teknolojilerinin en güncel araçları ve düzenli geri bildirim sistemi ile öğrencilerin sınava hazırlık süreci desteklenir. 

Her öğrenci; kendi kişisel ve akademik özellikleri çerçevesinde sene içerisinde U-Coach ile yapacağı etkinliklerin, PDR Biriminin kariyer gelişimlerine yönelik uyguladığı çeşitli envanterlerin, meslek grupları tanıtımının ve lise tercihlerine yönelik çalışmaların yapıldığı Uğur Sınava Hazırlık Merkezi’nde aktif bir şekilde rol alır. Öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak, sınava hazırlık noktasında eksikliklerin giderilmesine yardımcı olurken; fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekler. 

Bu kapsamda sunulan hizmetlerden faydalanan öğrencilerin kazanımları Akademik Gelişim Dosyası’nda toplanır. Tüm bu kazanımlar öğrencilere vizyon katarak onların öz güvenlerini ve analitik düşünme yeteneğini geliştirir, girişimcilik ruhu kazandırır. Öğrencinin kazandığı başarı belgelerinin ve ürettiği projelerin bulunduğu portfolyo ile bir üst okula geçişinde avantaj elde etmesi sağlanır.

Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim

Uğur Okullarında ortaokul eğitimi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrencinin ihtiyacına uygun, bireyselleştirilmiş modüler eğitim materyalleri kullanılır. Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli ve nitelikli basılı yayınlarla birlikte yeni çağın eğitim teknolojileriyle bilgiye her yerde erişim sağlanır.

 Yayınlar;
•    MEB Ders Kitapları
•    Çalışma Fasikülleri
•    Soru Bankaları
•    Hafta Sonu Ödev Fasikülleri
•    Tamamlama Testleri
•    Deney Föyleri
•    Dijital Oyun Tasarımı
•    Elektronik Devre Elemanları ve Robotik
•    Metin Tabanlı Programlamaya Giriş
•    Konu Kavrama Testleri
•    Sınavlar
•    Metodbox

Uğur’da STEM Eğitimi

STEM eğitimi ile öğrenciler Fen Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Matematik dersi kazanımlarının hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve böylece çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak bu derslerde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme, problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmaları, STEM laboratuvarlarında yürütülür.

 STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi;  bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek gençlerin analitik düşünmeleri, farklı öğrenme grupları ile etkileşim kurmaları, takım çalışması becerisi kazanmaları, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmeleri ve ürünleri girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile 21.yüzyıl becerilerini hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezinin (BAUSTEM) yurt dışında ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında Uğur Okulları branş öğretmenleri tarafından okula özgü STEM müfredatı oluşturulur.  Öğrenciler,  bu yapılandırılmış program çerçevesinde uygulayıcı branşların her biri için oluşturulmuş STEM ders planlarında ders kazanımlarıyla uyumlu olarak belirlenen bir Bilgi Temelli Hayat Problemi’ne (BTHP) işbirliği içerisinde çözüm ararlar. Üreterek öğrenmenin kalıcılığı ile günlük hayatın içindeki problemlere karşı duyarlı hâle gelirler. Günümüzün hayat problemlerine hakim olan öğrenciler, böylece geleceğin problemlerine hazır olurlar.

Uğur’da İngilizce

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde “Aktif Öğrenme Modeli” uygulanır. Aktif öğrenme; yaşam boyu öğrenmenin alt yapısı olup bu model ile öğrenme ortamlarında öğrencilerin öz denetim, öz güven, gruba ait olma, duyarlı olma ve başarabilme gibi becerileri kazanmaları sağlanır.


İngilizce Eğitiminde Hedefler
Aktif Öğrenme yöntemleri ve Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri doğrultusunda öğrencilerin;

•    Okuduğu ve dinlediği içerikleri analiz edebilme,
•    Yorumlayabilme ve çıkarımlar yapabilme,
•    Eleştirel düşünebilme,
•    Problem çözebilme,
•    Yaratıcı düşünebilme,
•    Bilişsel ve iletişimsel becerilerini geliştirmeleri sağlanır.


Bu beceriler, öğrencilerde “entelektüel merak” uyandırırken her bir öğrenci kişiye özel çalışmalarla “aktif öğrenen birey” niteliği kazanır.

Uğur’da İngilizce Programı

Uğur Okullarında İngilizce öğrenme ortamları, öğrencilerin İngilizce’yi dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kullanmalarına olanak verecek şekilde, günümüz teknolojisi ile düzenlenir. İngilizce dil öğretimi, hem okul içinde hem de okul dışında İngilizce’nin aktif olarak kullanıldığı platformlar ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri düzenli takip edilerek geliştirilmesi gereken yönleri saptanır.

•    Online Okuma Platformu (MyON Reader): Öğrencileri okumaya teşvik eden bir sistemdir. 6000’den fazla online kitap içeriğine sahip olan bu sistemde her bir öğrencinin okuma becerisindeki gelişim takip edilerek okuma, dinleme ve anlama becerilerinin gelişimine destek olunur.

•    Cambridge Learning Management System (CLMS): Cambridge ders kitaplarının online “tekrar yapma/ pekiştirme” versiyonudur. Online verilen ödevler, öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik hedef kazanımları pekiştirip tekrar yapabilmesine olanak sağlar.

•    Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin yabancı dilini sosyal ve akademik ortamlarda kullanmalarına ve katıldığı bu aktivitelerle aktif öğrenen bireyler olmalarına olanak sağlanır.    

•  Yoğunlaştırılmış İngilizce: 22 saatlik yoğun İngilizce programının amacı 5. sınıflarda İngilizce dil seviyesini en üst noktaya taşımaktır. Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerinin ortak hareket ettiği bu programda, sene sonu yapılan U on-Stage ve Spelling Bee etkinliklerinde öğrenciler sosyal ve akademik becerilerini sergileme şansı bulur.

•  LGS sınav grubu 8. sınıf programındaki yayınlar öğrencilerin LGS’ ye hazırlanmasına destek olurken İngilizce derslerinde yabancı dilin iki önemli becerisi olan “konuşma ve yazma becerilerini” de geliştirmelerine olanak sağlar. Bu yöntemlerle öğrenciler, dilin aktif olarak kullanılmasına da teşvik edilir.

Ölçme ve Değerlendirme

•    Uğur English Test (Online UET) ile öğrencilerin İngilizce dil becerileri test edilir. UET sonucunda, öğrencilerin tespit edilen eksiklikleri ağustos ayındaki oryantasyon döneminde tamamlatılır ve öğrenciler akademik yıla hazır hâle gelir. 

•    Uğur Revision Test (URT) akademik yıl boyunca tüm öğrencilerin İngilizce ders başarıları ve gelişimleri “Ongoing Assessment System” olarak da adlandırabilecek URT ile takip edilir. Bu testlerde öğrencilerin hangi hedef kazanımlarda yetkin oldukları raporlanır.

•    Cambridge University Language Assessment ile uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan sınavlar sayesinde, öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından da tespit edilir.

Yurt Dışı Programları

Uğur Okulları Lise Değişim ve İngilizce Yaz Okulları Programları, öğrencilerin farklı ülkelerden arkadaşlar edinerek dayanışmanın önemini kavramalarına ve kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerini geliştirmelerine fayda sağlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik  yaklaşımı benimsenir. 

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen “ Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik”  yaklaşımı ile her öğrenci, alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir ve öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılır. Bu amaçla, en uygun danışmanlık yöntemleriyle her öğrencinin bilinçlenmesine ve doğru bir yol haritası çizmesine katkı sağlanır. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim yol haritası onlarla beraber oluşturulur, öğrencilerin güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenciye eğitsel, bireysel ve mesleki rehberlik yapılır.


Bireysel Görüşmeler

Uğur Okullarında, bireyi merkeze alan PDR anlayışı doğrultusunda öğrencilerin okula uyum sağlama sürecinden itibaren öğrenciyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Bu amaçla tanıma formları, test ve envanterler gibi ölçme araçları kullanılır. Bu ölçeklerin sonuçları, öğrenci ve velilerle paylaşılır. Öğrencilerle; onların gelişim süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler, arkadaşlık ilişkileri, akademik gelişimleri, zorlandıkları süreçlerde karar verme yetkinlikleri, stresle baş etmede yaşadıkları güçlükleri, kendilerini tanımaları, kariyer planlama ve mesleki karar süreçleri ve paylaşmak istedikleri diğer konuları ele alan psikolojik danışma görüşmeleri gerçekleştirilir. 

PDR Paylaşım Odaları

PDR Paylaşım odaları, psikolog ve psikolojik danışmanların bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak ve öğrenci ile velilerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişileri rahat hissettirerek, onun kişisel gizliliğini koruyup duygu ve düşünceleri daha iyi ifade etmeye olanak sağlayacak şekilde kurgulanır. PDR paylaşım odaları; kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Bu odalarda; iç açıcı, duygu aktarımını kolaylaştıran ve kişiye huzur veren renkler hâkimdir. 

U-Coach

Uğur Okullarında, her öğrenci bir U-Coach tarafından takip edilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bireysel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla yürütülen bu takip sistemi içinde, PDR birimi tarafından yapılan yönlendirmelerle yıl içinde öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre U-Coach’u ile aktif olarak katıldığı çalışmalar gerçekleştirilir. 

U-Diamond

Ergenlik döneminde “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının cevabını arayan bireye, bu soruların yanıtını bulmasında yardımcı olunur. Öğrencilere; Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan duygu yönetimi, kendine güven ve benlik saygısı başlıklarını kapsayan ve düzeylere göre farklılaşan altı haftalık program uygulanır. Program sürecinde, öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile ürünlerini ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. 

Tigers Club

Uğur Okullarına özgü bir çalışma olan Tigers Club kapsamında öğrencilerin liderlik, sosyal sorumluluk ile girişimcilik becerilerini deneyimlemeleri ve geliştirmeleri amaçlanır. Öğrenciler; süreç içerisinde proje geliştirerek, kulüpleri yöneterek, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı projeler gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilerleyecek çalışmalar ile öğrenciler; ekip çalışması, proje yönetimi, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Tigers Club çalışmaları ile öğrencilerin kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, liderlik özellikleri ön planda olan, kendine güvenen, topluma katkı sağlayan, duyarlı ve global vizyona sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. 

Cognitive Development Measurement System (CODEM)

PDR Birimi, öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı da hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM uygulanır. Yapılan değerlendirmeler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir; gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre elde edilen veriler, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır. 

Sınava Hazırlık Süreci Başarı İzleme Çalışmaları ve Sınav Motivasyon Süreçleri

Uğur Okullarında, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) yönelik yapılan çalışmaları titizlikle sürdürülür ve öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına katkı sağlanır. Bu kapsamda PDR Birimi, yapılan deneme sınavlarının ayrıntılı incelenmesi sonrasında öğrencilerle sistemli bir sınav başarısı geliştirme sürecini yürütmektedir. Bu süreç içerisinde Uğur Okulları öğrencileri; isteklerini, ilgilerini ve beklentilerini keşfederek geleceklerini şekillendirirken onları desteklemek amacıyla da çeşitli çalışmalar yapılır. Bu amaçla yıl içinde yapılandırılmış bir görüşme sistemi ile öğrencilerle bireysel ve toplu görüşmeler yapılarak sınavda dikkat, hedef belirleme, sınav stratejisi, psikolojik hazırlık, kaygı ile baş etme gibi çalışmalar gerçekleştirilir.


Anne-Baba Eğitimleri ve Paylaşım Grupları 

Uğur Okulları PDR Birimi tarafından çocuk yetiştirme konusunda doğru ve etkili yaklaşımların paylaşıldığı ve anne-babaların da sürece aktif olarak katıldığı ebeveyn atölyeleri ile çözüm odaklı grup çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar "Aile Oyun Atölyesi", "Geleceğe Dönüş Atölyesi”, “Sorumluluk Bilinci” ve “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” gibi çözüm odaklı grup çalışmalarıdır. Bu atölyeler aracılığıyla anne-babalar; kendini ve başkalarını seven, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eden, mutlu ve farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen, doğru kararlar alabilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.

Öğretmen Atölyeleri

Kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, stresle baş etmeyi bilen, öz güvenli öğretmenler öğrencileriyle daha verimli iletişim kurabilir. Bu nedenle Uğur Okulları PDR birimi, öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik “Gelişimde Zirve Atölyeleri” gerçekleştirilir.  

Uğur International

Uğur International programları kapsamında öğrenciler, Kanada, İngiltere ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirirler. 

Yapılan etkinliklerin hepsi belli bir akademik hedef içinde tasarlanıp uygulanırken müfredatı destekleyici her türlü yurt içi ve yurt dışı gezi ve etkinlikler, okul içinde çalışmalarını sürdüren Uğur International tarafından yürütülür. 

Planlanan tüm etkinlikler, öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmayı ve gelecekteki eğitim yaşantılarına yön vermeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.


Yurt Dışı Akademik Geziler

Rekabetin gittikçe arttığı küreselleşen dünyada, öğrencilerin edindiği bilgileri gerçek hayatta uygulamaları ve farklı kültürlerle etkileşim içinde olmaları kaçınılmaz hâle gelmiştir.
Bu gereksinimler doğrultusunda yurt dışı programlarla öğrencilerin yabancı dil yetkinliklerini geliştirmeleri, bilimsel ve sosyal etkinlikler ile toplum içinde birey olarak hareket edebilmeleri ve öz güvenlerini artırmaları hedeflenir.


Yurt İçi Akademik Geziler

Yurt içi geziler; öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerini, ülke genelinde bilgilerini artırmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerdir. Öğrencilerin gündelik hayatlarından uzaklaşarak katıldıkları bu gezilerde, kavrama ve görsel algı becerileri gelişir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

“5 Dil 2 Beceri” yaklaşımı kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen teknolojinin dili, U-BİT dersleriyle öğretilir. Uğur Okulları öğrencileri, ortaokul kademesinde aldıkları U-BİT derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.

Uğur Okulları öğrencileri, U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişir.

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayar ile bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri hedeflenir.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler, teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir ve kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Öğrencilerin hayal dünyası geliştirilirken yaratıcılıklarını da dijital ortama aktarması beklenir. Bu sayede öğrencilerin analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme; kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.


Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik, bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları ve algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı,  pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.
Uğur Okulları öğrencileri, ortaokul kademesine geçiş yaptıklarında  ilkokul kademesinde öğrendikleri blok kodlama mantığından “Metin Tabanlı Kodlama” mantığına geçiş yaparlar.
Ortaokul kademesinde kodlama derslerini ilk defa alan öğrencilere özel hazırlanmış programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeylerinin eşit seviyelere gelmesi sağlanır.

Kodlama modülü ile öğrencilerin;
•   Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,
•   Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,
•    Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.
 
Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak  uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojinin zararlı yönlerinden uzak duran, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğru kullanıma teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.

Animasyon Modülü

Öğrencilerin hayal dünyasını kullanarak animasyon oluşturma becerilerini geliştirirken eğlenceli bir ortam yaratılması hedeflenir. Animasyon modülü sayesinde öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerileri, problem çözme yöntemleri geliştirmeleri ve işbirlikçi çalışma becerileri edinmeleri amaçlanır.

Robotik Modülü

Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.
Robotik Modülü ile öğrencilerin;
• Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,
• Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,
• Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,
• Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
• Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar (U-Digital, Metodbox, STOYS) ile öğrenciler bilgiye her an ulaşabilirler.

U-Digital

U-Digital ile veli, öğrenci ve öğretmenlerin 7/24 okula erişimleri sağlanır. 

U-Digital uygulaması ile;
•    Okul içerisindeki tüm gelişmelerden anında haberdar olunur, 
•    Tüm platformlara olan entegrasyonu sayesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri anlık takip edilebilir,
•    Öğrenciler takvim yardımıyla sınav, etüt ve ödev durumlarını takip edebilir, sınav sonuçlarına erişebilir, devamsızlık bilgilerini ve kayıtlı oldukları servis bilgilerini kontrol edebilir, 
•    Sosyal gelişim ile ilgili okullarında tutulan verilere kolayca erişebilir,
•    Öğrencilerin akademik süreçlerinin takip edildiği Metodbox uygulamasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. 

U-Digital öğretmen uygulaması ile öğretmenler de 7/24 kampüslerine bağlı kalabilir ve öğrencileri ile iletişim kurabilir. Öğretmen uygulaması ile öğretmenler, zamanlarını daha verimli yöneterek yoklama, ödev kontrol, etüt planlama, ödev atama gibi modüller ile eğitim süreci sistemli olarak kontrol edilebilir. Ayrıca duyurular, iletişim gibi kanalların uygulama üzerinden yönetilmesi ile öğretmenler tüm gelişmelerden anında haberdar olabilir. 


Metodbox

Veriye dayalı dijital eğitim yönetim sistemi olan Metodbox ile öğrenci, öğretmen ve veliler yeni bir öğrenme deneyimi edinir. 21.yüzyıl becerilerini ön planda tutarak hazırlanmış olan eğitsel içerikler ve sınanma uygulamaları ile öğrencilere, derslerde öğrenmiş oldukları konuları platform üzerinden pekiştirme fırsatı sağlar. 

Pedagojik olarak titizlikle hazırlanan Metodbox ile;
•    Öğrencilerin eğitim hayatlarının başından itibaren bireysel gelişimleri takip edilir.  
•    Gelecekteki eğitim hayatları hakkında istatistiksel veriler toplanarak raporlama yapılır ve yönlendirmelerde bulunulur. 
•    Ayrıca veliler de çocuklarının gelişimini, seviyesini ve derslerindeki durumlarını kolayca takip ederler. 

Öğrencinin ne öğrendiği platform üzerinden kolayca sorgulanarak, çalışmaları izlenerek, performansı ölçümlenerek sınav tercihleri doğrultusunda hedefine yönlendirme hizmet sağlanır, tamamlanacak yönlerinin tespit edilmesine yapay zeka algoritmaları ile yardımcı olunur.

Web, akıllı tahta, ve mobil cihazlar ile entegre çalışan Metodbox, öğretmenlere sınıf içi derslerde yardımcı araç olarak sunulur. Öğretmenin, öğretilenleri izlemesine aracılık eder, sonuca göre öğrencilerin eksiklerini gidermesinde dijital pusula olur. Velilere basit bir veri okunurluğu ile raporlar sunar, veri kaynağı yaratır. Bilgisayarlar, akıllı tahta, tablet, mobil cihazlar ile “her yerde öğrenme” felsefesi desteklenir.


STOYS

Uğur Okullarının Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi olan STOYS ile tüm veriler tek bir kaynakta toplanır. Tüm veriler üzerinde yapılan doğru analiz ve Ar-Ge çalışmaları eğitim kalitesini artırma şansı sunar. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin  bir arada olduğu web tabanlı sistemde öğrencilerin sınav sonuçlarına, akademik bilgilerine, akademik takvime, ödevlerine, ders notlarına, sosyal gelişim süreçlerine, rehberlik hizmetleri ve kampüse ait bilgilere (derslik, sınıf, servis, yemek menüsü) erişilebilir. 

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları uygulamalı dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur’da Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar eğitimi; bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi yaşamına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir.

Sanat eğitimi; bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşünce ve bilinci harekete geçirmek için gereklidir. Sanat; öğrencinin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp o işi bitirme sevinci tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir. Sanat eğitimi; gözlem yapma, özgünlük, buluş ve kişisel yaklaşımları destekler. Pratik düşünceyi geliştirir ve öğrencinin sentez yapmasına yardımcı olur.

Uğur’da Müzik

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. Ortaokul kademesinde, öğrencilere nota solfej eğitimleri verilir. Enstrüman eşliğinde işlenen derslerde öğrenciye; solfej eğitimiyle ritim bilgisi, sesi doğru kullanma teknikleri eğitimi müfredata, kademelere ve yaş gruplarına uygun bir biçimde yapılır.

Bu prensip doğrultusunda derslerde, enstrümanlar kullanılarak eğitim yapılır ve her öğrenci için hazır bulunuşluk (ses ve ritim seviyesi ölçme) uygulaması yapılır. Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır.
 
Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye...

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, 5,6 ve 7. sınıflarda da müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder. 

Öğrencilerin müzik dersleri için enstrüman seçimleri aşamasında, yaş gruplarına uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere bu enstrümanlar tanıtılır ve dinletilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi için müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak çocukların doğru enstrüman seçmelerine yardımcı olurlar. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca müzik derslerini yıllık müfredat doğrultusunda iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam eder. 

Uğur’da Aktif Yaşam

Uğur Okullarında Beden Eğitimi dersi aracılığıyla öğrencilere, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak hedeflenir. Sporun, akademik başarı üzerindeki olumlu etkilere ele alınarak eğitim programları kurgulanır. Öğrencilere fiziksel, ruhsal, ahlaki ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma, sportif organizasyonlarda kazanma ve kaybetme durumunda doğru davranışlar sergileme gibi yetkinlikler kazandırılır.

Belirli plan ve periyotlarda farklı spor branşlarında eğitimler verilir. Branş eğitimleri sonrasında kısa süreli maçlar, her ay farklı branşlarda sınıflar arası turnuvalar ve ligler düzenlenerek öğrencilerin aktif olması sağlanır. 

Uğur'da Başarı Bir Gelenektir!

Metodbox ile Okul Her Yerde!

Uğur Okulları, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin bütünleştiği eğitim modeli olan hibrit eğitim ile uzaktan eğitimde fark yaratıyor.
DETAYLI BİLGİ

Enver YÜCEL
BUEK Başkanı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bir düşle yola çıktık; bugün dünyada 4 kıtaya yayılan global bir eğitim ağına dönüştük. Kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına götürmek, her çocuğumuz ile buluşturabilmek üzere sürdürdüğümüz çabamız bugün sınırları, ülkeleri aştı.

 

Global eğitim ağımızın bir parçası olan Uğur ailesinin her ferdi, geleceğin kapılarını aralayacak ve global vizyona sahip bir ailenin mensubu olacaktır.  

Her birinizin yeni düşlere yelken açması ve düşlerinizi gerçeğe dönüştürmeniz dileklerimle…

 

 

Mustafa ÇAKIR
Uğur Okulları Genel Müdürü

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır…” 
Biliyoruz ki bir öğretmen bir çocuğu, bir çocuk ise dünyayı değiştirebilir. 
Uğur Okulları olarak öğrenmenin ve öğretmenin gücüne inanarak 1968 yılında başladığımız eğitim yolculuğunda binlerce Uğurlu öğrenci ile buluştuk ve buluşmaya devam edeceğiz. 
Öğrencilerimize akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra ‘iyi insan’ olma bilincini aşılamayı, sosyal sorumluluk farkındalığı kazandırmayı sürdüreceğiz. 
Yarınları inşa ederken hedefimiz hem dönemin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen hem de geleceğin gereksinimlerinin farkında olan bireyler yetiştirmektir. 
 

 

İstanbul Çamlıca Uğur Okulları Kampüsü

İletişim

Ferah Mah. Kartal Sk. No:18-20 Çamlıca-Üsküdar / İstanbul
0216 557 07 57
Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım