Uğurlu Olmanın Tam Zamanı

Uğurlu Olmanın Tam Zamanı

Hatay İskenderun Uğur Anadolu Lisesi

Eğitim Öğretim

Uğur Çift Diploma Programı
Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı
Akademik Kur Sistemi
Üniversite Sınavına Hazırlık Programı
Uğur Okullarında Sınav Sistemi
Uğur Sınava Hazırlık Merkezi
Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim
Uğur’da STEM Eğitimi
Uğur’da İngilizce
Uğur'da Almanca
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Uğur International
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Uğur’da Sanat Var
Uğur’da Aktif Yaşam

Uğur Okulları öğrencileri, lise diplomasının yanına ekleyebileceği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) lise diploması ile dünyanın kapılarını aralıyor.

Öğrencilerini çağımızın ve geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek, birer dünya vatandaşı olma hedefiyle yetiştiren Uğur Okulları, Mentora American School çift diploma programını başlattı.  Dünyanın 85 ülkesinde 36 bin okuldan oluşan küresel bir ağ olan Cognia aracılıyla akredite edilmiş ve Florida Eyaleti Eğitim Kuruluna çevrimiçi bir okul olarak kayıtlı olan Mentora American School Uğur Okulları öğrencilerine çift diploma ile mezun olma olanağı sağlıyor.

> 15 Amerikan Üniversitene Direkt Geçiş Hakkı

Lise eğitimine devam ederken Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Mentora American School çift diploma programına katılan Uğurlu lise öğrencileri yüzde 100 akredite bir Amerikan lise diploması alabiliyor. Program kapsamında uluslararası öğrencileri üniversiteye hazırlamak için tasarlanmış ve yüksek nitelikli, ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen çevrimiçi bir müfredat sunuluyor. Dersler uzaktan eğitimle asenkron ya da senkron olarak gerçekleştiriliyor. Çift diploma programı mezunları International University Alliance iş birliği ile 15 Amerikan Üniversitesine direkt geçiş hakkına sahip oluyor.

Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı

Uğur Okullarında tüm eğitim öğretim süreçlerinde “Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı” uygulanır.  Akademik anlamda başarılı ve bilgi donanımına sahip olan öğrencilerin; teknolojiyi bilinçli kullanan, kendini hem Türkçe hem de yabancı dilde en iyi şekilde ifade eden global bireyler olarak yetişmesi ön plandadır. Öğrencilerin doğru öğrenme ortamlarında; kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunmaları, deneyimleyerek öğrenmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve beceriler çerçevesinde tüm dünyada kabul gören nitelikler kazandırılır.

Türkçe

Türkçe eğitim programı çerçevesinde, öğrencilerin toplumsal ilişkilerde güçlü bağlar kurması, etkili sunumlar yapabilmesi, kendilerini doğru ifade edebilmesi, konuşma ve tartışma kültürüne sahip bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Ayrıca öğrenciler hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilen, düzenli kitap okuma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, edebi yetkinliği olan bireyler olarak yetişir.

Yabancı Dil

Yabancı Dil ile öğrencilerin global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Bu kapsamda öğrenciler, ders içi faaliyetlerden yurt dışı eğitim programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yabancı dili edinerek aktif bireyler olarak dünyaya açılmaya hazırlanır. Lise kademesindeki öğrencileri Mentora Amerikan School çift diploma programı ile desteklenir. Öğrencileri lise eğitimine devam ederken çift diploma programına başvurabilir ve yurt dışındaki üniversitelere daha kolay yerleşme imkanı bulur.

Bilimin ve Teknolojinin Dili

“Matematik, Bilgi Teknolojileri, STEM & erkenSTEM” eğitimi ile öğrencilerin okuduğundan doğru çıkarım yapabilen, problemlere bilimsel, akılcı ve uygulanabilir çözümler üreten bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda bilimsel ve analitik bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirerek onların başarılı birer fen ve matematik okuryazarı olmaları sağlanır. Böylece teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler yetiştirilir. Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) disiplinlerinin birleşiminden oluşan STEM ve erkenSTEM yaklaşımı benimsenir. Derslerde öğrencilerin edindikleri bilgileri hayat problemleri üzerinde kullandığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu STEM ve erkenSTEM etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Sınavların Dili

Sınavlara hazırlıkta 55 yıllık deneyim ve birikimin verdiği güçle hazırlanan sınava hazırlık programımız her kademe özelinde öğrencilerin gelişim düzeylerine göre planlanmıştır. Eğitim programı, 5. sınıflarda öğrencilerin akademik başarısını desteklemek için Akademik Gelişim İzleme Sınavları (AGİS) ve Genel Başarı Sınavları (GBS); 6.sınıflarda Akademik Kur Sistemi, AGİS ve GBS; 7. sınıflarda Akademik Kur Sistemi ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı üzerine kurgulanır. Akademik Kur Sistemi, yılda 4 defa sekizer haftayı kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. 9. Değerlendirme Haftası’nda “Tamamlama Testleri” ile konular pekiştirilir. Bu haftanın sonunda Liselere Giriş Deneme Sınavı (LGDS) uygulanarak öğrencinin tüm eksiklerinin tamamlanması hedeflenir.

 8. sınıflarda ise eğitim programı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) üzerine temellendirilir. 55 yıllık sınava hazırlık tecrübesine sahip, MEB müfredatına uyumlu, özgün tarzda hazırlanmış yeni nesil sorulardan oluşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenciler sınava hazırlanır.

9 ve 10.sınıflardaki akademik takip sürecini, öğrencilerimizin temel bilgileri ve becerileri kazanmaları adına 4 kura ayrılarak gerçekleştirilir. Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS), Tamamlama Testleri ile aynı doğrultuda hazırlanan Üniversite Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) uygulanarak öğrencilerin o kur içerisinde öğrendiği konuları pekiştirmesi sağlanır. Ayrıca yıl içerisinde uygulanan ve o döneme kadar olan tüm konuları kapsayan Genel Başarı Sınavı (GBS) ile de öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilir.

11.sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci basamağı olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) hazırlanırken 9 ve 10.sınıf müfredatında yer alan konuların tekrarını yapmış, 11.sınıf MEB dersi ile de Alan Yeterlilik Testi (AYT) konularını öğrenmiş olur. Dönem içerisinde öğrencilere uygulanan YKS denemeleri ile de öğrencilerin hem TYT hem de AYT bölümlerindeki akademik gelişimleri takip edilir. 

12.sınıf öğrencilerinin ise MEB’in 12.sınıf müfredatını işleyip aynı zamanda YKS’ye hazırlamak için oluşturduğumuz kaynak kitaplarımızla girecekleri sınava hazır hale gelmeleri amaçlanır.. Üniversiteye hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine her bir ders için özenle hazırlanan konu anlatım kitapları, soru bankaları ve konu kavrama testleri çıktıkları bu zorlu yolculuklarında onların en büyük yardımcılarıdır. Öğrenciler dönem içerisinde ÖSYM sınavları baz alınarak hazırlanan deneme sınavlarıyla kendi gelişimlerini görebilir. 

İnsanlık ve Davranış Dili

Uğurlu öğrencilerin, evrensel ve ulusal değer yargılarını İnsanlık ve Davranış Dili yaklaşımıyla öğrenmeleri ve sevgi dolu bir birey olarak yetişmeleri hedeflenir. Okullarımızda öncelikle İyi İnsan Olmak felsefesinden yola çıkarak öğrencilerin Davranış Dilini çok iyi benimsemeleri ve davranışa dönüştürmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını ifade edebilen, sürdürülebilir bir dünya için sorumlu adımlar atan, sınırlarını bilen ve bu sınırları koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, motivasyonu ve sosyal ilgisi yüksek, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma olumlu katkıda bulunmaları önemlidir.

Sanat ve Spor Becerileri

Tüm bu alanlardaki ilerlemenin yanında öğrencilerin Sanat ve Spor Becerileri alanında kendini geliştirmesini ve donanımlı bir bireyler olmaları hedeflenir. Görsel sanatlar, müzik, eğitici drama dersleri ile öğrencilerin “Sanat” becerisini geliştiriyor, birey olma yolunda alınan kararların ve hedeflenen başarıların alt yapısı olarak, kültür ve sanat eğitimleriyle öğrencilere evrensel değerler kazandırıyoruz. Satranç, beden eğitimi ve spor dersleri ile de “Spor” becerisini geliştirmeyi; öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma gibi yetkinlikler kazandırmak hedefleniyor

Akademik Kur Sistemi

Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 9. ve 10. sınıflarda ASDF destekli “Akademik Kur Sistemi” uygulanır. Akademik Kur Sistemi ile öğrenciler, okula başladıkları günden itibaren, derslerde edindikleri kazanımlar doğrultusunda etkin bir eğitim sürecine dahil edilir. 

Akademik Kur Sistemi’ne göre bir eğitim öğretim yılı dört kurdan, her kur da dokuz haftadan oluşur. Her kurun sonunda yapılan ölçme ve değerlendirme ile kur kapsamındaki ders kazanımlarının edinimleri tespit edilir. 

Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir. 

Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Kur Sitemi ile sekiz hafta boyunca kur kapsamında yer alan ders kazanımları verilir ve bu haftanın sonunda Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) uygulanır. Her AGİS sonucunda öğrenciye eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucunda derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilir. Her kademe özelinde okul mevcuduna göre temel, yeterli ve ileri akademik düzey grupları oluşturulur. 

Dokuzuncu hafta ise her sınıf düzeyinde Akademik Düzey Grubu (Esnek Sınıflar) oluşturularak pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her dersten farklı zorluk seviyelerinde Değerlendirme/Tamamlama çalışması için doküman hazırlanır. Öğrencilerin seviyesine ve gereksinimlerine göre tamamlama dersleri gerçekleştirilir. 

Her kurun sonunda, Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) uygulanır ve ölçme ve değerlendirme sonuçları okullara gönderilir. 


Akademik Gelişim Dosyası (AGD)

Uğur Okullarında her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izlenir, değerlendirilir ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüm çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adındaki e-portfolyoda saklanır. Böylece öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeleri ve başarıları, geleceklerine yön verecek e-portfolyolarında toplanır. Öğretmen ve veliler, öğrencinin eğitim hayatındaki bütün gelişimini portfolyosundan takip edebilir.

Üniversite Sınavına Hazırlık Programı

Uğur Okulları öğrencileri, hayal ettikleri üniversiteyi kazanacak düzey ve yeterlilikte eğitim alırlar. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Uğur Okulları’nın 11. ve 12. sınıflarında “Üniversite Sınavına Hazırlık Programı” uygulanır.

Öğrencilerini dünya üniversitelerine hazırlayan Uğur Okulları’nda 11. sınıf eğitimi, MEB akademik takviminden önce, 9. ve 10. sınıfın belli konularının genel tekrarı yapılarak başlar ve böylece öğrencilerin konu eksikliklerini gidermesi sağlanır. Gelecekte okumak istedikleri bölüm ve seçmek istedikleri meslek hakkında kapsamlı bilgi almaları hedeflenir. Öğrenciler, 11. sınıf eğitim dönemi başında uzman psikolojik danışman ve psikologlar eşliğinde üniversite tercihlerini yaparlar. Bu tercihler baz alınarak “Kişiye Özgü Öğretim Modeli” uygulanır.

12. sınıf eğitimi, MEB akademik takviminden önce başlar. Öğrencilere, üniversite sınavına hazırlık programı uygulanır. MEB akademik takvimine göre okul açıldıktan sonra, sınava hazırlık eğitiminin yanı sıra 12. sınıf MEB eğitim programına da başlanır. 12. sınıfın ilk döneminin başında, üniversite tercihi ve gerçekçi gelecek planlaması yapılır. Bu tercihler ve hedefler doğrultusunda, “Kişiye Özgü Öğretim Modeli” uygulanır. Uğur Okulları uzman psikolojik danışman ve psikologlarının desteği ile öğrencinin sınav öncesi motivasyonunu artıracak çalışmalar yapılır. Veliler ve öğretmenlerle iş birliği yapılarak eğitim süreci öğrencinin gelişimini destekleyecek şekilde yönetilir. 

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Uğur Okullarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan ulusal sınavların yanında, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve takip altında tutulur.

  • Uğur Kabul Sınavı (UKS)
  • Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)
  • Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS)
  • Genel Başarı Sınavı (GBS)
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  • Uğur Tanı Sınavı (UTS)

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi

Öğrenci ve velilerine ulusal sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan, öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine ve hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlar. 51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimine sahip Uğur Okullarında, eğitim teknolojilerinin en güncel araçları ve düzenli geri bildirim sistemi ile öğrencilerin sınava hazırlık süreci desteklenir.

Her öğrenci, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi’nde, U-Coach ile birlikte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) biriminin kariyer gelişimlerine yönelik uyguladığı çeşitli envanterlerde, meslek grupları tanıtımının, okul ve meslek tercihlerine yönelik çalışmaların yapıldığı etkinliklerde aktif bir şekilde rol alır. Merkezler, öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar aracılığıyla görmesini sağlayarak, öğrencinin sınava hazırlık noktasında eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olurken; fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekler. 

Bu kapsamda sunulan hizmetlerden faydalanan öğrencilerin kazanımları, Akademik Gelişim Dosyası’nda toplanır. Tüm bu kazanımlar öğrencilere vizyon katarak öz güvenlerini ve analitik düşünme yeteneğini geliştirir, onlara girişimcilik ruhu kazandırır. Öğrencinin kazandığı başarı belgelerinin ve ürettiği projelerin bulunduğu portfolyo ile bir üst okula geçişinde avantaj elde etmesi sağlanır.

Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim

Uğur Okullarında eğitim süresi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrencinin ihtiyacına uygun, modüler eğitim materyalleri kullanılır. Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli, nitelikli yayınlarla birlikte yeni nesil eğitim teknolojisi olan Metodbox ile bilgiye her yerde erişim sağlanır. Ayrıca Uğur Okullarının tüm öğrencileri, yayınlarda yer alan soruların sesli çözüm videolarından yararlanır.

Yayınlar;
•    MEB Ders Kitapları
•    Çalışma Fasikülleri
•    Deney Föyleri
•    Soru Bankaları
•    Konu Kavrama Testleri
•    Sınavlar
•    Metodbox

Uğur’da STEM Eğitimi

STEM eğitimi ile öğrenciler Fen Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Matematik dersi kazanımlarının hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve böylece çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak bu derslerde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme, problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmaları, STEM laboratuvarlarında yürütülür.
 
STEM Neden Önemlidir?
 
STEM eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşim kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünleri girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile 21.yüzyıl becerilerini hayata geçirebilen, yenilikçi ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi’nin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında, Uğur Okulları branş öğretmenleri tarafından okula özgü STEM müfredatı oluşturulmuştur.  Öğrenciler bu yapılandırılmış program çerçevesinde uygulayıcı branşların her biri için oluşturulmuş STEM ders planlarında, ders kazanımlarıyla uyumlu olarak belirlenen bir Bilgi Temelli Hayat Problemi’ne (BTHP) iş birliği içerisinde çözüm ararlar. Üreterek öğrenmeye ve günlük hayatın içindeki problemlere karşı duyarlı hâle gelirler. Günümüzün hayat problemlerine hâkim olan öğrenciler böylece geleceğin problemlerine de hazır olurlar. 

Uğur’da İngilizce

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde “Aktif Öğrenme Modeli” uygulanır. Aktif öğrenme; yaşam boyu öğrenmenin alt yapısı olup bu model ile öğrenme ortamlarında öğrencilerin öz denetim, öz güven, gruba ait olma, duyarlı olma ve başarabilme gibi becerileri kazanmaları sağlanır.

İngilizce Eğitiminde Hedefler
Aktif Öğrenme yöntemleri ve Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri doğrultusunda öğrencilerin;

•    Okuduğu ve dinlediği içerikleri analiz edebilme,
•    Yorumlayabilme ve çıkarımlar yapabilme,
•    Eleştirel düşünebilme,
•    Problem çözebilme,
•    Yaratıcı düşünebilme,
•    Bilişsel ve iletişimsel becerilerini geliştirmeleri sağlanır.

Bu beceriler, öğrencilerde “entelektüel merak” uyandırırken her bir öğrenci kişiye özel çalışmalarla “aktif öğrenen birey” niteliği kazanır.

Uğur’da İngilizce Programı

Uğur Okullarında İngilizce öğrenme ortamları, öğrencilerin İngilizce’yi dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kullanmalarına olanak verecek şekilde, günümüz teknolojisi ile düzenlenir. İngilizce dil öğretimi, hem okul içinde hem de okul dışında İngilizce’nin aktif olarak kullanıldığı platformlar ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri düzenli takip edilerek geliştirilmesi gereken yönleri saptanır.

•    Online Okuma Platformu (MyON Reader): Öğrencileri okumaya teşvik eden bir sistemdir. 6000’den fazla online kitap içeriğine sahip olan bu sistemde her bir öğrencinin okuma becerisindeki gelişim takip edilerek okuma, dinleme ve anlama becerilerinin gelişimine destek olunur.

•    Cambridge Learning Management System (CLMS): Cambridge ders kitaplarının online “tekrar yapma/ pekiştirme” versiyonudur. Online verilen ödevler, öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik hedef kazanımları pekiştirip tekrar yapabilmesine olanak sağlar.

•    Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin yabancı dilini sosyal ve akademik ortamlarda kullanmalarına ve katıldığı bu aktivitelerle aktif öğrenen bireyler olmalarına olanak sağlanır.    


İngilizce Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

•    Uğur English Test (Online UET) ile öğrencilerin İngilizce dil becerileri test edilir. UET sonucunda, öğrencilerin tespit edilen eksiklikleri ağustos ayındaki oryantasyon döneminde tamamlatılır ve öğrenciler akademik yıla hazır hâle gelir. 

•    Uğur Revision Test (URT) akademik yıl boyunca tüm öğrencilerin İngilizce ders başarıları ve gelişimleri “Ongoing Assessment System” olarak da adlandırabilecek URT ile takip edilir. Bu testlerde öğrencilerin hangi hedef kazanımlarda yetkin oldukları raporlanır.

•    Cambridge University Language Assessment ile uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan Pre, FCE ve IELTS sınavları sayesinde, öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından da tespit edilir.


Yurt Dışı Programları

Uğur Okulları Lise Değişim ve İngilizce Yaz Okulları Programları, öğrencilerin farklı ülkelerden arkadaşlar edinerek dayanışmanın önemini kavramalarına ve kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerini geliştirmelerine fayda sağlar.

Uğur'da Almanca

Uğur Okullarında, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın farklı kültürleri tanıması, çok yönlü düşünebilmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi için ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilir.

Modern Yabancı Diller planına göre hazırlanan Almanca ders programı, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi dosyasında belirlenen ölçütler kapsamında ele alınır. Almanca eğitiminde öğrencilerin iletişim becerileri geliştirilip dili edinmeleri sağlanarak yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirilir. 

U-Deutsch
Uğur Okullarında Almanca sadece bir ders olarak değil bir hayat tarzı, bir yaşam gerekliliği olarak ele alınır. Bir eğitim - öğretim yılı içerisinde Alman kültürünün yansıtıldığı dört adet proje haftası gerçekleştirilerek, öğrencilerin hem Alman kültürünü tanıması hem de bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri hedeflenir. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımı benimsenir. 

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci, alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir ve öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılır. Bu amaçla en uygun danışmanlık yöntemleriyle her öğrencinin bilinçlenmesine ve doğru bir yol haritası çizmesine katkı sağlanır. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim yol haritası onlarla beraber oluşturulur, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki rehberlik yapılır.

Bireysel Görüşmeler

Uğur Okullarında bireyi merkeze alan PDR anlayışı doğrultusunda, okula uyum sağlama sürecinden itibaren öğrencileri tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Bu amaçla tanıma formları, test ve envanterler gibi ölçme araçları kullanılır. Bu ölçeklerin sonuçları öğrenci ve velilerle paylaşılır. Öğrencilerle; arkadaşlık ilişkileri, akademik gelişimleri, zorlandıkları süreçlerde karar verme yetkinlikleri, stresle baş etmede yaşadıkları güçlükleri, kariyer planlama ve mesleki karar süreçleri, kendilerini tanımaları gibi konularda görüşmeler yapılır. Ayrıca öğrencilerin paylaşmak istedikleri diğer konuların gündem olduğu psikolojik danışma görüşmeleri de gerçekleştirilir. 

PDR Paylaşım Odaları

PDR paylaşım odaları, psikolog ve psikolojik danışmanların bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilecekleri ve öğrenci ile velilerin kendilerini iyi hissedebilecekleri şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirecek, kişisel gizliliği koruyacak, duygu ve düşünceleri daha iyi ifade etmeye olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessiz bir alanda konumlandırılır. İç açıcı, duygu aktarımını kolaylaştıran ve huzur veren yeşil renk ortama hâkimdir. 


U-Coach

Öğrencilerin üniversiteye hazırlık aşamasında akademik gelişimlerini desteklemek adına yıl içerisinde farklı çalışmalar gerçekleştirilir. Hazırlık aşamasındaki her öğrenci, bir U-Coach tarafından takip edilerek bireysel başarısına göre ilgili alanlara yönlendirilir. U-Coach, öğrencinin bireysel sınav başarılarına göre gerekli değerlendirmeyi yapar ve öğrencinin çalışmalarından alacağı verimi artırmak amacıyla ihtiyaca yönelik destek sağlar.

U-Diamond

Ergenlik döneminde “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının cevabını arayan bireye, bu soruların yanıtını bulmasında rehberlik edilir. Öğrencilere lisede kazandırılmak istenen beceriler ile üniversiteye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-Diamond’da toplanır. Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan 6 haftalık programda,  öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile ürünlerini ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. 

Tigers Club

Uğur Okullarına özgü bu çalışmada; öğrencilerin liderlik, sosyal sorumluluk ve girişimcilik becerilerini deneyimlemeleri ve geliştirmeleri amaçlanır. Tigers Club ile öğrenciler proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı projeler gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilerleyecek olan çalışmalar ile öğrenciler ekip çalışması, proje yönetimi, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Tigers Club çalışmaları ile öğrencilerin kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, liderlik özellikleri ön planda olan, kendine güvenen, topluma katkısı olan, duyarlı ve global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. 

Cognitive Development Measurement System (CODEM)

PDR birimi, öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek bu sürece yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM uygulanır. Yapılan değerlendirmeler hakkında anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir; gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre elde edilen veriler, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır. 

Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Öğrencilerin mesleki karar verme sürecine destek olmak için Uğur Okulları tarafından geliştirilen ve uygulanan testlerdir. Öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları, kariyer eğilimleri ve kişilik özellikleri ile uyumlu meslekleri keşfetmeleri amacıyla uygulanır. 


Alan Seçim Testi

Öğrencilere, kendilerine uygun olan ders ve alana karar vermeleri için “Alan Seçim Testi” uygulanır. Veli, öğretmen ve öğrenci iş birliği ile yapılan detaylı görüşmeler sonucunda öğrencinin hedefleri göz önünde bulundurularak kendisi için en uygun alana yönlendirilir.

Kariyer Günleri Etkinlikleri

Uğur Okulları Kariyer Kulübü iş birliği ile üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ve alanında uzman kişiler, Uğurlu öğrencilerle buluşturularak öğrencilerin bölümler ve okullar hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Üniversite gezileri, üniversite tanıtım günleri, meslek tanıtım günleri, uzmanların söyleşileri gibi etkinliklerle öğrencilerin kariyer süreçlerine doğru karar vermeleri için meslek ve bölümleri yakından tanımaları amaçlanır.

Kariyer Planlama ve Mesleki Karar Destek Çalışmaları 

Uğur Okullarında öğrencilerde kariyer bilinci oluşturmak, potansiyellerini doğru değerlendirmek, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslek seçimine yönlendirmek için her sınıf seviyesinde kariyer danışmanlığı sistemi uygulanır. Kendini tanıma, gelecek vizyonu oluşturma, yaşam değerlerinin farkında olma, kendisine açık olan fırsatları deneyimleme, meslek ve sektörlerin geleceğini tanıma gibi birçok bilgi, öğrencilerin kişisel kariyer dosyalarında toplanır, bireysel kariyer danışmanlığı süreci ile öğrenci ve velilerle paylaşılarak doğru meslek seçimi hedeflenir.

Sınav Motivasyon Süreçleri

Uğur Okulları öğrencileri; isteklerini, beklentilerini ve ilgilerini keşfederek bu yönde geleceklerini şekillendirirken onları destekleyici çalışmalar yapılır. Öğrencilere hem psikolojik hem de kalıcı öğrenme gerçekleşmesi amacıyla gerekli planlamalar ve yol haritaları ile destek olunur. Yıl boyunca düzenlenen atölye, bireysel ve grup etkinlikleri ile öğrencilerin sınav motivasyonunu yüksek tutmak ve sınav kaygılarını azaltmak amaçlanır.
 
Sınava Hazırlık Süreci Başarı İzleme Çalışmaları

Uğur Okulları, üniversite giriş sınavlarına (YKS) yönelik yapılan hazırlık çalışmalarını titizlikle sürdürür ve öğrencilerin potansiyellerinin en iyi şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunur. PDR birimi, bu alanda yapılan deneme sınavlarını ayrıntılı inceleyerek öğrencilerle sistemli bir sınav başarısı geliştirme süreci gerçekleştirir. Bu amaçla yıl içinde yapılandırılmış bir görüşme sistemi ile öğrencilerle bireysel ve toplu görüşmeler yapılarak sınavda dikkat, hedef belirleme, sınav stratejisi, psikolojik hazırlık, kaygı ile baş etme gibi konularda çalışmalar yapılır. 

Anne-Baba Eğitimleri ve Paylaşım Grupları

Uğur Okulları PDR birimi tarafından çocuk yetiştirme konusunda doğru ve etkili yaklaşımların paylaşıldığı, anne-babaların da sürece aktif olarak katıldığı ebeveyn atölyeleri ve çözüm odaklı grup çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar "Akademik Başarıyı Destekleme", "Yeni Kuşak Anne-Baba Atölyesi”, “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” , “Meslek Seçimi” ve “21.yüzyıl Becerileri”dir. Bu atölyeler ve çözüm odaklı grup çalışmaları aracılığıyla anne-babalar; kendisini ve başkalarını seven, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eden, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen, doğru kararlar alabilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.

Öğretmen Atölyeleri

Kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, stresle baş etmeyi bilen, öz güvenli öğretmenler öğrencileriyle daha verimli iletişim kurabilir. Bu nedenle Uğur Okulları PDR birimi, öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik “U- Coach” ve “Gelişimde Zirve Atölyeleri” gerçekleştirilir.  

Uğur International

Uğur International programları kapsamında öğrenciler, Kanada, İngiltere ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirirler. 

Yapılan etkinliklerin hepsi belli bir akademik hedef içinde tasarlanıp uygulanırken müfredatı destekleyici her türlü yurt içi ve yurt dışı gezi ve etkinlikler, okul içinde çalışmalarını sürdüren Uğur International tarafından yürütülür. 

Planlanan tüm etkinlikler, öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmayı ve gelecekteki eğitim yaşantılarına yön vermeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.

Yurt Dışı Üniversite Programları 

Lisans öğrenimini yurt dışında sürdürmeyi hedefleyen öğrenciler için, üniversite seçiminden başvuru koşullarına kadar adımları doğru atmak önemlidir. Uğur International, tüm bu süreçlerde öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti vererek doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlar.

Öğrencilerin seçecekleri bölümden kişisel becerilerine, yıllık eğitimlerine ayıracakları bütçeden kariyer planlamalarına kadar birçok etken başvuru sürecini doğrudan etkiler. Üniversitelerin kabul şartlarını sağlamak için öğrencilerin sosyal ve iletişim becerileri, liderlik özellikleri, takım çalışmasına ve iş birliğine yatkınlık gibi özellikleri değerlendirilir. Uğur Okulları öğrencileri, BAU Global eğitim ağında yer alan 4 kıtada, 11 ülkede, 10 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika olanaklarından faydalanır.

Yurt Dışı Lise Değişim Programları

Yurt dışı lise değişim programları; başta Amerika ve Kanada’da olmak üzere, dünyada birçok ülkede, farklı kültürleri tanımak amacıyla öğrencilerin devlet okullarında okumasını ve aile yanında kalmasını sağlayan bir sistemdir.
Lise değişim programları öğrencilere; yoğunlukla Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerinde yarım dönemi, bir akademik yılı veya tüm liseyi tamamlama seçenekleri sunar.
Uğur International ile akademik yıl içerisinde yapılan dil ve akademik yeterlilik sınavları sonrası, öğrenci ve veliler ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda öğrenciye en uygun ülke, akademik program ve olabilecek akademik yılı programlayarak eğitim danışmanlığı sağlanır.

Yurt Dışı ve Yurt İçi Akademik Geziler

Yurt dışı programlarla öğrencilerin yabancı dil yetkinliklerini geliştirmeleri, bilimsel ve sosyal etkinlikler ile toplum içinde birey olarak hareket edebilmeleri ve öz güvenlerini artırmaları hedeflenir.

Yurt içi geziler ise öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerini, ülke genelinde bilgilerini artırmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerdir.
Öğrenciler; gündelik hayatlarından uzaklaşarak katıldıkları bu gezilerde, kendilerini ifade etme yeteneklerini artırırken, araştırma yapma alışkanlığı edinirler. 

Yurt Dışı Yaz Okulları

Uğur Okulları öğrencileri, yoğun bir ders yılı sonunda öğrendikleri yabancı dili, Yurt Dışı Yaz Okulları programıyla eğlenceli bir şekilde kullanma şansı edinirler. Bu programların temel amacı, öğrencilere sadece yabancı dili öğretmek değil, var olan yabancı dil seviyesini de ilerletmektir. Aynı zamanda öğrencilerin genel kültürlerini geliştirmelerini, vizyonlarını genişletmelerini, gittikleri ülkenin tarihi ve sanatsal alanlarını ziyaret ederek kültürünü de tanımalarını sağlanır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar. Uğur Okulları öğrencileri U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten öğrenciler olarak yetişirler.
Lise seviyesinde 9. ve 10. sınıflarda U-BİT dersleri uygulanır. Farklı kazanım ve becerileri kapsayan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Programlama, Nesnelerin İnterneti, Robotik ve Dijital Vatandaşlık olmak üzere 5 modül yer alır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Modülü
Öğrencilere ileri seviye Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bu modülde bilgisayar ve bilgisayarın temel kavramlarının yanı sıra ileri seviye bilgi teknolojileri cihazlarını tanırlar. Böylece öğrenciler 21.yüzyıl teknolojisinin tüm araçları hakkında bilgi edinirler.

Programlama Modülü
Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmalarının yanı sıra ileri seviye programlama becerisi kazanmaları amaçlanır. 
Programlama Modülü ile öğrencilerin;
    •İleri seviye programlama yeteneği kazanmaları,
    •Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik 
    çözümler üretmeleri,
    •Karmaşık yapıdaki algoritmik sistemlerin çalışma 
    prensiplerini öğrenmeleri sağlanır.

Nesnelerin İnterneti Modülü
Lise öğrencilerinin, günümüz çağının en yeni kavramlarından olan ‘Nesnelerin İnterneti’ni ele alarak Endüstri 4.0 çağında kullanılabilecek ürünleri ve teknolojileri geliştirmesi hedeflenir. Bu modülde, öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleri Bilgi Teknolojileri, Programlama ve Robotik Modülü kazanımlarını birleştirerek büyük ölçekli projeler geliştirmeleri hedeflenir.

Robotik Modülü
Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.
Robotik Modülü ile öğrencilerin;
    •    Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,
    •    Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,
    •    Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,
    •    Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
    •    Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Dijital Vatandaşlık Modülü
Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojinin zararlı yönlerinden uzak duran, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğru kullanıma teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar (U-Digital, Metodbox, STOYS) ile öğrenciler bilgiye her an ulaşabilirler.

U-Digital
U-Digital ile veli, öğrenci ve öğretmenlerin 7/24 okula erişimleri sağlanır. 

U-Digital uygulaması ile;
•    Okul içerisindeki tüm gelişmelerden anında haberdar olunur, 
•    Tüm platformlara olan entegrasyonu sayesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri anlık takip edilebilir,
•    Öğrenciler takvim yardımıyla sınav, etüt ve ödev durumlarını takip edebilir, sınav sonuçlarına erişebilir, devamsızlık bilgilerini ve kayıtlı oldukları servis bilgilerini kontrol edebilir, 
•    Sosyal gelişim ile ilgili okullarında tutulan verilere kolayca erişebilir,
•    Öğrencilerin akademik süreçlerinin takip edildiği Metodbox uygulamasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. 

U-Digital öğretmen uygulaması ile öğretmenler de 7/24 kampüslerine bağlı kalabilir ve öğrencileri ile iletişim kurabilir. Öğretmen uygulaması ile öğretmenler, zamanlarını daha verimli yöneterek yoklama, ödev kontrol, etüt planlama, ödev atama gibi modüller ile eğitim süreci sistemli olarak kontrol edilebilir. Ayrıca duyurular, iletişim gibi kanalların uygulama üzerinden yönetilmesi ile öğretmenler tüm gelişmelerden anında haberdar olabilir. 

Metodbox

Veriye dayalı dijital eğitim yönetim sistemi olan Metodbox ile öğrenci, öğretmen ve veliler yeni bir öğrenme deneyimi edinir. 21.yüzyıl becerilerini ön planda tutarak hazırlanmış olan eğitsel içerikler ve sınanma uygulamaları ile öğrencilere, derslerde öğrenmiş oldukları konuları platform üzerinden pekiştirme fırsatı sağlar. 

Pedagojik olarak titizlikle hazırlanan Metodbox ile;
•    Öğrencilerin eğitim hayatlarının başından itibaren bireysel gelişimleri takip edilir.  
•    Gelecekteki eğitim hayatları hakkında istatistiksel veriler toplanarak raporlama yapılır ve yönlendirmelerde bulunulur. 
•    Ayrıca veliler de çocuklarının gelişimini, seviyesini ve derslerindeki durumlarını kolayca takip ederler. 

Öğrencinin ne öğrendiği platform üzerinden kolayca sorgulanarak, çalışmaları izlenerek, performansı ölçümlenerek sınav tercihleri doğrultusunda hedefine yönlendirme hizmet sağlanır, tamamlanacak yönlerinin tespit edilmesine yapay zeka algoritmaları ile yardımcı olunur.

Web, akıllı tahta, ve mobil cihazlar ile entegre çalışan Metodbox, öğretmenlere sınıf içi derslerde yardımcı araç olarak sunulur. Öğretmenin, öğretilenleri izlemesine aracılık eder, sonuca göre öğrencilerin eksiklerini gidermesinde dijital pusula olur. Velilere basit bir veri okunurluğu ile raporlar sunar, veri kaynağı yaratır. Bilgisayarlar, akıllı tahta, tablet, mobil cihazlar ile “her yerde öğrenme” felsefesi desteklenir.

STOYS
Uğur Okullarının Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi olan STOYS ile tüm veriler tek bir kaynakta toplanır. Tüm veriler üzerinde yapılan doğru analiz ve Ar-Ge çalışmaları eğitim kalitesini artırma şansı sunar. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin bir arada olduğu web tabanlı sistemde öğrencilerin sınav sonuçlarına, akademik bilgilerine, akademik takvime, ödevlerine, ders notlarına, sosyal gelişim süreçlerine, rehberlik hizmetleri ve kampüse ait bilgilere (derslik, sınıf, servis, yemek menüsü) erişilebilir.

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları, uzman kadrosu ile duygusal zekası yüksek, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen, estetik algısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Üniversite ve iş hayatı öncesinde karar noktası olan lise eğitiminin, bireyler üzerindeki belirleyici rolü dikkate alınarak tam donanımlı bir eğitim almaları önemsenir. Bu hedef doğrultusunda, evrensel değerler ışığında kültür ve sanat eğitimleri verilerek, öğrencilerin kişiliğinin olgunlaşması, yön bulmaları ve bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmaları sağlanır. 

Uğur’da Müzik
Müzik derslerinde öğrencilere nota solfej eğitimlerinin yanı sıra, sesi doğru kullanma, doğru nefes alma teknikleri öğretilir. Okul orkestraları ile öğrenciler, okul içi ve okul dışı müzik platformlarında yer alma imkânı bulurlar.
Ayrıca öğrenciler yurt içi ve yurt dışı festival ve yarışmalara katılma imkânı elde ederken yurt içi ve yurt dışı sanat okullarında eğitim alma hakkı kazanabilir ve bu konuda eğitim alabilirler.

Uğur’da Aktif Yaşam

Uğur Okullarında Beden Eğitimi dersi aracılığıyla öğrencilere, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak hedeflenir. Sporun, akademik başarı üzerindeki olumlu etkilere ele alınarak eğitim programları kurgulanır. Öğrencilere fiziksel, ruhsal, ahlaki ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma, sportif organizasyonlarda kazanma ve kaybetme durumunda doğru davranışlar sergileme gibi yetkinlikler kazandırılır.

Belirli plan ve periyotlarda farklı spor branşlarında eğitimler verilir. Branş eğitimleri sonrasında kısa süreli maçlar, her ay farklı branşlarda sınıflar arası turnuvalar ve ligler düzenlenerek öğrencilerin aktif olması sağlanır. 

 

Uğur'da Başarı Bir Gelenektir!

Metodbox ile Okul Her Yerde!

Uğur Okulları, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin bütünleştiği eğitim modeli olan hibrit eğitim ile uzaktan eğitimde fark yaratıyor.
DETAYLI BİLGİ

Enver YÜCEL
BUEK Başkanı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bir düşle yola çıktık; bugün dünyada 4 kıtaya yayılan global bir eğitim ağına dönüştük. Kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına götürmek, her çocuğumuz ile buluşturabilmek üzere sürdürdüğümüz çabamız bugün sınırları, ülkeleri aştı.

 

Global eğitim ağımızın bir parçası olan Uğur ailesinin her ferdi, geleceğin kapılarını aralayacak ve global vizyona sahip bir ailenin mensubu olacaktır.  

Her birinizin yeni düşlere yelken açması ve düşlerinizi gerçeğe dönüştürmeniz dileklerimle…

 

 

Mustafa ÇAKIR
Uğur Okulları Genel Müdürü

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır…” 
Biliyoruz ki bir öğretmen bir çocuğu, bir çocuk ise dünyayı değiştirebilir. 
Uğur Okulları olarak öğrenmenin ve öğretmenin gücüne inanarak 1968 yılında başladığımız eğitim yolculuğunda binlerce Uğurlu öğrenci ile buluştuk ve buluşmaya devam edeceğiz. 
Öğrencilerimize akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra ‘iyi insan’ olma bilincini aşılamayı, sosyal sorumluluk farkındalığı kazandırmayı sürdüreceğiz. 
Yarınları inşa ederken hedefimiz hem dönemin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen hem de geleceğin gereksinimlerinin farkında olan bireyler yetiştirmektir. 
 

 

Hatay İskenderun Uğur Fen ve Anadolu Lisesi

İletişim

Mustafa Kemal Mahallesi, Eyüp Sultan Caddesi No:19 Hatay/İskendurun
0326 613 43 42
Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım