Yorumlama ve Analitik Düşünme Becerisi Önem Kazanıyor

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz eğitim yılında özellikle değişen sınav sistemleri ile gündeme gelen yeni yaklaşımlar, sınav içerikleri ve soru tarzlarıyla öğrencilerin okuma, anlama, sorgulama yetenekleri ön plana çıkmaya başladı. Ezberci eğitimden uzak, analitik düşünmeyi, bilgiyi inşa etmeyi destekleyen eğitim yaklaşımlarının yeni akademik yılda da gündemde olacağı şimdiden öngörülüyor.

Bugün ilkokula veya ortaokula başlayacak bir öğrencinin en erken 2030-2035’li yıllarda iş yaşamına atılacağını düşünürsek, öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyacakları yetkinliklerle donatılması, yenilikçi yaklaşımların ve teknolojinin entegre edildiği koşullarda eğitim almaları önem teşkil ediyor. Öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda yönlendirilmesi ve uygun meslek seçimi yapması, doğru bakış açısı kazanması ve temel eğitimini en iyi şekilde edinmesi ile başlıyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde gündeme alınan, değişikliğe gidilen liseye ve üniversiteye girişteki sınav sistemlerine entegre edilen okuma, anlama, sorgulama gibi kavramlar öğrencilere kazandırılması gereken yetkinliklerin başında geliyor.

Akıl yürütme ve bilgiyi inşa etme becerisi ön planda

Günümüz eğitim sistemlerinde artık ezberci yaklaşımların yanı sıra sorgulayıcı bir sisteme doğru değişim yaşandığı gözlemlenebiliyor. Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, ön bilgilerini kullanarak metinlerde verilen düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma süreçlerini temel beceri olarak kazanmış olmaları hedefleniyor. Özellikle bol kitap okumanın sürece olan katkısının da altı çiziliyor.

Bilgiyi ezberleme yönteminden uzaklaşıp çıkarımda bulunma ve muhakeme yeteneğinin edinilmesi gerektiğine değinen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, öğrencilere kazandırılması hedeflenen analitik düşünme yeteneği ve okullarında gerçekleştirdikleri uygulamalar hakkında şunları dile getirdi; “Uğur Okulları eğitim sisteminin temelini oluşturan “5 Dil 2 Beceri” yaklaşımında, öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz becerilerin başında anadil geliyor. Artık sorgulama, akıl yürütme ve bilgiyi inşa etme becerisi ile öğrenciler ön plana çıkacak. Öğrencilerimizin ezberden uzak bir eğitim alması, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını kullanma gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Artık öğrencilerimizin karşısına OECD’nin yaptığı PISA sınavlarında olduğu gibi, formülün sorunun içerisinde gömülü olduğu sorular çıkacak. Bu kapsamda temelden buna hazır olmaları gerekiyor. Biz Uğur Okulları olarak, deneyimli akademik kadromuz, çağdaş eğitim ortamımız, analitik düşünme becerilerini geliştiren erkenSTEM ve STEM eğitimimiz, Uğur Sınava Hazırlık Merkezlerimiz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerimiz, kişiye özgü rehberlik hizmetlerimizle öğrencilerimizi bu geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Öğrencimize nasıl öğreniyorsa öyle öğretiyor, hayatta ne yapmak istediklerini anlamalarını sağlayıp akademik ve bireysel gelişimlerini bu yönde destekliyoruz. Ayrıca tüm okullarımızda özel okuma alanlarımız veya kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle de öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı hedefliyoruz.”