Eğitimde Fark Yaratanlar, GESS Turkey’de Buluştu!

Eğitimde Fark Yaratanlar, GESS Turkey’de Buluştu!

Eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla bugüne kadar yüzlerce ülkeden eğitim
uzmanını buluşturan Global Educational Supplies and Solutions (GESS) fuar ve
konferansları, bu yıl Türkiye´de ilk kez, 19-21 Ekim 2017 tarihlerinde
gerçekleştirildi. Uğur Okulları Okul Öncesi ve İlkokul İngilizce Dil Edinimi Bölüm
Başkanı Oya Liz Öngüç, “Öğrenmeyi Öğrenmek” konulu konuşması ile ikinci dil
ediniminde uygulanabilecek etkin yöntemleri katılımcılar ile paylaştı.
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Londra
merkezli Tarsus Group bünyesindeki İFO Fuarcılık ve F&E Group iş birliğinde
düzenlenen "GESS Turkey", gelişen dijital içerikler ve yeni eğitim teknolojilerinin yanı
sıra eğitmenlerin gündemdeki konulara ve farklı eğitim tekniklerine ilişkin
donanımlarını artıran oturumlara ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, 20 Ekim Cuma günü
Uğur Okulları Okul Öncesi ve İlkokul İngilizce Dil Edinimi Bölüm Başkanı Oya Liz Öngüç,
erken çocukluk ve çocukluk döneminde ikinci dil ediniminde uygulanabilecek
etkin yaklaşımlar ile ilgili görüşlerini ve Uğur Okullarının eğitim yaklaşımından
örnekleri izleyiciler ile paylaştı. Öngüç; “Her öğrencinin biricik ve tek olduğunu
unutmamalıyız. Bir topluluk ile beraber, sınıflarda eğitim alıyor olabilirler ancak hepsi
aslında tek bir birey. Bu sebeple onların öğrenme alışkanlıklarını keşfetmemizdeki en
etkili yolu gözlemdir. Yüzlerce farklı öğrenme kuramından, öğrencinin ilgisine uygun
olanını keşfedebilmeli ve eğitimlerimizi bu doğrultuda kurgulamalıyız. Bu süreçte tek
başına “ilgi” yeterli olmayabiliyor, öğrencilerin düşüncelerini tetikleyerek onları
öğrenmeye yönlendiriyor olmalıyız. Bugün öğrencileri nasıl besleyebilirseniz, yarın
sonucunu da bu doğrultuda alırız. Bu sebeple onların odak noktalarını gözlemlemeliyiz.”
şeklinde konuştu.
Uğur Okullarının okul öncesi ve ilkokul kademelerinden başlayarak uyguladığı eğitim
yaklaşımlarının da öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kurgulandığına değinen Oya
Liz Öngüç; Reggio Emilia felsefesi, ikinci dil edinimi, ilk kez Uğur Okullarında uygulanan
erkenSTEM yaklaşımı, müfredatta yer verilen kodlama eğitiminde öncü yaklaşımlarına
değindi. İkinci dil ediniminde hedefin, dil ediniminden ziyade farklı bir amacın
başarılmasının bir sonucu olduğunu belirten Öngüç; “Dil ediniminde hedef şarkı
söylemek ya da oyun oynamak gibi görünmekle birlikte o hedefe varabilmek için
İngilizceyi kullanmak zorunda kalan bir öğrenci, oyuna odaklanırken İngilizceyi farkında
olmadan edinir. Uğur Okulları öğrencileri, İngilizce eğitim programlarına entegre
edilmiş “çoklu algı öğrenme ortamı” yaklaşımı ile çeşitli materyaller, etkinlikler ve özel
tasarlanmış oyunlarla İngilizce hakkında “bir şeyler” öğrenmenin, hatta ona maruz
kalmanın da ötesinde İngilizce eğitiminin bir parçası olurlar. Bu sebeple çok farklı
öğrenme yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı öğrenme ortamları ile kendi
öğrenme modellerine, öğrenme tercihlerine ve 21’nci yüzyıl becerilerine yönelik tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilirler” diye belirtti.