Eğitimde Fark Yaratanlar, GESS Turkey’de Buluştu!

Eğitimde Fark Yaratanlar, GESS Turkey’de Buluştu!

Eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla bugüne kadar yüzlerce ülkeden eğitim uzmanını buluşturan Global Educational Supplies and Solutions (GESS) fuar ve konferansları, bu yıl Türkiye´de ilk kez, 19-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Uğur Okulları Okul Öncesi ve İlkokul İngilizce Dil Edinimi Bölüm Başkanı Oya Liz Öngüç, “Öğrenmeyi Öğrenmek” konulu konuşması ile ikinci dil ediniminde uygulanabilecek etkin yöntemleri katılımcılar ile paylaştı.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Londra merkezli Tarsus Group bünyesindeki İFO Fuarcılık ve F&E Group iş birliğinde düzenlenen “GESS Turkey”, gelişen dijital içerikler ve yeni eğitim teknolojilerinin yanı sıra eğitmenlerin gündemdeki konulara ve farklı eğitim tekniklerine ilişkin donanımlarını artıran oturumlara ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, 20 Ekim Cuma günü Uğur Okulları Okul Öncesi ve İlkokul İngilizce Dil Edinimi Bölüm Başkanı Oya Liz Öngüç, erken çocukluk ve çocukluk döneminde ikinci dil ediniminde uygulanabilecek etkin yaklaşımlar ile ilgili görüşlerini ve Uğur Okullarının eğitim yaklaşımından örnekleri izleyiciler ile paylaştı. Öngüç; “Her öğrencinin biricik ve tek olduğunu unutmamalıyız. Bir topluluk ile beraber, sınıflarda eğitim alıyor olabilirler ancak hepsi aslında tek bir birey. Bu sebeple onların öğrenme alışkanlıklarını keşfetmemizdeki en etkili yolu gözlemdir. Yüzlerce farklı öğrenme kuramından, öğrencinin ilgisine uygun olanını keşfedebilmeli ve eğitimlerimizi bu doğrultuda kurgulamalıyız. Bu süreçte tek başına “ilgi” yeterli olmayabiliyor, öğrencilerin düşüncelerini tetikleyerek onları öğrenmeye yönlendiriyor olmalıyız. Bugün öğrencileri nasıl besleyebilirseniz, yarın sonucunu da bu doğrultuda alırız. Bu sebeple onların odak noktalarını gözlemlemeliyiz.” şeklinde konuştu.

Uğur Okullarının okul öncesi ve ilkokul kademelerinden başlayarak uyguladığı eğitim yaklaşımlarının da öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kurgulandığına değinen Oya Liz Öngüç; Reggio Emilia felsefesi, ikinci dil edinimi, ilk kez Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM yaklaşımı, müfredatta yer verilen kodlama eğitiminde öncü yaklaşımlarına değindi. İkinci dil ediniminde hedefin, dil ediniminden ziyade farklı bir amacın başarılmasının bir sonucu olduğunu belirten Öngüç; “Dil ediniminde hedef şarkı söylemek ya da oyun oynamak gibi görünmekle birlikte o hedefe varabilmek için İngilizceyi kullanmak zorunda kalan bir öğrenci, oyuna odaklanırken İngilizceyi farkında olmadan edinir. Uğur Okulları öğrencileri, İngilizce eğitim programlarına entegre edilmiş “çoklu algı öğrenme ortamı” yaklaşımı ile çeşitli materyaller, etkinlikler ve özel tasarlanmış oyunlarla İngilizce hakkında “bir şeyler” öğrenmenin, hatta ona maruz kalmanın da ötesinde İngilizce eğitiminin bir parçası olurlar. Bu sebeple çok farklı öğrenme yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı öğrenme ortamları ile kendi öğrenme modellerine, öğrenme tercihlerine ve 21’nci yüzyıl becerilerine yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler” diye belirtti.