erkenSTEM Okullarda Nasıl Uygulanıyor?

erkenSTEM Okullarda Nasıl Uygulanıyor?

Çocuklara Analitik Düşünme Becerisi Nasıl Kazandırılır?

Ezberden uzak, deneyimleyerek öğrenmek mümkün mü?

Her ebeveyn gibi siz de ezberci eğitim yerine yaratıcı, düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten nesiller yetiştiren eğitim yaklaşımlarını benimsiyorsanız STEM ve erkenSTEM kavramlarıyla tanışmalısınız…

Öğrencilerin ezberci değil analitik düşünen, yaratıcı, sorgulayan bireyler olmalarını destekleyen STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitim yaklaşımı ile derslerde edinilen kazanımların, diğer derslerle ve güncel yaşamla birleştirilerek çok boyutlu düşünmenin öğrenilmesi sağlanıyor. Dünyada genellikle ortaokul ve lise kademesinde hayata geçirilen STEM eğitimi Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul düzeyinde Uğur Okullarında uygulanıyor. erkenSTEM eğitim yaklaşımı ile amaç, analitik düşünen yani bilgi temelli hayat problemlerini çözebilen, sorgulayan, araştıran, üreten, girişimci nesiller yetiştirmek. Öğrenciler erkenSTEM eğitim yaklaşımı sayesinde küçük yaşta kendilerinde doğuştan var olan araştırma ve sorgulama gibi yetenekleri köreltmeden yaratıcılıklarını geliştirmeye yönlendiriliyor.

erkenSTEM okullarda nasıl uygulanıyor?

Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinin akademik desteğiyle uygulanan erkenSTEM yaklaşımı ile okul öncesi ve ilkokul kademesinde öğrenciler Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyamız olmak üzere 4 ayrı tema üzerinde çalışıyor. Yeşil Dünyamız teması ile Fen Bilimlerine, Makineler Dünyası ile mühendisliğe; Bilişim Dünyası ile teknolojiye; Hayal Dünyamız ile de matematiğe hazırlanmaları amaçlanıyor.

Öğrencinin bireysel becerisi ve yaratıcılıkları doğrultusunda geliştirilen projeler sayesinde öğrenciler, küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak, deneyimleyerek, çözüm geliştirerek,  üreterek eğitim alma şansına sahip oluyor. Hedef, haftada 1 ders saati kapsamında öğrencilerin Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretmelerini sağlamak. Öğrencilerin çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21’nci yüzyıl ihtiyaçlarına yönelik meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile iş birliği içerisinde bir hedef doğrultusunda çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, iki ayda bir öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip ediliyor. Her yaşa uygun farklı malzemelerle dersi uygulayan farklı yaş gruplarından öğrenciler, birbirlerinin ürettikleri projeleri de inceleyebiliyor, böylece daha geniş bir bakış açısı kazanıyor. İlk tema olan “Yeşil Dünyamız” teması kapsamında, ilk yarı dönemde gerçekleştirilen projede öğrencilerin kimyasal boyaya alerjisi olan erkenSTEM karakteri Turşu için, nasıl bir doğal boya üretebilecekleri konusunda araştırma yapmaları ve ürünleri bularak kıyafetleri boyamaları istendi. Hem kıyafetleri renklendirmek için çevreye zarar vermeyen bitkisel boyaları nasıl ve hangi malzemelerden, hangi bitkilerden üretebileceklerini öğrenmeleri sağlandı hem de kimyasal boya atıklarının nehir sularını, çevreyi nasıl kirlettiğine vurgu yapıldı.

Uğur Okullarında erkenSTEM eğitim yaklaşımı, erkenSTEM ve STEM alanında gerekli akademik eğitimleri alarak uzmanlaşmış olan 600’den fazla öğretmen ile uygulanıyor. Bu yaklaşım ile Uğurlu öğretmenler hem daha donanımlı olarak dünyada yaygınlaşan bu eğitim sistemini benimsiyor hem de teorik bilgileri öğrencilere doğrudan aktararak değil doğrudan uygulatarak onların ileri seviyelerde sağlam bir altyapı kazanmalarını sağlıyor.

Bu kapsamda Uğurlu öğretmenler BAUSTEM tarafından geliştirilen “STEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı”na katılarak uluslararası geçerliği olan “BAUSTEM Öğretmeni Sertifikası” sahibi oluyorlar. Ayrıca yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında, erkenSTEM eğitim içeriklerinin konuşulduğu “erkenSTEM Öğretmen Çalıştayı” ile de okul öncesi ve ilkokul erkenSTEM zümre başkanları bir araya geliyor. Tüm öğretmenlerin ders içeriklerine katkıda bulunduğu ve aktif üretim sürecinde yer aldığı çalıştaylarda workshop etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.