Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi ile uğurlu öğrenciler dijital dünyayı yakından tanıyor.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi ile uğurlu öğrenciler dijital dünyayı yakından tanıyor.

Uğur Okulları, altı modüllü Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi ile okul öncesinden ilkokul 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerini dijital dünyaya ‘en doğru şekilde’ hazırlıyor.

Yenilikçi bakış açısıyla eğitim sektöründe öncü adımlar atan Uğur Okulları, teknolojiyi doğru ve etkin kullanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Bu misyondan hareketle Uğur Okullarında okul öncesinden 8. sınıfa kadar verilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri ile amaç öğrencilere algoritma mantığının öğretilmesi; problem çözme, yaratıcı düşünme ve işbirlikçi çalışma becerilerinin kazandırılması; bilişimsel ve algoritmik düşünmelerinin sağlanmasıdır.

“UĞURLULAR KENDİ OYUNLARINI TASARLIYORLAR”

4. sınıfa kadar Legolar sonrasında ise Arduino ile derslerin işlendiğini belirten Eğitim Teknolojileri ve IT Direktörü Metin Akça “Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri okul öncesi ve 1. sınıfta bir ders saati, 2., 3., 4. sınıf ve ortaokulda iki ders saati olarak uygulanıyor. Ders içeriği; Bilgi ve İletişim, Dijital Vatandaşlık, Kodlama, Animasyon, Robotik, Oyun Tasarımı olmak üzere toplamda 6 modülden oluşuyor. Öğrenciler ilk modülde temel bilgisayar eğitimi alarak bilgisayarın temel parçalarını tanıyorlar; ardından dijital etik, güvenlik, sağlık, hak ve sorumluluklar, hukuk, erişim, iletişim ile okuryazarlık konu başlıklarını içeren Dijital Vatandaşlık modülüyle de dijital dünyanın farkına varıyorlar. Kodlama modülü ile okul öncesinde araçsız kodlama, ilkokulda blok kodlama ve ortaokulda nesnel kodlama yapan öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar ile animasyon ve robotik modüllerinde kodlama mantığını kullanarak proje çıkartıyorlar. Son olarak oyun tasarımı modülü ile de oyun elementlerini tanıyarak kendi oyunlarını tasarlayabiliyorlar” dedi.

SINAVLARDA VE İŞ DÜNYASINDA BAŞARI

MEB’in yayınladığı yeni müfredatta; ortaokul müfredatına bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin eklenmesi ile birlikte programda yazılım ve kodlama bilgisinin ağırlığının artırıldığı gözlemlenmektedir. Gelecek nesiller adına üreten ve geliştiren bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kodlama dersine ağırlık verilmesinin umut vaat ettiğini belirten Akça “Program incelendiğinde tüm düzeylerde bilgi ve iletişim teknolojileri, etik ve güvenlik, iletişim araştırma ve işbirliği, dijital ürün oluşturma, hesaplamalı düşünme ünitelerinin yer aldığı gözlemlenmiştir. Özellikle dijital etik ve güvenlik başlığının öğrencilerimize kapsamlı bir şekilde verilecek olmasının öğrencilerimizin sanal ortamda kendilerini korumalarının ve karşısındaki bireylere karşı nasıl davranması gerektiğinin öğretilmesi dijital ortamın sağlığının ve öğrencilerimizin güvenliğinin korunması adına önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra dijital ürün oluşturma alanında öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerinin önünün açılması girişimci nesiller yetiştirilmesi yönünde atılan değerli bir adımdır. Hesaplamalı düşünme alanında öğrencilerimize algoritmik düşünme becerilerinin kazandırılacağını gözlemlemekteyiz. Tüm bunların sınavlara dahil edilen açık uçlu sınavlarda öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. İletişim, haberleşme ve işbirliği kazanımları öğrencilerimizin iş yaşamına daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanır” .