Akademik Sınav Takvimi

Eğitim

9bYGS sınav uygulamasında ÖSYM formatına uygun ve her sınavdan hemen önce hazırlanan özgün sorular ile 10 YGS denemesinde 1600 soru ile denemeler yapılır. Ölçme ve değerlendirme sisteminde yine ÖSYM standartları kullanılır.

LYS sınav uygulamasında sınav uygulamasında ÖSYM formatına uygun ve her sınavdan hemen önce hazırlanan özgün sorular ile 10 LYS denemesinde 3740 soru ile denemeler yapılır. Ölçme ve değerlendirme sisteminde yine ÖSYM standartları kullanılır.