Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Eğitim

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla kişiye özel çalışmalar gerçekleştirilir.

U-Coach

Uğur Okullarında her öğrenci bir U-Coach tarafından takip edilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bireysel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek adına yıl içerisinde farklı etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirilir. Kendi ilgi ve yeteneklerine göre gerçekleştirilen bu etkinlik ve çalışmalara öğrencinin U-Coach’u ile birlikte aktif bir şekilde katılımı sağlanır.

U-diamond

Ergenlik döneminde çocuk “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının cevabını ararken bu soruların yanıtını bulmalarına yardımcı olunur. Uğur Okulları öğrencilerine ortaokulda kazandırılmak istenen beceriler ile liseye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-diamond’da toplanır.

Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleri; proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı projeler gerçekleştirir. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilerleyecek olan çalışmalar ile öğrenciler ekip çalışması, proje yönetimi, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanır. Kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, liderlik özellikleri ön planda olan, kendine güvenen, topluma katkısı olan, duyarlı ve global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

CODEM (Cognitive Development Measurement System)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri konusunda bilgi edinerek bilişsel gelişimlerine yardımcı olur. Öğrencilerin okul süreci boyunca çeşitli psikometrik testler ile ölçümler yapılarak anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve rehberler tarafından çalışmalar yapılır. Ayrıca ortaokul kademesindeki öğrencilerin bilişsel gelişimini ölçümleyebilmek için, ilk dönem müfredatı kapsamında CODEM testi uygulanacaktır.

Kariyer Eğilim Testi ve Kişisel Öğrenme Stili Testi

Öğrencilerin mesleki karar verme sürecine destek olmak için, Dr. John. L. Holland’ın RIASEC modeli ve Dunn&Dunn Öğrenme Stilleri modeline dayanarak Uğur Okulları tarafından geliştirilen ve uygulanan testlerdir. Öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları, kariyer eğilimlerini ve kişilik özellikleri ile uyumlu meslekleri keşfetmeleri için Kariyer Eğilim Testi; becerileri, güçlü ve zayıf özellikleri, tercih ettikleri çalışma ortamları ve onlar için doğru olan öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla ise Kişisel Öğrenme Stili testi uygulanır.

Sınav Motivasyon Atölyesi

Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sınav motivasyonunun yüksek tutulması ve sınav kaygılarının azalmasına destek olunur.

Akran Arabuluculuğu

Öğrencilere verilen akran arabuluculuğu eğitimi ile arkadaşları arasında yaşanabilecek olumsuzların büyümeden çözülmesine yardımcı olunur.