Mesleki Eğitimler

Eğitim

Mesleki Eğitimler

Uğur Okulları, yılların birikimine sahip olan Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği halindedir.

Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler her dönem için periyodik olarak belirlenen tarihlerde üniversite destekli mesleki ve hizmet içi eğitimlere katılırlar. Bunlardan birisi de erkenSTEM eğitimidir. Yurt içinde alınan eğitimlere ek olarak yurt dışından alınan eğitimlerle de öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

Öğretmenlere Eğitim Desteği

Uğur Okulları, üniversiteler tarafından yürütülen araştırma ve projelerin destekçisi ve iş birlikçisidir. Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler, Uğur Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen, gerek yurt içi gerekse yurt dışından beslenen eğitimlere katılırlar. Farklı uzmanlık alanlarına sahip ya da eğitimci olan ebeveynler, kendilerinin belirledikleri program doğrultusunda yürütülmekte olan etkinliklere gönüllü olarak katılıp, eğitim ve araştırmalara destek verebilirler.

Mesleki eğitimler için aşağıdaki çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır:

  • Okul ve kurum içi seminerler düzenlemek,
  • Üniversitelerle iş birliği yaparak çeşitli çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlemek,
  • Akademik araştırmalarda yer almak,