Kişiye Özgü Eğitim Modeli

Eğitim

Kişiye Özgü Eğitim Modeli

Uğur Okulları, tüm öğrencilerin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini, temel akademik becerilerini geliştirmelerini ve doğru kariyer planlaması yaparak liseye hazırlanmalarını amaçlar.

Uğur Okullarında 5. sınıf öğrencileri, yaratıcı ve interaktif ortamda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi alarak İngilizce dil becerilerini geliştirirler. 6. sınıf öğrencilerinin seviyeleri tespit edilir ve proje tabanlı analitik düşünebilme ile yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri sağlanır. 7. ve 8. sınıfta ise ASDF destekli ‘’Lise Ön Hazırlık Programı’’ uygulanarak ulusal sınavlara hazırlık yapılır.

Sınıftaki Eğitimde Akademik Programlama

  • Akademik ve kişisel gelişimi destekleyecek eğitim
  • Eleştirel ve üst düzey düşünme yeteneği kazandırma
  • Kişisel hedef ve içe bakış
  • Yaratıcılık ve öz güven geliştirme çalışmaları

Öğrenme Süreci İçin Tasarlanmış Aktiviteler Yardımıyla Davranışı Şekillendirme

  • İş birliği ve başkalarına saygı
  • Sorumluluk ve liderlik
  • Etkili iletişim
  • Sağlıklı yaşam becerisine katkıda bulunarak doğru kişisel tercihler