Eğitimde ASDF Yaklaşımı

Eğitim

asdf250x70

Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında ‘’ASDF Eğitim Modeli’’ uygulanır. ASDF Eğitim Modeli, öğrencilerin ve velilerin hayalini kurdukları kalitede bir eğitim ve akademik standartlar sunar. ASDF eğitim anlayışı, öğrencilerin doğal bir çevrede kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlar.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile,

  • Güvenli, konforlu ve öğrencilerin fiziksel ve psikososyal gelişimini destekleyen bir çevrede eğitim verilir.
  • Öğrencilerin en iyi üniversiteyi kazanabilmesi için akademik potansiyeli en üst düzeye çıkarılır.
  • Öz güvenli, sorumluluk sahibi, çok yönlü küresel vatandaşlar yetiştirilir.

ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü eğitim modelidir.

Akademik

Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye bilişsel gelişimi de dikkate alınarak en iyi eğitim verilir. Öğrenciler sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitimi alırlar. 

Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü danışmanlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Sosyal

Uğur Okulları, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projeleri destekler. Uğurluların akademik başarının yanında, kendini ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli bir iletişim kurma, toplumsal beklentileri karşılama gibi becerilerini geliştirmeleri ve sosyal başarı kazanmaları sağlanır.

Fiziksel

Okul öncesinden lise dönemine kadar öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebileceği aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda etkinlikler yapmaları sağlanır.