Performans Takibi

Eğitim

30-31-Performans-TakibiPerformans Takibi

Çocukların Değerlendirilmesi

Dokümantasyon adı verilen sistemle; öğretmenler gözlem yaparak ve gözlemler sonucu notlar alarak çocukların iç dünyasını tanımaya çalışırlar. Buradaki amaç, çocukların düşüncelerini ve öğrenme süreçlerini anlamak ve sorgulamaktır. Diğer taraftan ‘’Gelişim Gözlem Formu’’ ile çocukların gelişimleri kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede, çocuğun neleri başarıyla yaptığı ve ne düzeyde yaptığı hakkında ipuçları elde edilir.

Öğretmenler her gün bitiminde ‘’Okul Öncesinde Bir Gün’’ başlığı altında çocukların günlerini STOYS (servis tabanlı okul yönetim sistemi) aracılığıyla kısa notlar halinde velilerle paylaşmaktadır. Böylece onlara ortak ve özel mesajlar yazarak çocukların gelişimlerini takip etmelerini sağlayacak dijital bir kaynak sunmaktadır.

Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların genel bir biçimde özetlenmesi ise, ‘’Gelişim Gözlem Formu’’na dayalı olarak dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez hazırlanacak olan ‘’Gelişim Raporu’’ ile gerçekleştirilmektedir.

Programın Değerlendirilmesi

Öğretmenlerin planlanan ve uygulanan eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı, ortaya çıkan yeni gereksinimlerin neler olduğunu belirlemeleri ve günlük eğitim akışında yer alan genel değerlendirme bölümüne kaydetmeleri beklenmektedir. Eğitim sürecinin programla ilgili günlük değerlendirmeleri, aylık planların değerlendirme bölümlerine yazılacak bilgilere ışık tutacaktır. Bir eğitim dönemi boyunca yapılan aylık değerlendirmeler sonucunda da bir yılın genel değerlendirilmesine ulaşılacaktır.

Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi

Değerlendirme sistemimizde kullanılan gözlem odaları, öğretmene dönüt sağlamakta, ortamın düzenlenmesinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca üniversitelerle iş birliği içerisinde olan Uğur Okulları, üniversiteden gelen stajyer öğrencilerin yaptıkları gözlemleri değerlendirmekte, bu raporlarda yer alan bilgiler aylık öğretmenler toplantısında masaya yatırılmaktadır.