Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmaları

Eğitim

24-25-yanatici-drama

Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmaları

 

Okul öncesinde öğrencinin bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel gelişimi büyük ölçüde tamamlanır. Bu dönemde Uğur Okullarında uygulanan drama etkinlikleri, çocukların gelişimleri, gereksinimleri, ilgileri ve okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri de göz önüne alınarak planlanır.

 

Uğur Okullarında yaratıcı drama dersleri, drama öğretmenleri eşliğinde uygulanır. Bu derslerle öğrencilerin küçük yaştan itibaren sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeleri, ne, nasıl, neden, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya koyabilmeleri hedeflenir.

Yaratıcı drama, bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla keşfedilebilen yeteneklerini öne çıkarmak, yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Öğrencilerin grup olarak çalışma, kendine güven duyma, karar verme becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve estetik gelişimleri desteklenir. Çocukların hayal gücünü, duygu ve düşüncelerini, dil ve iletişim becerilerini geliştirir. Sorumluluklarını keşfetmelerini sağlar.