Okul Öncesinde Temel Eğitim

Eğitim

6-7-Okul-Öncesi-EğitimOkul Öncesinde Temel Eğitim

Okul öncesi dönem olarak nitelendirilen 0-6 yaş aralığı; çocukların zihinsel becerilerinin ve duygusal gelişimlerinin %80’ini tamamladıkları, yaşamın temelini oluşturan dönemdir. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu evrende Uğur Okulları, çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyo-kültürel, dil ve psikomotor gelişimlerini destekler.

Uğur Okulları Okul Öncesi biriminde öğrencilerin bilgiye ulaşmaları, edindiği bilgiden yararlanmaları ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmeleri hedeflenir. Tüm öğretim sürecinde öğrencilerin düşünsel ve fiziksel gelişimi desteklenir. Ezbere dayalı yaklaşımlardan uzak durarak, çocukların aktif katılım sağlayacağı, araştırmacı ve yaratıcı yönlerini geliştirmek üzere kurgulanan bir eğitim programı uygulanır.

Bu program ile öğrencilerin içindeki potansiyeli açığa çıkararak, kendi motivasyonunu sürekli besleyip canlı tutabilen, yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Okullarda, okul-aile iş birliği ve profesyonel öğretmenin öneminin bilincinde, sınıfın duvarları dışındaki dünya zenginliğini keşfetme yoluyla, çocuklardaki potansiyeli açığa çıkarmak amaçlanmaktadır.

Uğur Okullarında verilen eğitim ile öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenir ve öğrencinin kendini doğru ifade etmesine, kendini gerçekleştirebilmesine, kendiliğinden inisiyatif alabilmesine ve iç denetim kazanmasına olanak sağlanır. Öğrencilere ilkokul için gerekli olan ön beceriler kazandırılarak, öğrendikleri kullanılabilir hale getirmek için rehberlik edilir.