Okul Öncesinde Kişisel ve Sosyal Gelişim

Eğitim

16-17-sosyal-beceri

Okul Öncesinde Kişisel ve Sosyal Gelişim

 

Uğur Okullarında çocukların hem sosyal hem de kişisel gelişimine önem verilir. Yaratıcı drama dersleri ve sosyal beceri eğitimleri ile öğrencilerin gelişimleri desteklenir.

 

 

“TÜBİTAK Projeleri Programı” kapsamında desteklenen “Okul Öncesi Eğitimde Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP)”, okul öncesi dönem çocuklarına sosyal becerileri kazandırmaya yönelik geliştirilmiştir. Bu projede yenilikçi eğitim stratejileri yoluyla; başkaları ile iyi ilişkiler kuran, toplumsal kuralları, değerleri benimseyen, sorumluluk yüklenen, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmek, bununla birlikte okul öncesi eğitimin niteliğinin geliştirilmesine destek vermek amaçlanır. Program kapsamında geliştirilen ölçeklerle ön test ve son test uygulanarak programın çocukların üzerindeki etkisi değerlendirilir.