Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Eğitim

Uğur Okulları öğrenme ortamında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen birer birey oldukları ilkesinden yola çıkarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, güvenli, eğlenceli ve bilimsel temellere dayanan eğitim programının gerektirdiği materyallerle dolu bir eğitim ortamı bulunur.

Reggio Emilia felsefesi üzerine inşa edilmiş olan Uğur Okulları okul öncesi eğitim sisteminde çevre, hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınır.

Sınıf Ortamı

Sınıf ve koridorlarda bulunan “Konuşan Duvarlar” adı verilen kullanım alanları, çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak, çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur.

Sanat Atölyesi

Okulda doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan “Atelier” adı verilen bir sanat atölyesi vardır. Her atölyede öğretmen ve öğrencilerle birlikte çalışan birer görsel sanatlar öğretmeni (Atelierista) bulunur.

erkenSTEM Laboratuvarı

Bilimsel temellere dayanan eğitim programının bir parçası olan ve erken çocukluk eğitiminde Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen erkenSTEM yaklaşımı için çocuklar erkenSTEM Laboratuvarında müfredat doğrultusunda proje çalışmalarını gerçekleştirirler.