İkinci Dil Edinimi

Eğitim

14-15-Yabanci-Dilİkinci Dil Edinimi

Başka bir dilde yetkin olmak için iki tür yöntem vardır; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Uğur Okullarında ikinci dil edinimi uygulanır ve okul öncesinden başlayarak ilkokul yılları boyunca devam eder. Okul öncesi eğitiminde edindirilen ikinci dil İngilizce’dir.

İkinci dili öğrenmek mi / edinmek mi?

Bildiğimiz anlamda dil öğrenmek o dile ait kuralları bilmek, bilinçli uygulamak ve onlar hakkında konuşabilmektir. Kısaca, öğrenmek dil hakkında bilgiye sahip olmaktır. Dil edinimi ise ana dil edinimiyle benzerlikler göstermektedir. Dil edinimi daha çok bilinçaltıyla ilgili bir süreçtir. Kişi, dili sadece iletişim amacıyla kullandığının bilincindedir ve dilin kurallarının bilinçli olarak farkında olmadan ‘’doğru geldiği’’ için ya da yanlış olduğunu ‘’hissettiği’’ için kullanır.

Dil ediniminde hedef, başka bir amacın başarılmasının yanında ortaya çıkan bir sonuçtur. Öncelikli hedef şarkı söylemek ya da oyun oynamak gibi görünür, hedefe varabilmek için İngilizceyi kullanmak zorunda kalan bir öğrenci oyuna odaklanırken, İngilizceyi farkında olmadan edinmektedir. Böylece dilin yapısını öğrenmeden edinim gerçekleşmiş olur ve yapıyı öğrenmek ardından rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır.

Anlaşılır nedenlere sahip, dil yeteneğine inanan ve özgüvene sahip bireyler dili daha rahat edinmektedir. Stres altında ya da kaygı düzeyi yüksek bireylerin ise dil edinimi kesintiye uğramakta ya da tamamen durmaktadır. Bu sebeple Uğur Okullarında kaygıdan uzak ortamlarda öz güven geliştirici etkinlikler yapılmaktadır.

Dil edinimi, dil edinme yetisini canlı tuttuğu ve geliştirdiği için diğer dilleri edinmeyi de kolaylaştırmaktadır. Okul öncesi öğrencileri, sadece dil edinimi ile ilgilenmekte ve herhangi bir değerlendirme kaygısı yaşamamaktadır. Okul öncesinde sadece kendi öğretmenlerinin gözlemlerine dayalı ‘’durum tespiti’’ yapılmaktadır.