İkinci Dil Edinimi

Eğitim

14-15-Yabanci-Dil

İkinci Dil Edinimi

 

Başka bir dilde yetkin olmak için iki tür yöntem vardır; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Uğur Okullarında ikinci dil edinimi uygulanır ve okul öncesinden başlayarak ilkokul yılları boyunca devam eder.

 

İkinci dili öğrenmek mi / edinmek mi?

Bildiğimiz anlamda dil öğrenmek o dile ait kuralları bilmek, bilinçli uygulamak ve onlar hakkında konuşabilmektir. Kısaca, öğrenmek dil hakkında bilgiye sahip olmaktır. Dil edinimi ise ana dil edinimiyle benzerlikler gösterir, daha çok bilinçaltıyla ilgili bir süreçtir. Kişi, dili sadece iletişim amacıyla kullandığının bilincindedir ve dilin kurallarının bilinçli olarak farkında olmadan “doğru geldiği” için ya da yanlış olduğunu “hissettiği” için kullanır.

İkinci dil edinimi, bu amaç için gerekli olan temel unsurların titizlikle kurgulandığı sınıf ortamında, kullanılan kaynak ve materyallerle, dengeli ve özenle yapılmış teknoloji entegrasyonuyla, bu konularda eğitim almış Türk ve yabancı öğretmenlerle yapılır.

Dil ediniminde hedef, dil ediniminden ziyade başka bir amacın başarılması yanında ortaya çıkan bir sonuçtur. Böylece dilin yapısını öğrenmeden edinim gerçekleşmiş olur ve yapıyı öğrenmek ardından rahatlıkla gelebilir. Hedef şarkı söylemek ya da oyun oynamak gibi görünmekle birlikte o hedefe varabilmek için İngilizceyi kullanmak zorunda kalan bir öğrenci, oyuna odaklanırken İngilizceyi farkında olmadan edinir. Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır. Anlaşılır nedenlere sahip, dil yeteneğine inanan ve öz güvene sahip bireyler dili daha rahat edinir. Bu sebeple Uğur Okullarında kaygıdan uzak ortamlarda, öz güven geliştirici etkinlikler yapılır.

İngilizceyi Yaşayarak Öğrenmek

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile bilgiye erişebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini birleştirebileceği öğrenme ortamları sunmak üzere seçilir.

Bize sunulan bilgileri duyularımızla birleştirdiğimizde daha anlamlı ve kalıcı olmaktadır. Sadece dinleyerek bilgiyi edinmek yerine tadına bakarak, hissederek, görerek ve gözlemleyerek deneyimlemek kalıcılığın artmasını sağlar.

Uğur Okulları öğrencileri, İngilizce eğitim programlarına entegre edilmiş “çoklu algı öğrenme ortamı” yaklaşımı ile çeşitli materyaller, etkinlikler ve özel tasarlanmış oyunlarla İngilizce hakkında “bir şeyler” öğrenmenin, hatta ona maruz kalmanın da ötesinde İngilizce eğitiminin bir parçası olurlar. Bu sebeple çok farklı öğrenme yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı öğrenme ortamları ile kendi öğrenme modellerine, öğrenme tercihlerine ve 21. yüzyıl becerilerine yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Uğur Okullarında;

  • Güvenli bir ortamda anında geri bildirim ile pratik yapılmasına,
  • Deneyimlerin duygularla birleştirilerek hatırlamanın kalıcı hale gelmesine,
  • Konuların kişiye özgü öğrenme yöntemlerine göre ele alınarak ve her öğrencinin kendi potansiyeline ulaşabilmesi için güvenli zemini oluşturarak dil ediniminin gerçekleşmesine olanak tanınır.

 

Disiplinlerarası Etkileşim ile İngilizce

Disiplinlerarası etkileşim ile İngilizce günlük hayata dahil edilerek sadece bir ders olmaktan çıkar. Okul öncesinde müzik, resim, satranç, beden eğitimi ve temel bilimler gibi alanlarla entegrasyon sağlanır. İngilizceyi hissettirmek, yaşatmak ve hayatın bir parçası haline getirmek adına materyaller, kaynaklar, projeler, dersler ve diğer tüm etkinlikler dikkatli ve bilimsel temellere dayalı olarak planlanır, uygulanır ve takibi yapılır.