Gelişim Takibi

Eğitim

30-31-Performans-Takibi

Gelişim Takibi

Çocukların Değerlendirilmesi   

Dokümantasyon adı verilen sistemle; öğretmenler gözlem yaparak ve yaptıkları gözlemler sonucu notlar alarak çocukların iç dünyasını tanımaya çalışırlar. Buradaki amaç, çocukların düşüncelerini, öğrenme süreçlerini anlamak ve sorgulamaktır. Diğer taraftan “Gelişim Gözlem Formu” ile çocukların gelişimleri kayıt altına alınır. Bu sayede, çocuğun neleri başarıyla yaptığı ve ne düzeyde yaptığı hakkında bilgi verirken diğer yandan nasıl ve neden yaptığı hakkında ipuçları elde edilir.

Öğretmenler her gün bitiminde “Okul Öncesinde Bir Gün” başlığı altında çocukların günlerini online platformlar aracılığıyla kısa notlar halinde velilerle paylaşmaktadır. Böylece onlara ortak ve özel mesajlar yazılarak çocuklarının gelişimlerini takip etmelerini sağlayacak dijital bir kaynak sunulur.

Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarının genel bir biçimde özetlenmesi ise; “Gelişim Gözlem Formu”na dayalı olarak dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez hazırlanacak olan “Gelişim Raporu” ile gerçekleştirilir.

Programın Değerlendirilmesi    

Öğretmenlerin planlanan ve uygulanan eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı, ortaya çıkan yeni gereksinimlerin neler olduğunu belirlemeleri ve günlük eğitim akışında yer alan genel değerlendirme bölümüne kaydetmeleri beklenir. Eğitim sürecinin programla ilgili günlük değerlendirmeleri aylık planların değerlendirme bölümlerine yazılacak bilgilere ışık tutar. Bir eğitim dönemi boyunca yapılan aylık değerlendirmeler sonucunda da bir yılın genel değerlendirilmesine ulaşılır.

Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi  

Değerlendirme sisteminde kullanılan gözlem odaları, öğretmene dönüt sağlar ve ortamın düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca üniversitelerle iş birliği içerisinde olan Uğur Okulları, üniversitelerden gelen stajyer öğrencilerin yaptıkları gözlemleri değerlendirir, bu raporlarda yer alan bilgiler aylık öğretmenler toplantısında masaya yatırılır.