Eğitimde ASDF Modeli

Eğitim

2-3-ASDF1


Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında “ASDF Eğitim Modeli” uygulanır.

ASDF Eğitim Modeli, öğrencilerin ve velilerin hayalini kurdukları kalitede bir eğitim ve akademik standartlar sunar. Öğrencilerin doğal bir çevrede kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlanır.

 

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile;

  • Güvenli, konforlu ve öğrencilerin gelişimini destekleyen bir çevrede eğitim verilir
  • Öğrenciler kendi potansiyellerinde en üst seviyeye çıkarılır.
  • Öz güvenli, sorumluluk sahibi, çok yönlü küresel vatandaşlar yetiştirilir.

ASDF Nedir?
Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.

Akademik
Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye kendi bilişsel gelişimi de dikkate alınarak en iyi eğitim sunulur. Okul öncesi dönemde öğrencilerin gelişim alanları çeşitli etkinliklerle desteklenirken, gerçek yaşama dair bilgiler de sunulur.

Duygusal
Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü uzman psikolojik danışman ve rehberler ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Sosyal
Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projeleri desteklenir. Uğurlu öğrencilerin; akademik başarılarını arttırmalarına ek olarak kendilerini doğru ifade etme, sosyal çevreyle dengeli ve etkili iletişim kurma ve toplumsal beklentileri karşılama gibi sosyal becerilerini geliştirmeleri de sağlanır.

Fiziksel
Öğrencilerin, öğrenim hayatları boyunca bireysel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebilecekleri aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda etkinlik yapması sağlanır.