Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim

18-19-bilgi-teknolojileriBilgi ve İletişim Teknolojileri

Uğur Okulları öğrencileri okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda aldıkları Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi ile teknolojinin beraberinde kodlamayla tanışır. Öğrencilere önce algoritma mantığı öğretilir. Problem çözme ve iş birliği içerisinde öğrenme ortamları sağlanır. Okul öncesinden 8. sınıfa kadar bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi modülleri;

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerileri kazandırmayı hedefler. Bilgisayarın temel kavramları, giriş çıkış üniteleri, bilgisayarı ve ofis programlarını kullanma becerilerini kazandırır.

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanımalarını, dijital dünya içerisinde uygun davranış ve kazanımlar elde etmelerini hedefler.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilere yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerilerini kazandırmayı hedefler.

Animasyon Modülü

Öğrenciler yaratıcı düşünme yeteneği kazanır, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirir.

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmalarını, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmelerini sağlar.

Kodlama ile öğrenciler;

  • Algoritmik düşünme yolu ile problemlere pratik çözümler bulur,
  • Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenir,
  • Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanır,
  • Bu problem çözme sürecini diğer disiplinlere transfer edebilir ve genelleyebilir.

Robotik Modülü

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmalarını hedefler ve öğrendikleri kazanımları gerçek hayata yansıtabilmelerini sağlar.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

  • Yaratıcı düşünme becerileri geliştirilir.
  • Kodlama dersinde öğrendikleri ile somut parçaları birleştirerek kendi robotlarını oluşturmaları sağlanır.
  • Gözlem ve çıkarım yetileri gelişir.
  • Neden sonuç ilişkisi kurarak problem çözmesi sağlanır.
  • Grup çalışmaları ile sosyalleşmeleri sağlanır.