Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim

18-19-bilgi-teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 

Uğur Okulları öğrencileri, okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda aldıkları Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi ile teknolojiyle ve beraberinde kodlama dünyası ile tanışır. Öğrencilerin, algoritma mantığı kavratılarak problem çözme becerisi kazanmaları amaçlanır. Okul öncesinden 8. sınıfa kadar bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır.

 

Okul öncesinde bulunan KG2 seviyesinde, Bilgi Teknolojileri ve Kodlama olarak iki modül bulunur. KG1 seviyesinde ise Bilgi Teknolojileri, Kodlama, Oyun Tasarımı ve Robotik olarak 4 modül yer alır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ortaklığı ile hazırlanan, müfredat temelli profesyonel yayınlar ders kitapları olarak kullanılır.

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini kavramaları amaçlanır.

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

Kodlama Modülü ile öğrencilerin;

  • Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,
  • Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,
  • Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrencilerin oyun tasarımı aşamalarını öğrenerek kendi oyunlarını tasarlamaları amaçlanır. Bu sayede çocukların analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.

Robotik Modülü

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları, bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

  • Yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesi,
  • Kodlama dersinde öğrendikleri ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynaması,
  • Gözlem ve çıkarım yetilerinin gelişmesi,
  • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
  • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.