Uğur’da STEM Eğitimi

Eğitim

16-17-Stem

Uğur’da STEM Eğitimi

Uğur Okullarında STEM eğitimi ile öğrenciler, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM ile gençlerin, yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için proje tabanlı öğrenme ve analitik düşünme becerileri desteklenerek yaratıcılıkları geliştirilir. Uğur Okullarında öğrenci ve öğretmenler, teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmalarını STEM LAB adı verilen atölyede yürütür.

STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi’nin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında STEM müfredatı oluşturulur.