Uğur Kültür Sanat Akademi

Eğitim

26-27-kultur-sanat

Uğur Kültür Sanat Akademi

 

Uğur Kültür Sanat Akademi, bünyesindeki uzman kadro ile duygusal zekası yüksek, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen ve estetik kaygısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedefler.

 

 

Uğur Okullarında öğrencilere lise döneminde oldukça geniş bir kültür sanat planlaması sunulur. Üniversite ve iş hayatı öncesinde karar noktası olan lise eğitiminin bireyler üzerinde belirleyici bir rolü vardır. Genç nesillerin ergenlik dönemi içerisinde doğru yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri okullarda, donanımlı olarak eğitim görmeleri son derece önemlidir.

Bu hedef doğrultusunda kişilik olgunlaşması, yön bulma, kendini ispat etme ve bireysel başarıları ön plana çıkarma amacıyla öğrencilere lise yıllarında evrensel değerler ışığında kültür ve sanat eğitimleri verilir. Uğur Kültür Sanat Akademi kapsamında enstrüman, dans, yaratıcı drama, fotoğrafçılık gibi kurslarla öğrencilere hizmet verilir.