Kişiye Özgü Rehberlik

Eğitim

Kişiye Özgü Rehberlik

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen, kişiye özgü gelişimsel ve kariyer odaklı rehberlik ile öğrencilerin kariyer planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metotlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir. Dünyada uygulanan eğitim sistemleri incelenerek ülkemiz eğitim sistemine alternatif çözümler üretilmesi amaçlanır.

Her Öğrenciye Özel, Alanında Uzman 3 Danışman

Kişiye Özgür Rehberlik ile her öğrenci mentor, bireysel danışman ve eğitsel danışman olmak üzere alanında uzman 3 danışman tarafından izlenir.

Mentor

Kariyer portfolyosu çalışmaları yaparak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel ve mesleki kararlarını yönlendirir. Üniversiteye giriş sınav sistemi ve test teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirir.

Bireysel Danışman

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri konusunda bilgi edinerek psikososyal-davranışsal gelişimlerine yardımcı olur.

Eğitsel Danışman

Öğrencinin sınıf içi tutumları, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, problem çözme yeteneği gibi okuldaki sosyal davranışlarını inceler.