Uğur’da Yaratıcı Drama, Asalet ve Zarafet Dersi

Eğitim

Uğur’da Yaratıcı Drama, Asalet ve Zarafet Dersi

Yaratıcı Drama; bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla keşfedilebilen yeteneklerini ortaya çıkarmak, yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir.

Uğur Okulları, öğrencilerin küçük yaştan itibaren sebep sonuç ilişkisini kurabilmelerini, ne, nasıl, ne için, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya koyabilmelerini hedefler. Uğur Okullarında okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda, drama öğretmenleri eşliğinde “Yaratıcı Drama” dersleri yapılır.

Birey olarak çocukların aile, okul ve toplum içinde saygın, öz güveni yüksek, iletişime geçtikleri herkes tarafından örnek gösterilecek başarılı bireyler olmalarına katkı sağlaması amacıyla 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Asalet ve Zarafet dersleri verilir. Drama dersinin yıllık plan ve müfredat kapsamı, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları iş birliği ile hazırlanır. Bu kapsamda; dersin teorik kısmı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenleri tarafından, uygulama kısmı ise drama öğretmenleri tarafından eş zamanlı olarak yürütülür.

Küçük yaştan itibaren, aile içinde öğrenmeye başlanan toplumsal kurallar, sosyal hayata geçiş ile belirginleşir ve önem kazanır. Kişisel bakım, görgü kuralları, yemek yeme kuralları, teşekkür etmek, özür dilemek, arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma gibi davranışlar kimliği ve niteliği gösterir. Uğur Okullarında amaç; çocukların toplum içinde saygın ve öne çıkan bireyler olarak yetişmesidir.

Yıllık müfredat ve plan doğrultusunda haftada 1 ders saati olacak şekilde programa eklenen Asalet ve Zarafet Dersi ile doğru ve etkin beden dili kullanımı, kendini tanıtma, tiyatro, sinema, konser kültürü, yürüyüş çalışması, duruş çalışması gibi eğitimler verilir. Bu eğitimler doğrultusunda, çocukların sağlam temeller üzerine kurgulanmış bir başlangıca sahip olmaları; iş ve özel hayatlarında girdikleri kalabalık ortamlarda bir adım öne çıkmaları hedeflenir.