Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Eğitim

12-13-Öğrenme-Ortamı

Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

 

Uğur Okullarında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen birer birey oldukları ilkesinden yola çıkarak; kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, güvenli, eğlenceli ve bilimsel temellere dayanan eğitim programının gerektirdiği materyallerle dolu bir eğitim ortamı bulunur.

 

Reggio Emilia felsefesi üzerine inşa edilmiş Uğur Okulları ilkokul grubunda çevre, çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınır. Uğur Okullarında her bölüm bir öğrenme alanıdır. Alanlar, çocukların fikirlerini birbirleriyle paylaşabilmeleri için olanaklar sağlar.

Sınıflar genel olarak “çocukların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri, merak ettikleri ve sorguladıkları bir projede, iki ya da üç çocuğun birlikte çalışırken çekilen büyük bir fotoğrafı” şeklinde tasvir edilebilir.

Öğrenme alanları hem sınıf hem de branş öğretmenleri için, öğrencilerin süreç içerisinde akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini takip ettikleri doğal ortamlardır.