Uğur Okullarında İlkokul Eğitimi

Eğitim

6-7-İlkokul-Eğitimi

 

Uğur Okullarında İlkokul Eğitimi

 

Uğur Okullarında öğrencilerin analitik ve yaratıcı düşünme güçleri ile birlikte sanatsal becerilerinin gelişmesi de hedeflenir. Yaş düzeyini kapsayan bilimsel öğretiler hayatla ilişkilendirilir. Her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi yakından takip edilir ve sonucunda öğrencinin başarıya ulaşması sağlanır.

Fark Yaratan Çocuklar

Uğur Okullarında her çocuğun geliştirilebilecek güçlü yönleri ve yetenekleri olduğu inancı hakimdir. Reggio Emilia yaklaşımının benimsendiği eğitim programında çocuk; teoriler geliştiren, verileri elde etmede kendi yolları olan bir bireydir. Bu yolda; çocukların sorgulaması, hayal etmesi ve keşifler yapması sağlanır. Çocuklar yetenekli, meraklı ve değerli kabul edilir.

Öğrenciler araştırma süreçlerine aktif bir şekilde katılırlar. Program; çocuğa duyarlı, kapsamlı ve her çocuğun bireysel öğrenme, gelişme, büyüme ve ilgilerine cevap verecek nitelikte düzenlenir.