Uğur Okulları’nda İlkokul Eğitimi

Eğitim

6-7-İlkokul-EğitimiUğur Okullarında İlkokul Eğitimi

Uğur Okullarında öğrenciye matematiksel düşünme gücü ve sanatsal beceriler kazandırılırken, bilimsel öğretileri hayatla ilişkilendirilir. Her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi yakından takip edilir ve sonucunda öğrencinin başarıya ulaşması sağlanır.

Fark Yaratan Çocuklar

Uğur Okullarında çocukların geliştirilebilecek güçlü yönleri ve yetenekleri olduğu inancı hakimdir. Reggio Emilia yaklaşımının benimsendiği eğitim programında çocuk; teoriler geliştiren, verileri elde etmede kendi yolları olan bir bireydir. Bu yolda çocukların sorgulanması, hayal etmesi ve keşifler yapması sağlanır.

Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen eğitim programında çocuklar; yetenekli, meraklı ve değerli kabul edilir. Öğrenciler araştırma süreçlerine aktif bir şekilde katılırlar. Program, çocuğa duyarlı, kapsamlı ve her çocuğun bireysel öğrenme, gelişme, büyüme ve ilgilerine cevap verecek şekilde düzenlenir.