Uğur Kültür Sanat Akademi

Eğitim

22-23-kultur-sanat-3

Uğur Kültür Sanat Akademi

 

Uğur Kültür Sanat Akademi’nin hedefi; verdiği eğitimler ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

 

 

Uğur Kültür Sanat Akademi bünyesinde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik ve yaratıcı drama eğitimleri ile çağdaş, yaratıcı ve demokratik bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra beden dilini kullanabilen ve ne istediğini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Reggio Emilia felsefesi ışığında tasarlanan Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri ile öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır. Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır.

Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye…

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder.

Öğrenciler müzik dersleri için enstrüman seçimlerini yaparlar. Bu kapsamda, yaş grubuna uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere tanıtılır ve dinletilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi adına, müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak, yönlendirmeleri ile çocukların seçim yapmalarına yardımcı olurlar. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca müzik derslerini yıllık müfredata uygun olarak iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam eder. Öğrenci ilkokul 3. sınıfta seçilen enstrüman ile 8. sınıfa kadar eğitim almayı sürdürür.

Uğur’da Görsel Sanatlar

Reggio Emilia felsefesine göre sanat çok önemlidir. Bu felsefe doğrultusunda ilkokul birimlerinde uygulanan sanat derslerinde, çocuğa düşüncesini ifade etme fırsatı ile birlikte geri bildirim alma şansı da verilir. Uğur Okullarında, öğrencilerin sanat derslerinde kendilerini özgürce ifade edebilecekleri özel alanlar oluşturulur. Reggio Emilia felsefesine göre görsel sanatlar dersinde kullanılacak atölyelere “Atelier”, görsel sanatlar dersi öğretmenlerine de “Atelierista” denilir.