Temel Bütünsel Değerlendirme Sistemi

Eğitim

Temel Bütünsel Değerlendirme Sistemi

Uğur Okullarında akademik başarı çok önemlidir ve dersler kademeli olarak ele alınır. 2, 3 ve 4. sınıflarda ASDF destekli Temel Bütünsel Değerlendirme (TBD) Sistemi uygulanır.

Öğrenciler, TBD Sistemi ile ilgili branşlardaki her konu ve kazanımda etkin bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere gerekli olan temel akademik yetkinlikler kazandırılır. TBD ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek esnek sınıf uygulaması ile pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. 2, 3 ve 4. sınıflarda 8 haftalık periyotlarda uygulanan TBD’den sonra yapılan bireysel veli toplantıları ile veliler detaylı şekilde bilgilendirilir.