Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

Eğitim

10-11-Reggio-Emilia

Reggio Emilia Felsefesi Nedir?

Reggio Emilia Felsefesi, İtalya’nın Reggio Emilia kasabasında Loris Malaguzzi önderliğinde doğmuş, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimcilerine ilham kaynağı olmuştur.

Bilginin, çocuk tarafından, akranları ve yetişkinlerle etkileşim halinde yapılandırılmasını hedefleyen; ilişkilere, kültüre ve çevreye büyük önem veren Reggio Emilia felsefesi ile Uğur Okulları, çocukların hem aklına hem ellerine hem de kalbine seslenmektedir.

Reggio Emilia Felsefesinin İlkeleri

  • Loris Malaguzzi’nin ilişkisel temelli eğitim fikri doğrultusunda, çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve iş birliği içinde olması desteklenir.
  • Çocuklara somut yaşantılar sunularak yeni keşifler yapmalarına fırsat sağlanır.
  • Birer birey olarak kabul edilen çocuklar, bilgilerini kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler.
  • Reggio Emilia yaklaşımında çevre, çocukların hayatlarıyla doğrudan ilişkili olup çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek niteliktedir. Bu nedenle çocukların çevresi zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır.
  • Öğretmenler her çocuğun kendine yetecek biçimde hareket etmesi ve bilgiyi yapılandırması için ortam ve imkan sağlamaktadır, rehber rolündedir.
  • Çocuklar bilgilerini kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler. Aynı zamanda fikirlerini başkalarına sergileme yoluyla öğrenirler. Bunu konuşma, dramatizasyon, şarkı söyleme ve hareketlerle yapılan etkinliklerle gerçekleştirirler.