KURUMSAL Kurucumuz Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK Uğur Marşı İnsan Kaynakları EĞİTİM ÖĞRETİM Anaokulu Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız YENİ KAMPÜSLER UĞURLU OLMAK Sorularla Uğur Okulları Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı Uğur Makes You Global - U Makes U Global Uğur’da Aktif ve Sağlıklı Yaşam Uğurlu Öğretmenler Kulübü U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi Eğitime Teknolojik Destek Uğur International U-Tigers Club U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası Blog İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

İlkokul

Uğur Okullarında İlkokul Eğitimi
Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı
Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?
Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları
Akademik Gelişim
U-Ready Programı
erkenSTEM Yaklaşımı
Uğur’da Fark Yaratan Uygulamalar
İkinci Dil Edinimi
Disiplinlerarası Etkileşim İle İngilizce
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Uğur International
Uğur’da Sanat Var
Uğur’da Aktif Yaşam

Uğur Okullarında İlkokul Eğitimi

Uğur Okullarında öğrencilerin analitik ve yaratıcı düşünme güçleri ile birlikte sanatsal becerilerinin gelişmesi de hedeflenir. Yaş düzeyini kapsayan bilimsel öğretiler hayatla ilişkilendirilir. Her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi yakından takip edilir ve sonucunda öğrencinin başarıya ulaşması sağlanır.

Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı

Uğur Okullarında tüm eğitim öğretim süreçlerinde “Yüksek Kalitede Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı” uygulanır.  Akademik anlamda başarılı ve bilgi donanımına sahip olan öğrencilerin; teknolojiyi bilinçli kullanan, kendini hem Türkçe hem de yabancı dilde en iyi şekilde ifade eden global bireyler olarak yetişmesi ön plandadır. Öğrencilerin doğru öğrenme ortamlarında; kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunmaları, deneyimleyerek öğrenmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve beceriler çerçevesinde tüm dünyada kabul gören nitelikler kazandırılır.

Türkçe

Türkçe eğitim programı çerçevesinde, öğrencilerin toplumsal ilişkilerde güçlü bağlar kurması, etkili sunumlar yapabilmesi, kendilerini doğru ifade edebilmesi, konuşma ve tartışma kültürüne sahip bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Ayrıca öğrenciler hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilen, düzenli kitap okuma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, edebi yetkinliği olan bireyler olarak yetişir.

Yabancı Dil

Yabancı Dil ile öğrencilerin global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Bu kapsamda öğrenciler, ders içi faaliyetlerden yurt dışı eğitim programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yabancı dili edinerek aktif bireyler olarak dünyaya açılmaya hazırlanır. Lise kademesindeki öğrencileri Mentora Amerikan School çift diploma programı ile desteklenir. Öğrencileri lise eğitimine devam ederken çift diploma programına başvurabilir ve yurt dışındaki üniversitelere daha kolay yerleşme imkanı bulur.

Bilimin ve Teknolojinin Dili

“Matematik, Bilgi Teknolojileri, STEM & erkenSTEM” eğitimi ile öğrencilerin okuduğundan doğru çıkarım yapabilen, problemlere bilimsel, akılcı ve uygulanabilir çözümler üreten bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda bilimsel ve analitik bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirerek onların başarılı birer fen ve matematik okuryazarı olmaları sağlanır. Böylece teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler yetiştirilir. Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) disiplinlerinin birleşiminden oluşan STEM ve erkenSTEM yaklaşımı benimsenir. Derslerde öğrencilerin edindikleri bilgileri hayat problemleri üzerinde kullandığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu STEM ve erkenSTEM etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Sınavların Dili

Sınavlara hazırlıkta 55 yıllık deneyim ve birikimin verdiği güçle hazırlanan sınava hazırlık programımız her kademe özelinde öğrencilerin gelişim düzeylerine göre planlanmıştır. Eğitim programı, 5. sınıflarda öğrencilerin akademik başarısını desteklemek için Akademik Gelişim İzleme Sınavları (AGİS) ve Genel Başarı Sınavları (GBS); 6.sınıflarda Akademik Kur Sistemi, AGİS ve GBS; 7. sınıflarda Akademik Kur Sistemi ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı üzerine kurgulanır. Akademik Kur Sistemi, yılda 4 defa sekizer haftayı kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. 9. Değerlendirme Haftası’nda “Tamamlama Testleri” ile konular pekiştirilir. Bu haftanın sonunda Liselere Giriş Deneme Sınavı (LGDS) uygulanarak öğrencinin tüm eksiklerinin tamamlanması hedeflenir.

 8. sınıflarda ise eğitim programı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) üzerine temellendirilir. 55 yıllık sınava hazırlık tecrübesine sahip, MEB müfredatına uyumlu, özgün tarzda hazırlanmış yeni nesil sorulardan oluşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenciler sınava hazırlanır.

9 ve 10.sınıflardaki akademik takip sürecini, öğrencilerimizin temel bilgileri ve becerileri kazanmaları adına 4 kura ayrılarak gerçekleştirilir. Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS), Tamamlama Testleri ile aynı doğrultuda hazırlanan Üniversite Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) uygulanarak öğrencilerin o kur içerisinde öğrendiği konuları pekiştirmesi sağlanır. Ayrıca yıl içerisinde uygulanan ve o döneme kadar olan tüm konuları kapsayan Genel Başarı Sınavı (GBS) ile de öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilir.

11.sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci basamağı olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) hazırlanırken 9 ve 10.sınıf müfredatında yer alan konuların tekrarını yapmış, 11.sınıf MEB dersi ile de Alan Yeterlilik Testi (AYT) konularını öğrenmiş olur. Dönem içerisinde öğrencilere uygulanan YKS denemeleri ile de öğrencilerin hem TYT hem de AYT bölümlerindeki akademik gelişimleri takip edilir. 

12.sınıf öğrencilerinin ise MEB’in 12.sınıf müfredatını işleyip aynı zamanda YKS’ye hazırlamak için oluşturduğumuz kaynak kitaplarımızla girecekleri sınava hazır hale gelmeleri amaçlanır.. Üniversiteye hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine her bir ders için özenle hazırlanan konu anlatım kitapları, soru bankaları ve konu kavrama testleri çıktıkları bu zorlu yolculuklarında onların en büyük yardımcılarıdır. Öğrenciler dönem içerisinde ÖSYM sınavları baz alınarak hazırlanan deneme sınavlarıyla kendi gelişimlerini görebilir. 

İnsanlık ve Davranış Dili

Uğurlu öğrencilerin, evrensel ve ulusal değer yargılarını İnsanlık ve Davranış Dili yaklaşımıyla öğrenmeleri ve sevgi dolu bir birey olarak yetişmeleri hedeflenir. Okullarımızda öncelikle İyi İnsan Olmak felsefesinden yola çıkarak öğrencilerin Davranış Dilini çok iyi benimsemeleri ve davranışa dönüştürmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını ifade edebilen, sürdürülebilir bir dünya için sorumlu adımlar atan, sınırlarını bilen ve bu sınırları koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, motivasyonu ve sosyal ilgisi yüksek, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma olumlu katkıda bulunmaları önemlidir.

Sanat ve Spor Becerileri

Tüm bu alanlardaki ilerlemenin yanında öğrencilerin Sanat ve Spor Becerileri alanında kendini geliştirmesini ve donanımlı bir bireyler olmaları hedeflenir. Görsel sanatlar, müzik, eğitici drama dersleri ile öğrencilerin “Sanat” becerisini geliştiriyor, birey olma yolunda alınan kararların ve hedeflenen başarıların alt yapısı olarak, kültür ve sanat eğitimleriyle öğrencilere evrensel değerler kazandırıyoruz. Satranç, beden eğitimi ve spor dersleri ile de “Spor” becerisini geliştirmeyi; öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma gibi yetkinlikler kazandırmak hedefleniyor.

 

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Reggio Emilia Yaklaşımı; İtalya’nın Bologna şehrinin Reggio Emilia kasabasında Loris Malaguzzi önderliğinde doğmuş, dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimcilerine ilham kaynağı olmuş bir eğitim yaklaşımıdır.

Bilginin, çocuk tarafından, akranları ve yetişkinlerle etkileşim halinde yapılandırılmasını hedefleyen Reggio Emilia yaklaşımı; ilişkilere, kültüre ve çevreye büyük önem verir. Okul öncesi ve ilkokul eğitimini Reggio Emilia yaklaşımı çerçevesinde kurgulayan Uğur Okulları, çocukların hem aklına, hem ellerine, hem de kalbine seslenir.

Reggio Emilia Yaklaşımının İlkeleri

•Loris Malaguzzi’nin ilişkisel temelli eğitim fikri doğrultusunda, çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve iş birliği içinde olması desteklenir.

• Reggio Emilia yaklaşımında çevre, çocukların hayatlarıyla doğrudan ilişkili olup çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek niteliktedir. Bu nedenle çocukların çevresi zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır.

• Çocuklara somut yaşantılar sunularak yeni keşifler yapmalarına imkan sağlanır.

• Birey olarak kabul edilen çocuklar, bilgiyi kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler. 

• Öğretmenler her çocuğun kendine yetecek biçimde hareket etmesi ve bilgiyi yapılandırması için ortam ve imkan sağlayan bir rehber rolündedir. 
 

Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları

Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen Uğur Okulları ilkokul eğitim sisteminde, fiziki ortamın öğrenmeye olan katkısı büyük önem taşır. Renklerin duygulara ve bilinç faaliyetlerine olan etkisi, hayal gücünü ve yaratıcılığını desteklemesi ve sanatsal bakış açısı kazandırmadaki rolü düşünülerek sınıf ve koridorlarda kullanılan renkler titizlikle seçilir. 

Öğrencilerin birbirinden farklı gelişen bireyler oldukları ilkesinden yola çıkılarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, uygun materyaller ve etkinlik alanlarıyla zenginleştirilmiş “çocuk dostu öğrenme ortamları” oluşturulur.

Uğur Okullarında, okulun her bölümü öğrenme alanıdır. Alanlar, çocukların fikirlerini etkileşimli bir ortamda paylaşabilmeleri için gerekli fiziki imkanlara sahiptir. Öğrenciler eğitim süreçleri içinde bilgiyi üretirler ve sergilerler. Bu amaçla sınıf içinde ve koridorlarda “konuşan duvarlar” kullanılır.
 

Akademik Gelişim

Uğur Okullarında akademik gelişimin takibi büyük önem taşır.

Uğur Okulları tarafından öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun olarak hafta içi ve hafta sonu standart ödevler, haftanın işlemleri, sınavlar ve grup etkinlikleri ile öğrencilerin akademik gelişimleri sınıf öğretmeni liderliğinde takip edilir ve uzmanlarca değerlendirilir. Değerlendirmenin hiçbir aşamasında öğrenciler arasında kademelendirme yapılmaz.

2, 3 ve 4. sınıflarda Akademik Gelişim İzleme Sınavı (AGİS) ve 3 ve 4. sınıflarda Genel Başarı Sınavı (GBS) ile akademik gelişim süreç bazlı izlenir.

Sınavlar sonrasında yapılan değerlendirmeler sınav karneleriyle analiz edilir ve detaylı olarak veliler ile paylaşılır. Değerlendirme sonuçlarına göre pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır.

Akademik Gelişim Dosyası (AGD)

Uğur Okullarında her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izlenir; değerlendirilir. Öğrencilerin bu kapsamda gerçekleştirdiği tüm çalışmalar “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. Böylece öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeler ve elde ettiği başarıları geleceklerine yön verecek e-portfolyolarında toplanır. Bu çalışma ile öğretmenler ve veliler, öğrencinin gelişimini eğitim süreci boyunca yakından izleyebilir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

“Yapabiliyorum” etkinlikleri ile öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrenciler, düzenli verilen görevleri yaparken takip formları kullanılarak öz değerlendirme ve veli değerlendirmeleri ile sosyal hayatın içinde birey olabilme yeterliği kazanması konusunda desteklenir.

“Davranış geliştirme” etkinlikleri ile öğrencilerin grup içinde doğru davranışları gösterme sıklığının artırılması ve toplumca kabul edilen “iyi insan olma”  özelliklerinin kazandırılması hedeflenir.

U-Ready Programı

Uğur Okullarında ilkokul 4. sınıf öğrencileri U-Ready Programı ile ortaokula hazır hale gelirler.

Akademik takvime yerleştirilen ve müfredat dahilinde planlanıp 2 ay boyunca uygulanan bu programla öğrencilerin;

 • Gelecek ile ilgili hayal kurmaları,
 • Plan yapma becerilerini geliştirmeleri,
 • Başarıya ulaşabilmeleri için ihtiyaçları olan içsel motivasyonlarını artırmaları,
 • Var olan yerleşik kaygılarını azaltması,
 • Yeni sınıflarına uyumlarını rahat ve kolay bir şekilde sağlaması amaçlanır.

Okul öncesi için ilkokulun, ilkokul için ortaokulun derslerini ilgili kademenin öğretmenleri ile birlikte tanımak, örnekler incelemek ve gözlemlemek, sosyal ve kültürel unsurları deneyimlemek, büyümeyi hissetmek, bilimsel derinliğin artışına şahit olmak, yaşamlarında karşılaşacakları değişimleri kabul edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları becerileri ve stratejileri kazandırmak temel amaçlardandır.

erkenSTEM Yaklaşımı

Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla, 21. yüzyılın araştıran ve üreten bireylerinin yetişmesi hedeflenmiştir.

erkenSTEM yaklaşımıyla 4-10 yaş arasındaki öğrenciler, 8 haftaya yayılan bir temanın çalışılması sonucu projelerini hayata geçirirken küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur.

erkenSTEM derslerinde okul öncesi ve ilkokul kademesindeki tüm öğrenciler kendi seviyelerine uygun bir “Bilgi Temelli Hayat Problemi” (BTHP) için çözüm üretirken öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede öğrenciler, ekipler halinde kendi projelerini üretirken, tasarlanan farklı projeleri de inceleyerek vizyoner bir bakış açısı kazanır. erkenSTEM dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi STEM biriminin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak oluşturduğu erkenSTEM temaları çerçevesinde yürütülür.

“Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası, Hayal Dünyası” olarak belirlenen erkenSTEM temalarında, velilerin ya da öğretmenlerin değil; bizzat öğrencilerin kendilerinin araştırdığı, fikir yürüttüğü, tasarladığı ve yarattığı prototipler, makineler, algoritmalar, matematiksel modeller oluşturulur. Öğrencilerin Bilgi Temelli Hayat Problemi üzerine çalıştığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. yüzyıl ihtiyaçlarının öne çıkardığı meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile ortak bir hedef doğrultusunda beraber çalıştığı erkenSTEM çalışmalarının ürünleri, her dönem sonunda öğrencilerin kendi sunumlarıyla okul ekosisteminde paylaşılır.

erkenSTEM derslerinde kaynak olarak, BAUSTEM’in desteği ve iş birliği ile yazılmış olan; öğretmenler için “erkenSTEM Program Kitabı” ile öğrenciler için “Etkinlik Kitabı” ve “Hikaye Kitabı” kullanılır.

 

 

Uğur’da Fark Yaratan Uygulamalar

Fark Yaratan Bireyler

Uğur Okullarında her çocuğun geliştirilebilecek güçlü yönleri ve yetenekleri olduğu inancı hakimdir. Reggio Emilia felsefesinin benimsendiği okul öncesi ve ilkokul eğitim programında çocuk; teoriler geliştiren, verileri elde etmede kendi yollarını üreten bireydir. Bu yolda öğrencinin sorgulaması, hayal etmesi ve keşifler yapması sağlanır. Yetenekli, meraklı ve değerli kabul edilen çocuklar, araştırma süreçlerine aktif bir şekilde katılım gösterir. Program öğrencinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına duyarlı,  her çocuğun öğrenme, gelişme ve büyüme aşamalarındaki farklılıklarına cevap verecek niteliktedir.

Çocuklukta Felsefe Eğitimi “P4U”

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Çocuklukta Felsefe (P4C)” dersleri yapılır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır. Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile uygulanan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi, düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.

Asalet ve Zarafet Dersi

Uğur Okullarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranış dili, okul öncesinden itibaren “Asalet ve Zarafet Dersi” kapsamında öğretilir. Bu ders, öğrencilerin kibar, görgü kurallarını bilen, ortak paylaşım alanlarında ve sosyal ortamlarda başkalarını incitmeyecek, rahatsız etmeyecek şekilde davranmalarını amaçlayan bir derstir. Asalet ve Zarafet Dersi ilk dönem boyunca kişisel bakım, etkili iletişim becerileri ve sihirli sözcükler temalarında işlenir. Kişisel bakım teması, beden temizliğinden çevre temizliğine kadar temiz olmak ile ilgili bütüncül bir bakış açısı ile işlenir.

İkinci Dil Edinimi

Başka bir dilde yetkin olmak için iki yöntem bulunur; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Bu yöntemler yaş ve gelişim özelliklerine göre farklı şekillerde uygulanır. Uğur Okulları okul öncesi ve ilkokul kademelerinde ikinci dil edinimi esastır.

Yabancı dil öğrenme; başka bir dile ait kuralları bilmek, bu kuralları bilinçli olarak dilde uygulamak yani kişiye ait olmayan, tam olarak içselleştiremeyeceği bir dil hakkında bilgiye sahip olmaktır.

İngilizceyi Edinmek

Dil edinimi; ana dil öğrenimi ile benzerlikler gösterir ve daha çok bilinçaltıyla ilgili bir süreçtir. Kişi, o dile ait kuralların farkında olmadan, aynı ana dilinde olduğu gibi kendine doğru ve yanlış gelen hisler doğrultusunda, doğal ve akla kendiliğinden gelen cümlelerle ikinci dili kullanır. Bağlamsal edinim esastır ve diller arası çeviri beklenmez.

Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır. Kaygı düzeyinin minimumda olduğu derslerde öğrenci oyuna odaklanırken, şarkı söylerken, etkinliklere dahil olurken İngilizceyi farkında olmadan edinir. Dil edinimi, kaygıdan, sorgulamadan uzak ortamlarda, ana dili ile kıyaslama yapmadan daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştiği için derslerde öz güven geliştirici aktiviteler ile birlikte ve Türkçe kullanılmadan yapılır.

İkinci dil edinimi; öğrencinin ikinci dili, ana dili gibi ihtiyacı olduğu her an, doğal şekilde konuşabilmesini amaçlar. Edinim, bu amaç doğrultusunda titizlikle kurgulanan sınıf ortamında, ihtiyaca yönelik kaynak ve materyallerle, dengeli ve özenle yapılmış teknoloji entegrasyonu ile Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerle yapılır. Doğrudan öğretim yapmadan, öğrencilerin İngilizceye maruz kalarak dili edinmeleri planlanır ve uygulanır.

İlkokulda, uluslararası dil sınavlarına hazırlık programları müfredata entegre edilmiş olarak sarmal şekilde ilerler. Öğrencilerin İngilizce yetkinliğini yapısal olarak değil iletişimsel olarak geliştirmeye, değerlendirmeye ve bu yönde geri bildirim vermeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır ve öğrencilerin doğal olarak uluslararası kabul görmüş kriterlere göre gelişmeleri sağlanır.

İngilizceyi Yaşayarak Edinmek

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile bilgiyi içselleştirebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini birleştirebileceği edinim ortamları sunmak üzere seçilir ve kurgulanır.

Uğur Okulları İngilizce dil ediniminin temelinde, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha anlamlı ve kalıcı olduğu yaklaşımının hakim olduğu İngilizceyi yaşayarak edinme vardır. Bilgiyi sadece dinleyerek öğrenmek yerine hissederek, görerek, gözlemleyerek ve deneyimleyerek edinmeleri sağlanır. Bu sebeple farklı edinme yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı edinim ortamları ile kendi edinim modellerine ve tercihlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Uğur Okullarında dil edinimini artırmak ve öğrencileri daha fazla İngilizceye maruz bırakabilmek adına İngilizce karşılama, kahvaltıda İngilizce sohbet, koridor oyunları gibi ders dışı etkinlikler de uygulanır. Okul sınırları dışında da çevrimiçi ders platformlarında etkinlikler, okuma platformlarında kitap okumaları, öğrencinin zevkine göre dile maruz kalmayı amaçlayan homeSTUDY etkinlikleri planlanır ve aktif olarak uygulanır. Bu çalışmaların takipleri etkin olarak yapılır, belirli zaman aralıkları ile de takdir ve teşvik etkinlikleri düzenlenir.

Disiplinlerarası Etkileşim İle İngilizce

Uğur Okullarında uygulanan ikinci dil ediniminin temelinde İngilizceyi yaşatmanın yanında öğrencileri hem akademik hem de 21. yüzyıl becerileri ile de donatarak geleceğe hazırlamak vardır. Sadece genel İngilizce ile eğitime, hayata hazırlanılamayacağını bilen Uğur Okullarında, İngilizcenin farklı disiplinlerle kullanılmasını esas alan CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve dil ile bütünleşik öğrenme) yaklaşımı uygulanır. Bu yaklaşım ile İngilizce -Matematik, İngilizce -Hayat Bilgisi dersleri ile birlikte okuma, yazma ve konuşma becerileri de sistematik bir biçimde edindirilip güçlendirerek akademik yaşama hazırlarken dünya vatandaşı olabilme olanağı da sağlanır. Disiplinlerarası etkileşim ile İngilizce günlük hayata dahil edilerek sadece bir ders olmaktan çıkar.

Edinmeyi Değerlendirme

Uğur Okulları olarak öğrencilerin İngilizce edinimlerindeki gelişimlerini izleyebilmek için Assessment for Learning – Edinmeyi Değerlendirme programı uygulanır. Program; “tanımlamak” ile başlayan bir döngüdür ve süreç boyunca veri toplayarak değerlendirme yapılmasını ve bulunulan noktanın yeniden tanımlanarak her öğrencinin mevcut koşullar çerçevesinde ulaşabileceği noktaya varabilmesi hedeflenir.  

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımı benimsenir. 

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenerek, öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılır. Bu amaçla en uygun danışmanlık yöntemleriyle her birinin bilinçlenmesine ve doğru bir yol haritası çizmesine katkı sağlanır. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim yol haritası, onlarla beraber oluşturulur; güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel ve bireysel rehberlik yapılır.

Sosyal-Duygusal Gelişim Dersleri

Uğur Okulları teknolojinin hızla gelişmesiyle gelecekte insana özgü olan sosyal - duygusal becerilerin daha önemli hale geleceğini biliyor ve öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Bu amaçla öğrencilere; Empati, Hoşgörü, Duygusal Zeka, Olumlu Benlik Algısı, Sosyal Beceri, Özgüven, Dayanışma, İyimserlik, Öz Farkındalık, Haklar ve Sorumluluklar, Başkalarına Güven Duymak, Kişisel Mahremiyet konularında dersler verilir ve onların bu özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulur. 

Sosyometri Çalışması

PDR Birimi tarafından sınıf içerisinde uygulanan bir test olan Sosyometri çalışması ile öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin dağılımı, sınıf dinamiklerine uyumu incelenir. Sınıf içerisindeki gruplar ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin karşılıklı olup olmadığı gözlemlenir. 

Sosyal Beceri Atölyesi

Sosyometri çalışmasının sonucu, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışmanın görüşleri dikkate alınarak belirlenen öğrencinin sınıf dinamiklerine aktif bir şekilde katılması, öz saygısının artması ve girişkenlik becerisinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen grupla psikolojik danışma uygulamasıdır. 8-10 öğrenciyle gerçekleştirilen bu çalışma, kişiye özgü bir çalışmadır ve sadece seçilen öğrenciler ile gerçekleştirilir.

Cognitive Development Measurement System (CODEM)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM uygulanır. Yapılan değerlendirmeler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre elde edilen veriler öğrencilerin bilişsel gelişimlerini ve akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır. 

Bireysel Görüşmeler

Uğur Okullarında bireyi merkeze alan PDR anlayışı doğrultusunda öğrencilerle okula uyum sağlama sürecinden itibaren tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Bu amaçla tanıma formları, test ve envanterler vb. ölçme araçları kullanılır. Bu ölçeklerin sonuçları, öğrenci ve velilerle yapılan bireysel görüşmeler ile paylaşılır. Buna ek olarak öğrencilerimizle gelişim süreçlerini, arkadaşlık ilişkilerini, akademik gelişimlerini, zorlandıkları süreçlerde karar verme yetkinliklerini, stresle baş etmede yaşadıkları güçlükleri, kendilerini tanıma süreçlerini, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip etmek için bireysel görüşmeler yapılır.

Tigers Club

Uğur Okullarına özgü olan bu çalışmada öğrencilerin liderlik, sosyal sorumluluk ve girişimcilik becerilerini deneyimlemeleri ve geliştirmeleri amaçlanır. Proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı projeler gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilerleyecek olan çalışmalar ile öğrenciler, ekip çalışması, proje yönetimi, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Tigers Club çalışmaları ile kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, liderlik özellikleri ön planda olan, kendine güvenen, topluma katkısı olan, duyarlı ve global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. 

PDR Paylaşım Odaları 

PDR Paylaşım odaları psikolog ve psikolojik danışmanların bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak ve danışmaya gelen öğrenci ile velilerin kendilerini iyi hissedecekleri şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek, kişisel gizliliği koruyarak duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Enerji veren renkler ortama hakimdir.

Ana-Baba Eğitimleri ve Paylaşım Grupları 

Uğur Okulları PDR Birimi tarafından çocuk yetiştirme konusunda doğru ve etkili yaklaşımların paylaşıldığı ve anne-babalarında sürece aktif olarak katıldığı ebeveyn atölyeleri ve çözüm odaklı grup çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar Yeni Kuşak Anne-Baba Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Sorumluluk Bilinci ve Uyku Alışkanlığıdır. Bu atölyeler aracılığıyla anne-babalar, kendisini ve başkalarını seven, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eden, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen, doğru kararlar alabilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.

Öğretmen Atölyeleri

Kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, stresle baş etmeyi bilen, öz güvenli öğretmenler öğrencileriyle daha verimli iletişim kurabilir. Bu nedenle Uğur Okulları PDR birimi, öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik Sanat Terapisi ve Gelişimde Zirve Atölyeleri gerçekleştirilir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Öğrenciler, ilkokul kademesinde gördükleri Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT)  derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır.

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar. Uğur Okulları öğrencileri, U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten öğrenciler olarak yetişir.

U-BİT dersi yayınları modüler müfredatın bilgi teknolojileri, oyun tasarımı, kodlama, dijital vatandaşlık, animasyon ve robotik modüllerine uygun olarak hazırlanır.

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu modül kapsamında öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri beklenir.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir ve kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Hayal dünyası geliştirilirken yaratıcılıkları da dijital ortama aktarması beklenir. Bu sayede çocukların analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme becerileri geliştirilerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.
Uğur Okulları öğrencileri, ilkokulda blok tabanlı kodlama mantığı kullanarak kod dünyası ile tanışır. İlkokul kademesinde kodlama derslerine ilk defa giren öğrencilere özel hazırlanmış programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeylerinin eşit seviyelere gelmesi sağlanır.

Kodlama Modülü ile öğrencilerin;

 • Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,
 • Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,
 • Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak, uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojinin zararlı yönlerinden uzak duran, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğru kullanıma teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.

Animasyon Modülü

Öğrencilerin hayal dünyasını kullanarak animasyon oluşturma becerilerini geliştirirken eğlenceli bir ortam yaratılması hedeflenir. Animasyon modülü sayesinde öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerileri, problem çözme yöntemleri geliştirmeleri ve işbirlikçi çalışma becerileri edinmeleri amaçlanır.

Robotik Modülü

Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,
 • Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,
 • Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurtarak problem çözmeleri,
 • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar (Metodbox, STOYS) ile öğrenciler bilgiye her an ulaşabilirler.

Metodbox

Veriye dayalı dijital eğitim yönetim sistemi olan Metodbox ile öğrenci, öğretmen ve veliler yeni bir öğrenme deneyimi edinir. 21.yüzyıl becerilerini ön planda tutarak hazırlanmış olan eğitsel içerikler ve sınanma uygulamaları ile öğrencilere, derslerde öğrenmiş oldukları konuları platform üzerinden pekiştirme fırsatı sağlar. 

Pedagojik olarak titizlikle hazırlanan Metodbox ile;

 • Öğrencilerin eğitim hayatlarının başından itibaren bireysel gelişimleri takip edilir.  
 • Gelecekteki eğitim hayatları hakkında istatistiksel veriler toplanarak raporlama yapılır ve yönlendirmelerde bulunulur. 
 • Ayrıca veliler de çocuklarının gelişimini, seviyesini ve derslerindeki durumlarını kolayca takip ederler. 

Öğrencinin ne öğrendiği platform üzerinden kolayca sorgulanarak, çalışmaları izlenerek, performansı ölçümlenerek sınav tercihleri doğrultusunda hedefine yönlendirme hizmet sağlanır, tamamlanacak yönlerinin tespit edilmesine yapay zeka algoritmaları ile yardımcı olunur.

Web, akıllı tahta, ve mobil cihazlar ile entegre çalışan Metodbox, öğretmenlere sınıf içi derslerde yardımcı araç olarak sunulur. Öğretmenin, öğretilenleri izlemesine aracılık eder, sonuca göre öğrencilerin eksiklerini gidermesinde dijital pusula olur. Velilere basit bir veri okunurluğu ile raporlar sunar, veri kaynağı yaratır. Bilgisayarlar, akıllı tahta, tablet, mobil cihazlar ile “her yerde öğrenme” felsefesi desteklenir.

STOYS

Uğur Okullarının Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi olan STOYS ile tüm veriler tek bir kaynakta toplanır. Tüm veriler üzerinde yapılan doğru analiz ve Ar-Ge çalışmaları eğitim kalitesini artırma şansı sunar. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin bir arada olduğu web tabanlı sistemde öğrencilerin sınav sonuçlarına, akademik bilgilerine, akademik takvime, ödevlerine, ders notlarına, sosyal gelişim süreçlerine, rehberlik hizmetleri ve kampüse ait bilgilere (derslik, sınıf, servis, yemek menüsü) erişilebilir. 

Uğur International

Uğur International'ın gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı gezi programları ile öğrencilerin farklı disiplinlere dayanan kazanımlar nezdinde akademik, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimleri gözetilir. Müfredatı destekleyici her türlü yurt içi ve yurt dışı gezi ve etkinlikler, belli bir akademik hedef içinde tasarlanıp uygulanır ve okul içinde çalışmalarını sürdüren Uğur International tarafından yürütülür. 

Uğurlu öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı gezi programları sayesinde genel kültürlerini ve vizyonlarını genişletirken, gittikleri şehir veya ülkenin tarihini ve sanatsal alanlarını ziyaret ederek farklı kültürleri tanımaları sağlanır. Planlanan tüm etkinlikler, öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmayı ve gelecekteki eğitim yaşantılarına yön vermeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.

Öğrencilerin yurt içi gezileri sayesinde ülke genelindeki birçok farklı tarihi ve doğal güzelliği görme şansını elde etmeleri sağlanır. Yurt içi gezileri ile öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi, farklı deneyimler kazanması, yaratıcı öğrenme ortamlarında bulunması, meslekleri yerinde görerek erken yaşlarda farkındalıklarının artmasına olanak tanınır. 
 

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur Okulları bünyesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, eğitici drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik sezgisi gelişmiş, karar verebilen ve empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir.

Uğur’da Müzik

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. İlkokul kademesinde, özellikle 1 ve 2. sınıflarda Orff teknikleri ve Beden Perküsyonu çalışmaları ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır. Enstrüman kullanmadan müzik yapmanın en eğlenceli yolu olan beden perküsyonudur. Bu sayede öğrenciler müziğin temel öğelerinden ritim ile tanışır. Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır. 

Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye...

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder. 

Öğrencilerin müzik dersleri için enstrüman seçimlerini yapma aşamasında, yaş gruplarına uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere tanıtılır ve dinletilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi adına, müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak, yönlendirmeleri ile seçim yapmalarına yardımcı olurlar. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca müzik derslerini müfredata uygun olarak iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam eder. Öğrenci, ilkokul 3. sınıfta seçilen enstrüman ile 7. sınıfın sonuna kadar eğitim almayı sürdürür.
 

Uğur’da Görsel Sanatlar

Uğur Okullarında Görsel Sanatlar dersinin amacı inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, özgür düşünceli, saygı duymayı bilen bireyler yetiştirmektir. Her bireyin birbirinden farklı zengin dünyalara sahip olması nedeniyle öğrencilerin yaratıcılıkları ile bu dünyaları açığa çıkarmaları hedeflenir.

Sanat eğitimi bireyin tüm ruhsal ve bedensel eğitimi bütünlüğü içinde estetik kaygı, düşünce ve görüşlerinin geliştirilmesini yetenek ve yaratıcılık gücünün olgunlaştırılmasını, sanatsal değerlere hoşgörü ile yaklaşma çabasını esas alır. Çağdaş sanat eğitimi herkes için gereklidir, ustalık ve beceriyi amaçlamaz. Bireyin yaratıcı güç ve birikimlerini açığa çıkararak estetik kaygı ve düşünce potasında gelişmelerini esas alır. Onları sanattan anlayan, sanat destekleyicisi, seçkin sanat tüketicisi yetiştirmeyi hedefler. 

Sanat dersleri ile öğrencilerin;

 • Duyusal etkinliklere bağlı artistik beceri kazanmaları, 
 • Görme, ayrımsama (görsel duyarlılığın gelişimi) ve görsel olan her şeyin netleştirilmesine olanak sağlayan aktif bir algılama işlevi olduğu şekilde beceri kazanımlarını sağlamaları, 
 • Sanat yapıtlarını değerlendirebilecek, onları ayrımsayabilecek, nitelikli estetiksel bilgi birikimine sahip olmaları,
 • Yaratıcı düşünme, anında ve yerinde karar verme, değerlendirme ve hemen sonuç alma yeteneklerini geliştirilmeleri hedeflenir. 

Uğur’da Eğitici Drama

Eğitici Drama; bir eylemin, bir olayın, duygununun, çeşitli rollerin, bir kavramın, konunun ya da öykünün, hatta şiirin, canlı ya da cansız varlıkların, sözel ya da sözsüz, kendiliğinden davranışlarla canlandırılmasıdır. Drama etkinliklerinin amacı, öğrencilerin her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak sağlamaktır. Öğrenciler, canlandırdıkları olgunun özelliklerine bürünürken, kendini ve insanları farklı açıdan görmeye çalışır. Hayal ve yorum gücünü kullanarak çevresini tanır. Duygularını, heyecanlarını harekete geçirir. Öz saygı, öz denetim, öz sevgi, empati gibi kavramları içselleştirerek, yaparak ve yaşayarak öğrenir. 

 

Uğur’da Aktif Yaşam

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Aktif şekilde spor yapan çocuk, sistemli ve disiplinli çalışmaya, hedef koymaya ve başarmaya odaklanır. Bu alışkanlıkları hayatına yansıtan öğrencinin ders başarısı da pozitif yönde etkilenir.

Uğur Okullarında uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Programında; öğrencilerin çağdaş yaşamın vazgeçilmez parçası olan sporu yaşam tarzı olarak benimsemeleri, uygularken zevk almaları ve sosyal olgunluklarını geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; kurallar ve beceriler öğretilir. Öğle teneffüslerinde ve derslerde yapılan sportif etkinliklerle öğrencilerin aktif olmaları sağlanır.

Sportif beceri gelişiminin yanı sıra öğrencilere sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma, sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme yaklaşımları, kazandırılması hedeflenen davranışlardır.

 

Uğur’da Satranç

Kişilik oluşumunda, alışkanlık ve becerilerin kazanılmasında, davranışların geliştirilmesinde, derslerdeki başarının artmasında satrancın etkisi oldukça fazladır.

Satranç, ömür boyu sürecek olan öğrenme motivasyonunu sağlayan önemli bir spordur.

Uğur Okulları okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile özel olarak hazırlanmış satranç sınıflarında, satranç öğretmenleri eşliğinde haftada 1 saat satranç dersi yapılır.

 

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım