KURUMSAL Kurucumuz Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İnsan Kaynakları EĞİTİM ÖĞRETİM Anaokulu Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız YENİ KAMPÜSLER UĞURLU OLMAK Sorularla Uğur Okulları Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı Uğur Makes You Global - U Makes U Global Sınav İçin Süper Beceriler Programı Uğur’da Aktif ve Sağlıklı Yaşam U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi Eğitime Teknolojik Destek Uğur International U-Tigers Club U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası Blog İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Anaokulu

Bağımsız Öğrenen Çocukların Okulu
Dönüşümlü Düşünce
Öğrenmeyi Destekleyen Çocuk Dostu Fiziki Alanlar
Öncü ve Özgün Akademik Uygulamalar
5 Dil 2 Beceri Merkezi
Reggio Emilia Doğal Yaşam Gezileri Doğa Günlükleri
Plan-Oyun-Hatırlama
P4U
Uluslararası Okullarda Orman Programı (Learning About Forest)
GEMS - Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar
erkenSTEM
İngilizce Dil Edinimi
CODEM Dersleri
Müzik - Orff
Drama ve Görsel Sanatlar
Beden Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam
Çocuk Yogası
Uğur Bilgi Teknolojileri (UBİT)
Uğur’da Satranç

Bağımsız Öğrenen Çocukların Okulu

Öğrenci odaklı ve kalıcı öğrenmeyi esas alan alternatif eğitim yaklaşımına sahip olan Uğur Anaokulu, bu yaklaşımlarla bağımsız, yenilikçi, sorgulayan, yaşadığı dünyaya duyarlı, öz güveni yüksek, bilim, spor, sanat ve teknoloji alanlarında başarılı, mutlu ve hayata hazır çocuklar yetiştirmeyi hedefler.

Bağımsız öğrenen çocukların okulunda aktif ve kendi kendine öğrenme süreci başroldedir. Çocuklar kendi öğrenme sürecini planlar ve yönetir. Kendi öğrenmelerini kendileri değerlendirir, kendilerini motive eder ve motivasyonlarını sürdürürler.

Yenilikçi Yaklaşımlar

Uğur Anaokulunda, Montessori, High Scope, Reggio Emilia, Waldorf, Bank Street, PYP, GEMS yaklaşımlarını, MEB kazanımları ile harmanlayan bir program uygulanır. Alternatif eğitim programları sayesinde 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişim düzeylerini ve bireysel özelliklerini dikkate alan bütünsel, öğrenci merkezli ve oyun temelli bir eğitim sağlanır.

Değişen tema konuları kapsamında her tema Merak Uyandırma etkinliği ile başlar. Merak uyandırma çalışmasının amacı, öğrencilerin düşünme ve araştırma becerilerinin gelişmesidir. Öğrencilerden temanın adını tahmin etmesi istenir ve konu ile temas etmelerini sağlayan, merak duygusunu harekete geçiren, çalışmalarla öğrendiklerini sentezleyen İlk Beyin Haritası oluşturarak bilgiyi transfer etmeleri sağlanır. Öğrenciler temanın adını söyledikten sonra bu temayla ilgili ne öğrendikleri ve hangi etkinlikleri hatırlayıp zevk aldıkları gözlemlenir. Şarkı ve drama etkinliklerinde öğrendikleri çalışmalar, sanatsal yönde öğrenme becerisinin yüksek olduğunu gösterir ve Son Beyin Haritası hazırlanır.

Uğur Anaokulunun alternatif yaklaşımları sürdürülebilirliğe, doğaya, farklılıklara, kültürel ve geleneksel ögelere önem veren eğitsel bakışa sahiptir. 3-6 yaş aralığındaki çocukların tüm gelişim alanları, gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış zengin eğitim alanları ve geliştirilmiş eğitim materyalleri ile donatılmıştır.   Geniş, ferah ve her daim ışık alan sınıfları, çocuklar için tasarlanmış fiziksel alanlarla Uğur Anaokulu, çocuklara iç ve dış mekânlarda eğitici deneyimler sunar. 

 • Oyun Park Alanları
 • Çiçek Bahçeleri
 • Uyku Odası
 • Amfi
 • Scooter-Bisiklet Alanları
 • Zemin Oyunları
 • Ekim-Dikim Bahçesi
 • Çocuk Kütüphanesi

Uğur Anaokulu, dönüştürülebilir ve sürdürülebilir doğal malzemelerle donatılır. Sınıftaki materyaller çocukların yetişkine bağımlı olmadan ulaşabilecekleri ve kullanabilecekleri biçimde düzenlenir. Dolaplar kapaksız, çocukların yetişebileceği seviyede ve bölmelidir. Oyuncakların seçiminde sadece tek bir şekilde kullanılabilecek materyaller yerine pek çok amaç için kullanılabilecek oyuncaklar tercih edilir. 

Yaratıcılığı Destekleyen Materyaller;

 • Ahşap Bloklar
 • Taş
 • Dal

Günlük Yaşamdan Gerçek Malzemeler;

 • Legolar
 • Kuru ve Yaş Bitkiler
 • Eski Mutfak Eşyaları
 • Kukla

Uğur Anaokulunda yaş grubu kazanımları dikkate alınarak her gruba göre özel olarak ders programları planlanır. Çocukların gelişim süreçlerine ve meraklarına göre planlar revize edilir ya da geliştirilir. Yaş grubu için kazanımlar aynı olabilir ancak uygulanan yöntem, mekân, oyun, şarkı ve projeler gruptan gruba değişir. Günlük programlarda öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek sınıf içinde ve açık alanda oyun zamanları bulunur. Buna ek olarak, eğitim kadrosu tarafından eğitim hedefleri göz önünde bulundurularak özenle planlanan, yapılandırılmış oyunlar da derslerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

5 Dil 2 Beceri Merkezi ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınır.

Planlama, uyarlama, gözlem yapma ve gözden geçirme Reggio Emilia doğal yaşam gezilerinin temel bileşenleridir. Doğal yaşam alan gezileri, orman veya ağaçlık doğal ortamlarda düzenli bir şekilde gerçekleştirilen öğrenme yerlerinden oluşur. Yani süreç tek seferlik ziyaret olarak değil, düzenli aralıklarla yapılan etkinlik şeklinde planlanır. Uğur Anaokulu, Reggio Emilia doğal yaşam gezileriyle öğrencilerin dayanıklı, öz güveni yüksek, bağımsız ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesini amaçlar. Çocukların kendilerine ve ortama uygun risklerle karşılaşmaları için onlara fırsatlar sunulur. Ayrıca eğitim sürecinin ormanlık alanlarda geçirilmesi, birden çok duyu organıyla keşifler yapılması, yetişkin başına düşen çocuk sayısının uygun olması ve çocukların doğayla sık sık düzenli şekilde temas kurması da bu programın temel özelliklerindendir.

Çocuklar, etkin öğrenme yoluyla doğrudan deneyimler edinir ve problemleri düşünüp bunlardan anlam çıkarmalarına yardım eden bilgileri zihinlerinde yapılandırırlar. Kendi ilgi alanlarını geliştirirler, kendi sorularını yanıtlamak için yöntemler üretirler ve keşfettiklerini başkalarıyla paylaşırlar.

Etkin öğrenme ortamında çocuklar;

 • Kendi kişisel ilgi ve niyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan etkinlikler başlatırlar.
 • Materyalleri seçerler ve onlarla ne yapacaklarına karar verirler.
 • Materyalleri tüm duyularıyla etkin olarak araştırırlar.
 • İlişkileri, nesnelerle doğrudan deneyim edinerek keşfederler.
 • Materyalleri değiştirir ve birleştirirler.
 • Yaşa uygun araç-gereç ve aletleri kullanırlar.
 • Büyük kaslarını kullanırlar.
 • Deneyimleri hakkında konuşurlar.

Uğur Anaokulu uyguladığı etkinliklerde öğrencilere; selamlaşma, çevre bilinci, doğruluk, sorumluluk, duyarlılık, yardımlaşma, paylaşma, güven, konuşma, dinleme, iş birliği, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi davranışları, hikâye, drama ve oyun aktiviteleriyle günlük yaşam becerileri içinde uygulama fırsatları yaratır. Tüm bu aktiviteler planlanırken, yaş gruplarına göre çocukların bulundukları gelişim basamakları dikkate alınır.

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Anaokulunda “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. P4C eğitimi Uğur Anaokulunda P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır. Uğur Anaokuluna özgü bir müfredatla literatürden destek alınarak başlatılan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi, düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.

Ormanların kültürel, ekolojik, ekonomik, sosyal işlevselliğini yansıtacak bir biçimde çalışarak, ormanın çok amaçlı kullanım şeklinin günümüz dünyasının bir gerçeği olduğu vurgulanır. Orman, ormancılık, orman ürünleri ve geri dönüşüm birbiriyle doğrudan bağlantılı konulardır. Okullarda Orman Programı klasik eğitim metotlarından farklı olarak aşağıda belirtilen temellerin sağlanması esasına dayalıdır:

 • Sürdürülebilirlik için Eğitim
 • Disiplinlerarası Yaklaşım (Whole School Approach)
 • Alternatif Eğitim Metotları
 • Okul Dışında Eğitim (Outdoor Education)
 • Yaşayarak Öğrenme (Experiential Learning)
 • Değerler Eğitimi (Values Education)
 • Eğitimin Çeşitli Etkinliklerle Desteklenmesi

Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar olarak çevrilen GEMS; fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Çocukların fen ve matematikte temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak amaçlanır. 

Bilgi çoğalma hızındaki artış, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerileri dönüştürmüştür. Ulusal ve uluslararası eğitim raporlarında araştırma konusu olarak öne çıkan bu beceriler, 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılır. Herhangi bir meslek hayatına atılmadan çok daha önceki dönemlerde bu becerilere aşina olmak, öğrencilerin bir beceri seti oluşturmalarına katkı sağlar.

Günümüzün Bilgi Temelli Hayat Problemleri (BTHP) birden fazla disiplinin bilgi ve becerisine sahip olmayı gerektiren bir yapı sergiler. STEM eğitimi, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı olup bir BTHP’ ye çözüm üretirken öğrenmeyi hedef alır. Ulusal ve uluslararası araştırmalar göstermektedir ki okul öncesi ve ilkokul kademesindeki öğrencilerin temel bilimsel süreç becerileri ve ilerleyen yıllardaki akademik başarıları, STEM eğitim yaklaşımıyla oluşturulan etkinliklerden olumlu yönde etkilenmektedir. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce karşılığı kelimelerle oluşturulmuş bir akrostiş olan STEM, okul öncesi ve ilkokul kademelerine erkenSTEM eğitim yaklaşımı şeklinde uyarlanır. Türkiye’de ilk kez Uğur Okulları ve Uğur Anaokulu tarafından hayata geçirilen erkenSTEM programıyla öğrenciler, sene boyunca 4 tema   altında çalışmalar gerçekleştirir. Çocukluğun doğasında bulunan merak, soru sorma ve araştırma gibi beceriler, erkenSTEM öğrenme ortamlarıyla sağlam temeller üzerinde yükselir.

Uğur Anaokulunda öğrencilerin, yabancı dili doğal bir şekilde içselleştirmesi, hayatın doğal akışı içerisinde kavraması ve içsel motivasyonla kalıcı bir şekilde yeni bir dil edinmesi amaçlanır. Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerin ilgilerini ve merak duygularını besleyen, motive edici ve yeterince çeşitlilik sunan, birden fazla duyuya hitap eden, gerçek yaşam deneyimlerine dayanan, anlamlı bağlamlara sahip içeriklerle kurgulanan dil edinim programı, haftada 12 saatlik İngilizce dersi, disiplinlerarası proje ve etkinlikler, okul içinde ve okul saatleri dışında yürütülen dile maruz kalma çalışmalarından oluşur.

Okul öncesi yaş grubunda uygulanan Aktif Öğrenme Yöntemi (Active Learning Method) ile öğrencilerin yaparak, yaşayarak, düşünerek, öğrenme süreçlerine aktif olarak katılması sağlanır. Konuşma (speaking), dinleme (listening), eleştirel düşünme (critical thinking) ve sunum yapma becerilerinin gelişmesini hedef alan “U-Stations”, “Public Speaking”, “U on Stage” gibi proje ve etkinlikler tasarlanır. “Co-op Teaching” programıyla çift dilli bilişsel kavrayış hedef alınır, temel derslerdeki kazanımlar ile İngilizce kazanımlarının anlamlı bağlamlar eşliğinde bütünleştirerek dil edinimine dönüşmesi sağlanır. Dile maruz kalma sürecinin okul saatleri dışında da devam etmesi için “homeSTUDY” uygulaması yapılır.

Uğur Anaokulu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ile birlikte öğrencilerin gelişimini tüm alanlarda desteklemeyi oldukça önemster. Bu doğrultuda öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için oluşturulan 3 farklı ders ile PDR birimi, yıl boyunca her hafta sınıf ortamlarında öğrencilerle bir araya gelir. Uğur Anaokulunda öğrencilerin “Asalet ve Zarafet Dersleri” ile toplum kurallarına uyumlu, nezaket kurallarını bilen, “Sosyal-Duygusal Gelişim Dersleri” ile kendini tanıyan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, empati ve hoşgörü duygusu gelişmiş, kendine güvenebilen, olumlu davranışlarını ön plana çıkarabilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. “CODEM Dikkat Gelişim Dersleri” ile işitsel, görsel ve karmaşık dikkat gelişimi alanlarında öğrencilerin becerilerini destekleyici etkinlikler yapılır. Böylece öğrencilerin kişilik gelişimlerinin en önemli basamaklarından biri olan okul öncesi eğitim döneminde her alanda yolculuklarına eşlik edilir. (Codem:Cognitive Development Measurement System)

Uğur Anaokulu müzik derslerinde çocukların dikkat süresi, seçilen program ve müziğe karşı ilgileri büyük önem taşır. Müzik derslerinde bu kriterler göz önünde bulundurularak özellikle beden ve müziğin farkındalığına ulaşabilmeleri için orff ve beden perküsyonu etkinlikleriyle çocukların müziğe ısınmaları, kendilerini müziğin içinde bulmaları sağlanır. Her yıl sene başında tüm kademe öğrencilerine Müzik Ölçüm ve Hazırbulunuşluk Envanteri uygulanarak müzik haritaları çıkarılır ve bu haritalar velilere sunulur.

Öğrencilerin çevrelerinde duydukları sesleri kavramaları, kulak egzersizleri yaparak müziğe olan yatkınlıklarını pekiştirmeleri için çalışmalar yapılır. Müziğe yön vermiş usta müzisyenlerin hayatları ve eserleri ile tanıştıkları Ustalara Saygı içerikleriyle müzik kültürü oluşturulur. Kullanılan ders kitabı eşliğinde derslerde çevredeki sesler, kuvvetli-yavaş, uzun-kısa ses kavramlarıyla ses ve müzik farkındalığı sağlanır. Ayrıca ders içeriklerinde eğlenceli oyunlu şarkılar öğretilir, millî, manevi duygulara etki eden marşlar öğrencilere dinletilir ve öğrenebilmeleri için desteklenirler.

Drama

Oyun odaklı, ısınma-canlandırma-değerlendirme üçlemesi şeklinde yapılan drama dersinde kazanımdan yola çıkarak organik bağ içinde öğrencinin eğlenirken öğrenmesini sağlamak amaçlanır. Spontane olma, doğaçlama, grup uyumu, grup bilinci, empati, sosyalleşme gibi becerilerin gelişmesi sağlanır. Ders içeriklerinde ayrıca Sessiz Kitap Köşesi etkinliklerimizde bulunmaktadır. Sessiz kitaplar harfi, sözcüğü ve cümlesi olmayan kitaplardır. Çizimleriyle, renkleriyle ve sayfaların arasındaki bütünlükle değerlerimizi temel alan hikâyeler anlatırlar. Sessiz kitaplar, drama öğretmeni tarafından seslendirilir. İşitsel, görsel içerikler ve tekerlemelerle interaktif bir öğrenme modeli oluşturulur.

Görsel Sanatlar

Çocukların gelişimleri için yapılan planlamalardan biri de sanat eğitimidir. Çocukların zihinsel süreçlerini soyut olarak ifade ettiği resimler, özellikle onların tanınmasında önemli yer tutar. Çocukların erken yıllarda yaratıcılık ve estetik duygularının desteklenmesi, ileriki yıllarda yaratıcı, üretken ve çevrelerindeki güzellikleri algılayan bireyler olmaları açısından önemlidir. Çocuğun resim derslerini aldığı en önemli dönem okul öncesi olarak bilinmektedir. Çocuklar bu dersler sayesinde kendisini tanımlar.

Uğur Anaokulu, görsel sanatlar dersinde öğrencilere gözlem yapmayı, tanımlamayı, analiz etmeyi, yorumlamayı, özgün ürün üretmeyi, kelimesiz duygularını ifade etmeyi öğretir.  Sanatsal yaratıcılık arasında bağ kurulurken bilişsel, duyuşsal ve estetik duyarlılık açısından gelişmeleri sağlanır.

Okul öncesi dönemde yapılan beden eğitimi ve spor aktiviteleri çocukların motor, sosyal ve bireysel gelişimlerini önemli ölçüde etkiler. Sportif oyunlar içinde çocuk kendi bedenini tanır, yeteneklerinin farkına varır, paylaşma ve yardımlaşmayı öğrenir, sorumluluk alma ve düzenli çalışma alışkanlığı edinir. Bedenini doğru bir şekilde kullanabilen çocuklar, kişilik gelişiminin temel ögesi olan öz güveni kazanmayı da başarabilirler.  Sportif etkinlikler sayesinde öğrenciler çalışkan olma, sabırlı olma, kazanma ve kaybetmeyi öğrenme konusunda gelişirler. Sporla yetişen bir çocuk, hayatta her zaman daha güçlü, daha sorumluluk sahibi ve daha disiplinli olacaktır. Ayrıca öğrenciler, sporun sağlık açısından önemli olduğu kavramını da okul öncesi dönemde öğrenerek sportif etkinlikleri birer alışkanlık hâline dönüştürürler. Çocukların doğru beslenme alışkanlıkları, sıvı tüketimi, uyku düzeni ve postür yapıları gibi gelişimini etkileyecek faktörlerin sporla ilişkili olduğu derslerde özellikle vurgulanır.

Okul öncesi dönemde yapılan Çocuk Yogası ile öğrenciler doğru nefes teknikleri, sakinlik, esneklik, denge, postür, konsantrasyon, kendine güven gibi birçok kazanım elde ederler. Yoga derslerinde, hikâyeli çocuk yogası, kartlı yoga, yoga oyunları ve aile yogası uygulamaları ile öğrenciler, yoga ile elde edecekleri kazanımları eğlenerek öğrenirler. Çocuk yogasının bir diğer artısı da bir tema ile ilgili çalışılabilir oluşudur. Çocuk yogası çocuğun neşeli olmasını, kendine güvenli ve cesaretli olmasını, çevresiyle olumlu iletişim kurmasını, kendini ifade etme becerisi kazanmasını, kişiliğinin güçlü olmasını, yaratıcı bir hayal gücü ve olumlu görüş yeteneği kazanmasını sağlar.

Uğur Anaokulunda öğrenciler çağın gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. 21. yüzyıl becerilerinin edindirilmesi amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan KG1 Uğur Bilgi ve İletişim Teknolojileri (UBİT) dersi müfredatı, haftalık 1 ders saati uygulanacak şekilde planlanmıştır ve yılda 36 ders saati uygulanır. Alanında uzman bilgi ve iletişim teknolojileri öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerinin rehberliğinde dersleri işlerler. Modüler tasarlanan ders müfredatında öğrenciler, 3 hafta bilgi teknolojileri, 20 hafta kodlama, 3 hafta oyun tasarımı ve 10 hafta elektronik devre tasarımı modüllerini işlerler.

Uğurlu ellerden geleceğe hamleler felsefesi ile öğrencilerin düşünerek yapacakları her hamle, ileride verecekleri her karara olumlu etki eder. Satranç dersleriyle öğrencilerin; yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilmesine katkı sağlamak amaçlanır. Çocuk dostu satranç sınıflarında modern teknoloji ve öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrencilerin satrancı sevip eğlenerek öğrenmeleri sağlanır. Okul içi satranç turnuvaları ile turnuva deneyimi kazandırılır.

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım