Geleceğin Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim Programında Tartışıldı

Geleceğin Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim Programında Tartışıldı

“Geleceğin Eğitimini Keşfet” temalı Uğur Okulları 2017-2018 Dönemi Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleşti. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım gösteren 700’den fazla Uğur Okulları zümre başkanına, 21’nci yüzyılın gerekliliklerine uygun eğitim anlayışı ile fark yaratan Uğur Okullarının vizyonu ve global standartlardaki eğitim felsefesi aktarıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi içerikleri ve hedefleri konuşuldu.

Uğur Okullarının “Geleceğin Eğitimini Keşfet” temalı 2017-2018 Dönemi Hizmet İçi Eğitim Programı 16-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. 16 Ağustos tarihinde İstanbul Pullman Hotel’de başlayan programın ilk gününe Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ve Uğur Okullarının 700’den fazla zümre başkanı katılım gösterdi.

Uğur Okulları 2017-2018 eğitim dönemi Hizmet İçi Eğitim Toplantısı ilk gününde gelişim seminerleri ile başladı. Programa, Uzman Endüstriyel Psikolog Sesil Pir “Bugünün Çocuklarını Yarının Yöntemleri ile Eğitecek Kurum Kültürü Yaratmak”, Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Hande Bilsel Engin ise “Temel İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi” konulu konuşmalarıyla katıldı. “Eğitimde Yeni Arayışlar” konulu kapanış konuşmasını ise Prof. Dr. Selahattin Turan gerçekleştirdi.

Bir öğretmenin en önemli yol göstericisinin ve denetleyicisinin vicdanı olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu; “Her şeyin ham maddesi ve ustası insan. Bu sebeple biz öğretmenlerin birer insan, birey yetiştirdiğini unutmamalı ve işimizi çok ciddiye almalıyız. Öğrencilerin akademik ve bilişsel gelişimini en iyi şekilde sağlayan, muntazam bir okul olmalıyız. STEM, erkenSTEM, yabancı dil gibi farklılaşan yönlerimizle birlikte, yarım asırlık deneyimimizin getirdiği dinamizm ile sınavlara da en iyi hazırlayan okuluz. Bu yıl bizlerle okul öncesi sınıflara öğretim hayatına başlayacak öğrencilerimiz, yaklaşık 2035 yılında iş hayatına atılacaklar. Bu sebeple geleceğin temel becerilerini onlara çok iyi kazandırmamız gerekiyor. Bizlerin öğretmen ve rol model olarak en önemli görevlerimizden biri öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak, araştıran, sorunlara duyarlı ve üreten bir nesil olmalarını sağlamak, vizyonlarını genişletmektir.” dedi.

Hizmet İçi Eğitim Programı 17 Ağustos tarihinde Bahçeşehir Üniversitesinde bölüm başkanlarının, zümre başkanları ile gerçekleştirdiği yeni dönem Uğur Okulları eğitim programları sunumları ve uzman konuşmacıların katılımı ile sona erdi. 2 gün süren programda, teknoloji ve yeni yüzyıl becerilerine dayalı geleceğin eğitiminin gereklilikleri tartışıldı. Öğrencilere kazandırılması gereken disiplinler arası eğitimin niteliklerine değinilerek, analitik düşünme, araştırma ve üretme odaklı eğitimin önemi konuşuldu. Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM, STEM, kodlama, robotik gibi eğitimlerle öğrencilerin dijital vatandaşlık ve teknoloji okuryazarlığı konularındaki gelişimlerinin desteklenmesi üzerinde duruldu.