Yabancı Dil Eğitimi

Eğitim

Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında İngilizce yabancı dil eğitimi verilmektedir. 8. sınıf öğrencilerinin yıl sonunda, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarının Hedefi

  • Öğrencilerinin İngilizce dil eğitimi ile Cambridge Üniversitesi English Language Assessment (FLYERS, KET, PET, FCE) sınavlarında başarılı olmalarını,
  • Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırmalarını,
  • Öykü ve şiir etkinlikleri ile yabancı dil öğrenme süreçlerine katkıda bulunmayı,
  • Drama, münazara ve sunum etkinlikleriyle öğrendikleri yabancı dili doğru ve akıcı kullanmalarını,
  • Ortaöğretimde başarılı olabilmeleri için gereken dil iletişim becerileri sağlamaktır.

Uğur Okulları Öğrencilerinin Yetkinlikleri

Dinlediğini Anlama

Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşmaları, konferansları ve açık oturumları ana hatlarıyla takip edebilir, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların ve standart dildeki filmlerin çoğunu anlayabilir.

Sözlü Anlatım

Çok çeşitli konularla ilgili açık ve ayrıntılı betimlemeler sunabilir, çeşitli seçeneklerin olumlu/olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.

Okuduğunu Anlama

Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri güncel sorunlar ile ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir.

Yazılı Anlatım

İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak fikir belirtilebilir ve nedenler ileri sürebilir.

Olayların ve deneyimlerin kişi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran metinler yazabilir.

Karşılıklı Konuşma

Ana dilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik bağlamdaki tartışmalarda kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek  etkin rol oynayabilir.