Uğur’da STEM Eğitimi

Eğitim

Uğur’da STEM Eğitimi

Uğur Okullarında STEM eğitimi ile öğrenciler, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında öğrenci ve öğretmenler, teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmalarını STEM LAB adı verilen atölyede yürütür.

STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi ile bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmeleri, farklı öğrenme grupları ile etkileşim kurmaları, takım çalışması becerisi kazanmaları, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmeleri ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmaları sağlanır. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile teknoloji ve mühendislik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi’nin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında STEM müfredatı oluşturulur.