Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Eğitim

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan sınavların yanında, liseye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla 5 temel sınav türü bulunur.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

  • TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı)
  • GBS (Genel Başarı Sınavı)
  • AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı)
  • LGDS (Liseye Giriş Deneme Sınavı)
  • UKS (Uğur Kabul Sınavı)

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi

Kariyer planlaması, deneme sınavları, online sınava hazırlık eğitim platformu ile her öğrenciye özel düzenli geri bildirim sistemi ve eğitim teknolojilerinin en güncel araçlarıyla başarıyı destekler.

Uğur Okulları öğrencilerinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, öğrencilerin bilişsel ve performans seviyelerine göre ilerlemeye açık öğrenme gruplarının oluşturulmasını sağlar. Rehberlik biriminin envanterleri ile meslek gruplarının tanıtımının ve meslek tercihlerine yönelik çalışmaların yapıldığı merkezde Uğur Okulları öğrencileri; tercih hedeflerini mentorları ile birlikte belirler. Belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine ve lise tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanır.

İlgili birimler tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan öğrencilerin kazanımları Akademik Gelişim Dosyası’nda toplanır. Tüm bu kazanımlar öğrencilere vizyon katarak, öz güven ve analitik düşünme yeteneğini geliştirir; girişimcilik ruhu kazandırır. Öğrencinin kazandığı başarı belgelerinin ve ürettiği projelerin bulunduğu portfolyo ile bir üst sınıfa geçişinde avantaj elde etmesi sağlanır.