Uğur Kariyer Merkezi

Eğitim

UĞUR KARİYER MERKEZİ

Uğur Kariyer Merkezi

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen, kişiye özgü gelişimsel ve kariyer odaklı rehberlik hizmeti sunan Uğur Kariyer Merkezi, öğrencilerin kariyer planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçları kullanarak, en uygun danışmanlık metotlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verir. Dünyada uygulanan eğitim sistemlerini inceleyerek ülkemiz eğitim sistemine alternatif çözümler üretilmesine katkı sağlanmayı amaçlar.

Her Öğrenciye Özel, Alanında Uzman 3 Danışman

Uğur Kariyer Merkezi ile her öğrenci mentor, bireysel danışman ve eğitsel danışman olmak üzere konusunda uzmanlaşmış 3 danışman tarafından izlenir.

Mentor

Kariyer hedeflerini belirleme, mesleklerle tanışma gibi kariyer portfolyosu çalışmaları yaparak, üniversiteye giriş sınav sistemi ve test teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri konusunda bilgi edinerek, eğitsel ve mesleki kararlarını yönlendirir. Öğrencilerin amacı doğrultusunda eksiklerini belirler.

Bireysel Danışman

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri konusunda bilgi edinerek psiko-sosyal-davranışsal gelişimlerine yardımcı olur.

Eğitsel Danışman

Öğrencinin sınıf içi tutumları, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, problem çözme yeteneği gibi okuldaki sosyal davranışlarını inceler.

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Sosyal Sorumluluk Gelişimi

Uğur Okulları ve SosyalBen Akademi iş birliği ile Uğur öğrencileri, toplumsal sorumluklarının bilincinde, duyarlı bireyler olarak yetişir. Teorik ve uygulamalı sosyal sorumluluk derslerinde projeler geliştirir, toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde gönüllü olarak harekete geçer. Sosyal sorumluluk çalışmaları ile tüm dünyada fark yaratır. Uğurlu olmanın ayrıcalıklarını sadece akademik başarılarıyla değil, topluma katkılarıyla da gösterir.

Kişisel Gelişim

Uğur Okullarında Rehberlik Hizmetleri, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla her öğrenciye özel programlar geliştirir. Kişiye Özel Gelişim Programı’nda öğrencinin kişisel gelişim haritası, ilgi ve yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, iletişim gücü ve akademik gelişimi izler.

Oyunlu Beceri Geliştirme

Oyunlu Rehberlik Hizmetleri ile bireysel olarak öğrencinin geleceğe hazırlanmasında gerekli olan yeterlilik alanları belirlenir. Oyunlu rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin aktif katılımlı, sorgulayıcı ve üretken bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

21. Yüzyıl Becerileri Geliştirme

Uğur Okullarında geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirme hedefiyle ortaokulda akademik ders ve rehberlik çalışmaları birleştirilerek, 21. yüzyıl becerileri kazandırılır.

21.Yüzyıl Becerileri:

Düşünme Yollarını Kullanma Becerileri

Çalışma Yollarını Kullanma Becerileri

Çalışma Araçlarını Kullanma Becerileri

Yaşam Becerileri