Bir Gönüllülük Projesi U-BRIDGE

Eğitim

Bir Gönüllülük Projesi U-BRIDGE

Sağlıklı bir öğretim, ancak okul, öğrenci ve veli iş birliği ile tamamlanır. Uğur Okulları geleceğin bireylerini yetiştirirken, velilerini de bu geleceğe hazırlar.

Uğur Okulları eğitim sisteminde okul-aile iş birliğine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda “U-BRIDGE” adı altında bir “gönüllülük” yapısı oluşturularak ebeveynlerin okulumuzun bir parçası olmaları ve eğitim programımızda bize yardımcı olmaları amaçlanmıştır.

Okulumuzda farklı uzmanlık alanları olan ya da eğitimci olan ebeveynlerimiz, kendilerinin belirledikleri program doğrultusunda yürütülmekte olan etkinliklere gönüllü olarak katılıp, eğitim ve araştırmalara destek verebilirler.

Okul-aile iş birliğine inanan ve bu konuda desteklerini esirgemeyen velilerimize, yürütülen gönüllülük çalışmaları sonucunda “Katılım Belgesi” verilir.