5. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce

Eğitim

5. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce

Yabancı dil eğitiminde Uğur Okullarının en önemli farklılıklarından biri, öğrencilerin yabancı dil seviyesini, 5. sınıfta en üst noktaya taşıma çabasıdır.

Uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan Cambridge Üniversitesi Language Assessment sınavları sayesinde öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından tespit edilebilmektedir. Dil öğretimi hem okul içinde hem de okul dışında dijital ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri takip edilir. Tespit edilen zayıf yönler öğrenciye özgü etkinliklerle giderilir.

5. sınıflarda diğer çalışmalara ek olarak, drama yoluyla İngilizceyi pekiştirme ve öğretme, öğrenci motivasyonunu artırmada ve öğretime katkı boyutunda olumlu sonuçlar vermektedir. Yabancı öğretmenlerin de uygulamadaki başarılarından dolayı okuma, konuşma ve yazma becerileri hedeflenen düzeye ulaşmaktadır.

6, 7, 8. sınıflarda öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, konuşma becerileri yükseltilmektedir. Ek olarak, yabancı filmlerden ve vidolardan yararlanarak dinleme becerilerini geliştirme çabalarına destek verilir. Filmlerle ilgili tüm ders malzemesi bölüm öğretmenleri tarafından üretilmektedir.