Yeteneklerin Keşfi Uğur’da Yaratıcı Drama

Eğitim

24-25-yanatici-dramaYaratıcı Drama; bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla ortaya çıkartılabilen, yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir.

Bizler Uğur Okulları olarak, öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren sebep sonuç ilişkisini kurabilmelerini, ne, nasıl, ne için, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya koyabilmelerini hedeflemekteyiz.