Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Eğitim

10-11-Ögrenme-OrtamiUğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Uğur Okulları öğrenme ortamında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen birer birey oldukları ilkesinden yola çıkarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, güvenli, eğlenceli ve bilimsel temellere dayanan eğitim programının gerektirdiği materyallerle dolu bir eğitim ortamı bulunmaktadır.

Reggio Emilia felsefesi üzerine inşa edilmiş Uğur Okulları okul öncesi grubunda çevre, çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınmıştır.

Sınıf Ortamı

Sınıf ve koridorlarda bulunan ve ‘’Konuşan Duvarlar’’ adı verilen panolar, çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur.

Sanat Atölyesi

Okulda doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan ‘’Atelier’’ adı verilen bir sanat atölyesi vardır. Her atölyede öğretmen ve öğrencilerle birlikte çalışan birer görsel sanatlar öğretmeni ‘’Atelierista’’ bulunmaktadır.

erkenSTEM Laboratuvarı

Bilimsel temellere dayanan eğitim programının bir parçası olan ve erken çocukluk eğitiminde Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen erkenSTEM yaklaşımı için çocuklar erkenSTEM Laboratuvarında müfredat doğrultusunda proje çalışmalarını gerçekleştirirler.