Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Eğitim

Uğur Okullarında Öğrenme Ortamı

Uğur Okulları öğrenme ortamında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen birer birey oldukları ilkesinden yola çıkarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, güvenli, eğlenceli ve bilimsel temellere dayanan eğitim programının gerektirdiği materyallerle dolu bir eğitim ortamı bulunur.

Reggio Emilia felsefesi üzerine inşa edilmiş Uğur Okulları Okul Öncesi Grubunda çevre, çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Çevrenin düzenlenmesinde çocukların tüm duyularına hitap edilmesi esas alınmıştır.

Sınıf ve koridorlarda bulunan ve «Konuşan Duvarlar» adı verilen panolar, çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur.  

Okulda doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan “Atelier” adı verilen bir sanat atölyesi vardır. Her atölyede öğretmen ve öğrencilerle birlikte çalışan birer görsel sanatlar öğretmeni “Atelierista” bulunmaktadır.

Bilimsel temellere dayanan eğitim programının bir parçası olan ve Erken Çocukluk Eğitiminde Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Erken Stem Eğitimi için çocuklar Erken Stem Eğitimi Labortauvarında müfredat doğrultusunda proje çalışmalarını gerçekleştirirler.