Sosyal Beceri Eğitimi

Eğitim

Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal beceri eğitiminin amacı, bireylerin içinde bulundukları topluma uyum sağlamasına yardımcı olmaktır.

TÜBİTAK Projeleri Programı kapsamında desteklenen “Okul Öncesi Eğitimde Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP)”, okul öncesi dönem çocuklarına sosyal becerileri kazandırmaya yönelik geliştirilmiştir. Bu projede yenilikçi eğitim stratejileri yoluyla; başkaları ile iyi ilişkiler kuran, toplumsal kuralları ve değerleri benimseyen, sorumluluk yüklenen, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmek ve bununla birlikte okul öncesi eğitimin niteliğinin geliştirilmesine destek vermek amaçlanmıştır.

Program kapsamında geliştirilen ölçeklerle ön test ve son test uygulanarak programın çocukların üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir.