Reggio Emilia Felsefesi Nedir?

Eğitim

8-9-Reggio-EmiliaReggio Emilia Felsefesi Nedir?

Reggio Emilia Felsefesi, İtalya’nın Reggio Emilia kasabasında Loris Malaguzzi önderliğinde doğmuş, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimcilerine ilham kaynağı olmuştur.

Bilginin, çocuk tarafından, akranları ve yetişkinlerle etkileşim halinde yapılandırılmasını hedefleyen; ilişkilere, kültüre ve çevreye büyük önem veren Reggio Emilia felsefesi ile Uğur Okulları, çocukların hem aklına hem ellerine hem de kalbine seslenmektedir.

Uğur Okullarında Reggio Emilia felsefesinden yola çıkarak her çocuğu oyun temelli öğrenme materyalleri ve deneyimlerini içeren eğitim programı; erkenSTEM eğitimi, Sosyal Beceri Eğitimi, Kodlama, Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) ve projeler serisi etrafında şekillendirir.

Reggio Emilia yaklaşımında çocuklar bilgilerini kendi hareket ve etkileşimleri sonucu inşa ederler. Çevre, çocukların gerçek hayatlarıyla doğrudan ilişkili olup, çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyecek niteliktedirler. Öğretmenler, her çocuğun kendine yetecek biçimde hareket etmesi ve bilgiyi yapılandırması için ortam ve imkan sağlar.

Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen eğitim programında çocuklar; yetenekli, meraklı ve değerli kabul edilir. Öğrenciler ‘’proje yaklaşımı’’ sayesinde araştırma sürecine aktif bir şekilde katılırlar. Projeler aracılığı ile çocukların yaşamı tanımaları amaçlanmaktadır. Program çocuğa duyarlı, kapsamlı ve her çocuğun bireysel öğrenme, gelişme, büyüme ve ilgilerine cevap verecek şekilde düzenlenir.