Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik

Eğitim

28-29-Rehberlik-Programı

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.

 

 

 

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik ile öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metodlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir. Dünyada uygulanan eğitim sistemleri incelenerek ülkemizin eğitim sistemine alternatif çözümler üretilmesi amaçlanır.

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve rehberler tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel kararları yönlendirilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir’’ anlayışıyla, öğrencilere özel çalışmalar gerçekleştirilir.

İlgi Yönetim Testi
Öğrencilerin ilgi alanları ve yönelimlerini erken yaşta tespit ederek gelecekte kariyer ve kişisel gelişimlerine yardımcı olabilmek amacıyla uygulanır.

CODEM (Cognitive Development Measurement System)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek algı perspektiflerini genişletmeyi hedefler. Bu kapsamda okul öncesi öğrencilerine, onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlar konusunda psikolojik danışman tarafından çalışmalar yapılır.

Duygu Yönetimi
Öğrencilere eğlenceli etkinliklerle duygularını tanımaları, ifade etmeleri ve kontrol etmeleri öğretilir.