Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmaları

Eğitim

24-25-yanatici-dramaOkul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmaları

Okul öncesinde öğrencinin bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel gelişimi büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Bu dönemde Uğur Okullarında uygulanan drama etkinlikleri, çocukların gelişimleri, gereksinimleri, ilgileri ve okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri de göz önüne alınarak planlanır.

Yaratıcı drama, bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla ortaya çıkartılabilen, yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Öğrencilerin grup olarak çalışma, kendine güven duyma, karar verme becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve estetik gelişimini destekler. Çocukların hayal gücünü, duygu ve düşüncelerini, dil ve iletişim becerilerini geliştirir. Sorumluluklarını keşfetmelerini sağlar.

Uğur Okullarında drama öğretmenleri eşliğinde Yaratıcı Drama dersleri yapılmaktadır. Bu derslerle öğrencilerin küçük yaştan itibaren sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeleri, ne, nasıl, neden, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya koyabilmeleri hedeflenir.