Okul Öncesinde Kişisel ve Sosyal Gelişim

Eğitim

16-17-sosyal-beceriOkul Öncesinde Kişisel ve Sosyal Gelişim

Uğur Okullarında çocukların hem sosyal hem de kişisel gelişimine önem verilmektedir. Yaratıcı drama dersleri ve sosyal beceri eğitimleri ile öğrencilerin gelişimi desteklenmektedir.

TÜBİTAK Projeleri Programı kapsamında desteklenen ‘’Okul Öncesi Eğitimde Sosyal Beceri Destek Projesi  (OBSEB)’’ , okul öncesi dönem çocuklarına sosyal becerileri kazandırmaya yönelik geliştirilmiştir. Bu projede yenilikçi eğitim stratejileri yoluyla; başkaları ile iyi ilişkiler kuran, toplumsal kuralları ve değerleri benimseyen, sorumluluk yüklenen, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmek ve bununla birlikte okul öncesi eğitimin niteliğinin geliştirilmesine destek vermek amaçlanmıştır. Program kapsamında geliştirilen ölçeklerle ön test ve son test uygulanarak programın çocukların üzerindeki etkisi değerlendirilir.