Okul Öncesi Eğitimde ErkenSTEM Eğitimi

Eğitim

Okul Öncesi Eğitimde ErkenSTEM Eğitimi

STEM; Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik), Mathematics (matematik)

Okul öncesi ile ilkokul öğrencilerini ortaokul ve lisedeki sisteme hazırlayan erkenSTEM Eğitimi, küçük yaştan itibaren öğrencilerin ezberci bir eğitimden ziyade anlayarak öğrenmesini ve kavramları tanımasını sağlamaktadır.

STEM Eğitimi ile erken yaşlarda tanışmak, çocukların tüm akademik gelişimlerini, erken eleştirel düşünme becerilerini ve gelecekteki yaşamlarında STEM alanındaki çalışmalara ve mesleklere olan ilgilerini artırır. Reggio Emilia felsefesine göre düzenlenmiş eğitim ortamları aynı zamanda erkenSTEM çalışmaları için de en ideal ortamlardır.

Türkiye’de ilk defa Uğur Okullarında okul öncesinden 4. sınıfa kadar haftada bir saat erkenSTEM dersleri uygulanmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM ekibinin yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında, erkenSTEM temaları oluşturulmuştur. Yeşil Dünyamız / Makineler Dünyası / Bilişim Dünyası / Hayal Dünyası olarak belirlenen ErkenSTEM temalarında, velilerin ya da öğretmenlerin değil, bizzat öğrencilerin kendilerinin araştırdığı, fikir yürüttüğü, tasarladığı ve yarattığı prototipler, makinalar, algoritmalar, matematiksel modeller oluşturulmaktadır. Öğrencilerin bilgi temelli hayat problemleri üzerine çalıştığı, çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. yüzyıl ihtiyaçlarının öne çıkardığı meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile ortak bir hedef doğrultusunda beraber çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, iki ayda bir öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip edilebilir.