Öğretmenlerin Akademik Gelişimi

Eğitim

Mesleki Eğitimler

“En iyi öğretmene yaptığınız yatırım, öğrenme ve öğretmeyi büyük ölçüde etkiler. Öğretmenlerin profesyonel gelişimleri konusunda zamana ve desteğe ihtiyaçları vardır.”

Uğur Okulları, üniversiteler tarafından yürütülen araştırma ve projelerin destekçisi ve iş birlikçisidir. Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler, Uğur Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen, gerek yurt içi gerekse yurt dışından beslenen eğitimlere katılırlar. Farklı uzmanlık alanlarına sahip ya da eğitimci olan ebeveynler, kendilerinin belirledikleri program doğrultusunda yürütülmekte olan etkinliklere gönüllü olarak katılıp, eğitim ve araştırmalara destek verebilirler.

Mesleki eğitimler için aşağıdaki çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır:

  • Okul ve kurum içi seminerler
  • Üniversitelerle iş birliği yapılarak çeşitli çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlemek
  • Akademik araştırmalarda yer almak