Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eğitim

Uğur Okulları öğrencileri, okul öncesi eğitimde aldıkları Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi sayesinde teknolojiyle ve beraberinde kodlamayla tanışır. Öğrencilere önce algoritma mantığı öğretilir. Problem çözme ve iş birliği içerisinde öğrenme ortamları sağlanır. Okul öncesinde yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi modülleri;

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerileri kazandırmak hedeflenir. Bilgisayarın temel kavramları, giriş çıkış üniteleri, bilgisayar ve ofis programlarının etkili şekilde kullanılması öğretilir.

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanımalarını, dijital dünya içerisinde uygun davranış ve kazanımları elde etmelerini hedefler.

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmalarını, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmelerini sağlar.

Kodlama ile öğrenciler;

– Algoritmik düşünme yolu ile problemlere pratik çözümler bulur,

– Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenir,

– Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanır,

– Bu problem çözme sürecini diğer disiplinlere transfer edebilir ve genelleyebilir.

Animasyon Modülü 

Öğrenciler yaratıcı düşünme yeteneği kazanır, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirir.

Robotik Modülü

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmalarını hedefler ve öğrendikleri kazanımları gerçek hayata yansıtabilmelerini sağlar.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

  • Yaratıcı düşünme becerileri geliştirilir.
  • Kodlama dersinde öğrendikleri ile somut parçaları birleştirerek kendi robotlarını oluşturmaları sağlanır.
  • Gözlem ve çıkarım yetileri gelişir.
  • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmesi sağlanır.
  • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri sağlanır.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilere yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerilerini kazandırmayı hedefler.

Okul Öncesi Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okullarında, 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye odaklanan eğitim modeli uygulanır. U-Digital içerisinde verilen tüm online destek platformları ile Uğur Okullarında öğrencilerin 7/24 eğitim almaları sağlanır.

STOYS (Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi)

Uğur Okulları Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi ile okul-veli-öğrenci ilişkileri takip edilir. Bu sistem ile velilerimizin öğrencilerimizin gelişim süreçlerini takip etmeleri sağlanır. AGD (Akademik Gelişim Dosyası) ile öğrencilerin tüm verileri sistem üzerinde tutularak düzenli bir bilgi akışı sağlanır. Okul yönetim sistemimiz okulumuz, öğrencilerimiz ve velilerimiz arasında bir köprü hizmeti sağlar.

Okul yönetim sistemimizde;

Öğrenci özlük ve finans bilgileri, akıllı ölçme değerlendirme sistemi, veli bilgilendirme sistemi bulunmaktadır. Aynı zamanda akademik anlamda kullanılan yan ürünlerimiz ve diğer online platformlarımıza da STOYS üzerinden geçiş sağlanmaktadır.

İçerikApp

İçerikApp, Uğur Okulları öğretmenlerin kurum tarafından öğrencilerin eğitim kalitesi için hazırlanmış ders müfredatlarına, içeriklerine ve materyallerine kolayca ulaşabileceği bir platformdur.

Bilişim ve Teknoloji Becerileri

Uğur Okulları, güncel ve gelişmiş teknolojilerden yararlanarak kapsamlı ve zengin içerikli uygulamalarla kaliteli eğitim sunar.